2. Bakara suresi 115. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye yönelirseniz yönelin, Allah'ın yönü orasıdır. Kuşkusuz, Allah, Yardımı Çok Kapsamlı Olan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
Ve lillahil meşriku vel magribu fe eynema tuvellu fe semme vechullah innallahe vasiun alim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Doğu da batı da Allah'a aittir. Nereye dönerseniz Allah'ın varlığı oradadır. Şüphesiz ki Allah, her şeyi çepeçevre kuşatan ve her şeyi bilendir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Doğu da batı da ALLAH'ındır. Nereye yönelirseniz ALLAH'ın yüzü oradadır. ALLAH her şeyi kuşatan ve her şeyi bilendir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye yönelirseniz yönelin, Allah'ın yönü orasıdır. Kuşkusuz, Allah, Yardımı Çok Kapsamlı Olan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Doğu da batı da Allah'ındır. Ne tarafa dönseniz, Allah ile yüz yüze gelirsiniz. İmkanları geniş olan ve her şeyi bilen Allah'tır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Doğu da batı da Allah'ın malıdır. Demek ki, nereye dönerseniz, Allah'ın hoşnutluğu oradadır. Kuşkusuz, Allah, Lütfu Geniştir; Bilendir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Doğu da Allah'ındır batı da. Şu halde nereye dönerseniz dönün, orası da Allah'ın yönüdür. Çünkü Allah sınırsızdır, ilmi her şeyi kuşatandır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Doğu da batı da yalnız Allah'ındır. O halde nereye dönerseniz orada Allah'ın yüzü vardır. Allah Vasi'dir, varlığı sürekli genişletip büyütür; Alim'dir, her şeyi en iyi biçimde bilir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü (kıblesi) orasıdır. Şüphesiz ki Allah, kuşatandır, bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bununla beraber, doğu da Allah'ın batı da! Nerede yönelseniz, orada Allah'a durulacak yön vardır! Şüphe yok ki Allah'ın rahmeti geniştir ve O, her şeyi bilendir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Doğu da Batı da Allah'ındır: Nereye dönerseniz dönün Allah'ın yönü orasıdır. Unutmayın ki, Allah rahmet ve kudretinde sınırsızdır, her şeyi bilendir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Doğu da, Batı da (tüm yeryüzü) Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Maamafih, meşrık de Allahın mağrib de, nerede yönelseniz orada Allaha durulacak cihet var, şüphe yok ki Allah vasi'dir alimdir,
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Doğu da, batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü (zatı) oradadır. Şüphesiz Allah'(ın rahmeti ve ni'meti) boldur. O (her şeyi) bilendir.
Gültekin Onan
Doğu da Tanrı'nındır, batı da. Her nereye dönerseniz Tanrı'nın yüzü orasıdır. Kuşkusuz ki Tanrı kuşatandır, bilendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Meşrık da Allahındır. Mağrıb da. Onun için nereye (hangi semte) döner, yönelirseniz Allahın yüzü (kıblesi) oradadır. Şübhe yok ki Allah vaasi'dir, hakkıyle bilicidir.
İbni Kesir
Doğu da Batı da Allah'ındır. Her nereye dönerseniz vech-i ilahi oradadır. Şüphesiz ki Allah Vasi'dir, Alim'dir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Doğu da Allah'ındır batı da, ne tarafa yönelirseniz yönelin Allah'ın yönü orasıdır. Şüphesiz Allah her şeyi kuşatandır, bilendir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Doğu da Batı da Allah'ındır. Hangi tarafa dönerseniz, orada Allah'a itaat ve ibadet ciheti vardır. Muhakkak ki Allah'ın lütfu ve rahmeti geniştir, ilmi her şeyi kuşatır.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Maşrik de (doğu veya doğuş mahalli) mağrip de (batı veya batış - kayboluş - ölüm) Allah'a aittir! Ne yana dönersen Vechullah karşındadır (Allah Esma'sının açığa çıkışıyla karşı karşıyasın)! Muhakkak ki Allah tüm varlığı kapsar ve ilim sahibidir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
To GOD belongs the east and the west; wherever you go there will be the presence of GOD. GOD is Omnipresent, Omniscient.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And to God belong the east and the west, so wherever you turn, there is the face of God. God is Encompassing, Knowledgeable.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
To God belongs the east and the west, so wherever you turn, there is God's presence. God is Encompassing, Knowledgeable.
# Kelime Anlam Kök
1 velillahi: ve Allah'ındır
2 l-meşriku: doğu da شرق
3 velmegribu: batı da غرب
4 feeynema: nereye
5 tuvellu: dönerseniz ولي
6 fesemme: oradadır
7 vechu: yüzü (zatı) وجه
8 llahi: Allah'ın
9 inne: şüphesiz
10 llahe: Allah'(ın)
11 vasiun: (rahmeti ve ni'meti) boldur وسع
12 alimun: (her şeyi) bilendir علم