2. Bakara suresi 100. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Onlar, ne zaman bir söz verdilerse, içlerinden bir zümre onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmiyorlar.

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ
E ve kullema ahedu ahden nebezehu ferikun minhum bel ekseruhum la yu'minun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Ne zaman, onlar bir antlaşma yaptılarsa, yine kendilerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Her ne zaman bir anlaşma yaptılarsa onlardan bir grup onu bozup atmadı mı? Zaten onların çoğu inanmaz.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Onlar, ne zaman bir söz verdilerse, içlerinden bir zümre onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmiyorlar.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Bunlar ne zaman bir anlaşma yapsalar, içlerinden birtakımı yükümlülüklerini üstünden atar; değil mi? Aslında bunların çoğu güveni kötüye kullanır.*
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Söz verdikleri zaman, onların arasından bir küme, tümünde, o sözü bozup atmadılar mı? Hayır, onların çoğu inanmaz.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Ne yani, her söz verişlerinde onlardan bir kısmı bu sözden dönmedi mi? Maalesef onların çoğu güven duygusundan yoksun kalmışlardır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Bir ahitle söz verdikleri her seferinde, içlerinden bir fırka ahdi kaldırıp atmadı mı? Doğrusu şu ki, onların çokları iman etmezler.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Ne zaman bir ahidde bulundularsa, içlerinden bir bölümü onu bozmadı mı? Hayır, onların çoğu iman etmezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O fasıklar, hem bunları tanımayacaklar, hem de ne zaman bir antlaşma yapsalar her defasında mutlaka içlerinden bir zümre onu bozup atıverecek öyle mi? Hatta az bir zümre değil, onların çoğu antlaşma tanımaz imansızlardır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ne zaman (Allah'a) söz verdilerse bazıları sözlerini (çiğneyip) bir kenara atmadı mı? Gerçek şu ki, aslında onların çoğu inanmıyor.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Onlar ne zaman bir antlaşma yaptılarsa, içlerinden birtakımı o antlaşmayı bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
ya o fasıklar hem bunları tanımıyacaklar hem de ne zaman bir ahd üzerine muahede yapsalar her def'asında mutlaka içlerinden bir güruh onu bozup atıverecek öyle mi? hatta az bir güruh değil ekserisi ahd tanımaz imansızlar
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ne zaman bir ahit (andlaşma) yaptılarsa, onlardan bir grup o ahdi bozup atmadı mı? Zaten çokları inanmazlar.
Gültekin Onan
Ne zaman bir ahidde bulundularsa, onların bir bölümü (feriykun) onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu inanmış değildir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Onlar ne zaman bir ahid ile bağlandılarsa içlerinden bir güruh onu bozub atıvermedi mi? Hayır, (bir güruh değil), onların çoğu (ahid tanımazlar), iman etmezler.
İbni Kesir
Onlar, ne zaman bir ahidle bağlandılarsa içlerinden bir güruh onu bozup atmadı mı? Hayır, onların bir çoğu iman etmezler.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Onlar ne zaman bir söz vermişlerse, içlerinden bir grup bu sözü bozup atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
O fasıklar hem bunları reddedecek, hem de ne zaman bir anlaşma yapsalar, içlerinden bir güruh onu bozup atıverecek öyle mi? (Hatta sadece az bir güruh da değil), onların ekserisi ahit tanımaz imansızlardır.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Bir sözleşmeyle anlaşma yaptıkları her defasında, içlerinden bir grup onu bozup atmadı mı! Hayır, onların çoğunluğu iman etmezler!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Is it not a fact that when they make a covenant and pledge to keep it, some of them always disregard it? In fact, most of them do not believe.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Is it that each time they make a pledge, a group of them breaks it? Alas, most of them do not believe.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Whenever they make a pledge, does a group of them break it? Alas, most of them do not acknowledge.
# Kelime Anlam Kök
1 evekullema: ne zaman كلل
2 aahedu: anlaştılarsa عهد
3 ahden: ahitle عهد
4 nebezehu: onu bozdular نبذ
5 ferikun: bir grup فرق
6 minhum: onlardan
7 bel: zaten
8 ekseruhum: çokları كثر
9 la:
10 yu'minune: inanmazlar امن