Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hayır! Onun söylediklerini yazacağız. Ve ona azabı uzattıkça uzatacağız.

كَلَّاۜ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَداًّۙ
Kella, se nektubu ma yekulu ve nemuddu lehu minel azabi medda.
#kelimeanlamkök
1kellahayır
2senektububiz yazacağızكتب
3maşeyi
4yekuluonun dediğiقول
5ve nemudduve uzatacağızمدد
6lehuonun için
7mine
8l-azabiazabıعذب
9meddenuzattıkçaمدد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kesinlikle hayır! Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hayır! Biz onun söylediğini yazacağız ve azabını da uzattıkça uzatacağız.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hayır. Söylediklerini kaydedeceğiz ve cezasını arttıracağız.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hayır! Onun söylediklerini yazacağız. Ve ona azabı uzattıkça uzatacağız.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Böyle şeyler olamaz*. Ama biz onun söylediği bu sözü kayda geçireceğiz ve azabına azap ekleyeceğiz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Asla! Onun söylediklerini yazacağız ve onun için cezayı uzattıkça uzatacağız.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kesinlikle hayır! Biz onun söylediklerini kaydedeceğiz ve onun cezasını uzattıkça uzatacağız;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hayır, hayır! Biz onun söylediğini yazacağız ve onun için azabı uzattıkça uzatacağız.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Asla; demekte olduğunu yazacağız ve onun için azabta(n) da süre tanıdıkça tanıyacağız.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hayır! Biz onun dediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Asla! Biz onun (bu) söylediğini kaydedeceğiz ve onun (ahirette çekeceği) azabın süresini uzatacağız;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hayır! (İş onun dediği gibi değil). Biz, onun söylediklerini yazacağız ve azabını arttırdıkça arttıracağız!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hayır biz onun dediğini yazacağız ve kendisine azabdan bir med çekeceğiz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hayır (yanılıyor), biz onun dediğini yazacağız ve onun için azabı uzattıkça uzatacağız.

 • Gültekin Onan

  Asla; demekte olduğunu yazacağız ve onun için azabta(n) da süre tanıdıkça tanıyacağız.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hayır, öyle değil. Biz onun söyleyegeldiği (sözü) yazar, azabını da uzatdıkca uzatırız.

 • İbni Kesir

  Hayır, onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Hayır ne dediğini yazacağız ve ona azabı artırdıkça artıracağız.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Asla! İşte onun bu sözünü deftere kaydedeceğiz ve azabını da artırdıkça artıracağız.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hayır! Biz onun söylediğini kaydedeceğiz ve onun için azabını, uzattıkça uzatacağız.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hayır. Söylediklerini kaydedeceğiz ve cezasını arttıracağız.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hayır! Onun söylediklerini yazacağız. Ve ona azabı uzattıkça uzatacağız.

 • Progressive Muslims

  No, We will record what he says, and We will increase for him the retribution significantly.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  No, indeed! We will write down what he says, and extend for him the punishment greatly.

 • Aisha Bewley

  No indeed! We will write down what he says and prolong the punishment for him.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Indeed, we will record what he utters, then commit him to ever-increasing retribution.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  No, We will record what he says, and We will increase for him the retribution significantly.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  No, We will record what he says, and We will increase for him the retribution significantly.