2. Bakara suresi 116. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

"Allah, çocuk edindi!" dediler. Haşa! O, bundan münezzehtir*.Bilakis, gökte ve yerde ne varsa her şey O'nundur. Ve her şey O'na boyun eğmektedir.

وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ
Ve kaluttehazellahu veleden, subhaneh, bel lehu ma fis semavati vel ard, kullun lehu kanitun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
"Allah çocuk edindi" dediler. Haşa! O, bundan münezzehtir/uzaktır. Oysa göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur; hepsi O'na boyun eğmektedir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
'ALLAH çocuk edindi,' dediler. Haşa, O yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur, hepsi O'na boyun eğmiştir
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
"Allah, çocuk edindi!" dediler. Haşa! O, bundan münezzehtir*.Bilakis, gökte ve yerde ne varsa her şey O'nundur. Ve her şey O'na boyun eğmektedir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
"Allah çocuk edindi!" dediler. O'nun çocuğa ne ihtiyacı olur!* Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur, hepsi O'na boyun eğer.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
"Allah, çocuk edindi!" dediler. O, tüm yakıştırmalardan ayrıktır. Hayır! Göklerde ve yeryüzünde olan her şey, O'nun malıdır. Tümü, O'na boyun eğmiştir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Bir de "Allah bir oğul edindi" iddiasında bulundular. Haşa! O aşkın bir hakikattir. Aksine göklerde ve yerde bulunan her şey O'na aittir: hepsi de O'nun iradesine boyun eğerler.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
"Allah çocuk edindi." dediler. Haşa! Böyle bir şeyden arınmıştır O! Tam aksine, göklerdekiler de yerdekiler de O'na aittir. Bunların tümü O'nun önünde boyun bükmektedir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Dediler ki: "Allah oğul edindi." O, (bu yakıştırmadan) yücedir. Hayır, göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur, tümü O'na gönülden boyun eğmişlerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hem o zalimler: "Allah oğul edindi." dediler; Haşa O, bu gibi şeylerden münezzehtir. Doğrusu göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nun emrine boyun eğmektedir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Bir kısım insanlar da, "Allah kendilerine bir oğul edindi!" iddiasında bulunurlar. (Asla!) O, yaratılmışlara özgü böyle vasıflardan kesinlikle uzaktır. Göklerde ve yerde ne varsa yalnız O'nundur. Her şey bütün varlığıyla O'nun iradesine tabidir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
"Allah, çocuk edindi" dediler. O, bundan uzaktır. Hayır! Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Hepsi O'na boyun eğmiştir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hem o zalimler Allah veled ittihaz etti dediler, haşa, sübhane: Doğrusu Göklerde ve Yerde ne varsa hep onun, hepsi ona Ram
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
"Allah, çocuk edindi," dediler. Haşa, O, yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur, hepsi O'na boyun eğmiştir.
Gültekin Onan
"Tanrı oğul edindi" dediler. O (bu yakıştırmadan) yücedir. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur, hepsi O'na gönülden boyun eğmişlerdir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Onlar (Yahudiler ve Hıristiyanlar) "Allah kendine çocuk edindi" dediler. (Haaşa!) O, (bu gibi şeylerden) pak ve münezzehidir. Bil'akis göklerde ve yerde ne varsa hepsi onun. Hepsi de onun emrine ramdırlar.
İbni Kesir
Dediler ki: Allah çocuk edindi. Tenzih ederiz O'nu. Doğrusu göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Hepsi de O'na itaat ederler.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
-Allah çocuk edindi, diyorlar. Haşa! O bundan münezzehtir. Bilakis, göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Bir de: "Allah evlat edindi." dediler. Haşa! O böyle şeylerden münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nun mahlukudur. Hepsi O'nun emrine boyun eğmektedir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Dediler ki: "Allah oğul edindi!" SubhaneHU! Bilakis, semalar ve arzda ne varsa O'na aittir ve her şey (kanitun) O'nun hükmünü yerine getiricidir!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
They said, "GOD has begotten a son!" Be He glorified; never! To Him belongs everything in the heavens and the earth; all are subservient to Him.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And they said: "God has taken a son!" Be He glorified. To Him is all that is in the heavens and the earth, all are dutiful to Him.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
They said, "God has taken a son!" Be He glorified. To Him is all that is in the heavens and in the earth, all are humbled to Him.
# Kelime Anlam Kök
1 ve kalu: ve dediler ki قول
2 ttehaze: edindi اخذ
3 llahu: Allah
4 veleden: çocuk ولد
5 subhanehu: O yücedir سبح
6 bel: bilakis
7 lehu: onundur
8 ma: ne varsa
9 fi:
10 s-semavati: göklerde سمو
11 vel'erdi: ve yerde ارض
12 kullun: hepsi كلل
13 lehu: O'na
14 kanitune: boyun eğmiştir قنت