2. Bakara suresi 114. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Allah'ın mescitlerinde, O'nun adının anılmasını engelleyen ve onların harap olmasına çalışan kimseden daha zalim kim olabilir? Buralara, ancak Allah'a karşı gelmekten korkularak girilebilir. Onlar için dünyada aşağılanma, ahirette de büyük bir azap vardır.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
Ve men azlemu mimmen menea mesacidallahi en yuzkere fihesmuhu ve sea fi harabiha ulaike ma kane lehum en yedhuluha illa haifin lehum fid dunya hızyun ve lehum fil ahireti azabun azim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah'ın mescitlerinde O'nun adının anılmasına engel olan ve mescitlerin harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Aslında bunların mescitlere korkarak girmeleri gerekir. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH'ın mescidlerinde, O'nun isminin anılmasına engel olan ve oraların yıkılması için çalışan kimseden daha kötü kim olabilir? Halbuki onların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap var.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Allah'ın mescitlerinde, O'nun adının anılmasını engelleyen ve onların harap olmasına çalışan kimseden daha zalim kim olabilir? Buralara, ancak Allah'a karşı gelmekten korkularak girilebilir. Onlar için dünyada aşağılanma, ahirette de büyük bir azap vardır.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah'a secde edilen yerlerde, Allah'ın adının anılmasını engelleyen ve orayı harabeye çevirmeye çalışan kişinin yaptığından daha büyük yanlışı, kim yapabilir? Onlar korkuya kapılmadan oralara giremezler. Onların hakkı, bu dünyada aşağılanma, ahirette ise büyük bir azaptır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah'ın yakarış yerlerinde O'nun İsminin anılmasını engelleyen ve oraların yıkılması için uğraşan kişiden, daha aşırı, kim kendisine yazık edebilir? İşte onlar, ancak korkarak oraya girmelidir. Onlar için, dünyada aşağılanma; sonsuz yaşamda ise büyük bir ceza vardır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Allah'ın ibadethanelerinde O'na ibadet edilmesini engelleyen ve onu tahrip etmeye çalışandan daha zalim biri olabilir mi? Bu tür kimselerin oraya sadece Allah korkusuyla girmeleri gerekirdi: Onlara dünyada zillet, ahirette ise korkunç bir mahrumiyet vardır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah'ın mescitlerini, içlerinde O'nun adı anılıyor diye engelleyen ve onların yıkımı için uğraşan kişiden daha zalim kim olabilir!.. Böylelerinin, o mescitlere girmeleri ancak korka korka olacaktır. Böyleleri için dünyada bir rezillik vardır. Ahırette ise bunlara çok büyük bir azap öngörülmüştür.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Allah'ın mescidlerinde O'nun isminin anılmasını engelleyen ve bunların yıkılmasına çaba harcayandan daha zalim kim olabilir? Onların (durumu) içlerine korkarak girmekten başkası değildir. Onlar için dünyada bir aşağılanma, ahirette büyük bir azab vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah'ın mescitlerinde, Allah'ın isminin anılmasını engelleyen ve onların harap olmasına çalışan kimselerden daha zalim kim olabilir? Bunların oralara korka korka girmekten başka çareleri yoktur. Bunlara dünyada zillet, ahirette de büyük bir azap vardır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Allah'ın adının O'nun meclislerinde anılmasına mani olan ve onları tahrip etmek için çalışan kimselerden daha zalim kim olabilir? İşte böylelerinin bu yerlere (Allah) korkusu dışında bir saikle girmeye hakları yoktur! Onlar için bu dünyada zillet, ahirette ise korkunç bir azap vardır.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir. Böyleleri oralara (eğer girerlerse) ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allahın mescidlerini içlerinde Allahın ismi anılmakdan meneden ve harab olmaları zımnında çalışan kimselerden daha zalim de kim olabilir? Bunlar oralara korka korka olmakdan başka suretle girmek salahiyetini haiz değildirler, bunlara Dünyada bir zillet var, bunlara Ahırette azim bir azap var
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah'ın mescidlerinde, Allah'ın adının anılmasına engel olan ve onların harabolmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Bunların, oralara korka korka girmeleri gerekir (başka türlü girmeğe hakları yoktur). Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azab vardır.
Gültekin Onan
Tanrı'nın mescidlerinde O'nun isminin anılmasını engelleyen ve bunların yıkılması için çalışan kimseden daha zalim kim olabilir? Onların (durumu) içlerine korkarak girmekten başkası değildir. Onlar için dünyada bir aşağılanma, ahirette büyük bir azap vardır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Allahın mescidlerinde (secde edilen ibadet yerlerinde) onun adının anılmasını men'edenlerden, onların harab olmasına koşandan daha zaalim kimdir? Onların (hakkı) oralara korkak korkak girmekden başkası değildir. Dünyada rüsvaylık onlarındır. Ahiretde en büyük azab da yine onların.
İbni Kesir
Allah'ın mescidlerinde; O'nun isminin anılmasını men'eden, onların harab olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Onların oralara korka korka girmekten başka hakkı yoktur. Dünyada rüsvaylık onlarındır. Ahirette ise onlara büyük bir azab vardır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah'ın mescitlerinde O'nun isminin anılmasını engelleyenlerden ve onları yıkmaya çalışanlardan daha zalim kim vardır? Onların, oralara girmemeleri, girseler bile korka korka girmeleri gerekir. Onlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasını engelleyip oraların ıssız ve harap hale gelmesine çalışanlardan daha zalim kim olabilir? Bunlar oralara ancak korka korka girebilirler. Onlar için dünyada zillet, ahirette ise müthiş bir azap vardır.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
İnsanları (Esma hakikatleri indinde kişinin "yok"luğunu yaşaması olan) secde mahallerinde Allah zikrinden (ben yokum sadece Allah var demekten); (sen de varsın diyerek) alıkoyandan ve onların (saf kalplerin, benliğini ilah yaparak) harap olmasına çalışandan daha zalim kim olabilir? Böyleleri oralara korka korka girmelidir. Onlar dünya yaşamında rezil olurlar (hakikati bilenler indinde). . . Sonsuz gelecek süreçlerinde ise feci bir azap beklemektedir onları.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Who are more evil than those who boycott GOD's masjids, where His name is commemorated, and contribute to their desertion? These ought not to enter therein except fearfully. They will suffer in this life humiliation, and will suffer in the Hereafter a terrible retribution.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And who are more wicked than those who prevent the temples of God that His name be mentioned in them; and they seek their destruction? They will not be able to enter them except in fear; they will have humiliation in this world and in the Hereafter a painful retribution.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Who are more wicked than those who prohibit God's temples; so that His name not be mentioned in them; and they seek their destruction? It is they who should not be able to enter them except in fear; they will have humiliation in this world and in the Hereafter a painful retribution.
# Kelime Anlam Kök
1 ve men: ve kim olabilir
2 ezlemu: daha zalim ظلم
3 mimmen: kimseden
4 menea: men eden منع
5 mesacide: mescidlerinde سجد
6 llahi: Allah'ın
7 en:
8 yuzkera: anılmasına ذكر
9 fiha: içinde
10 ismuhu: isminin سمو
11 ve seaa: ve çalışandan سعي
12 fi:
13 harabiha: onların harabolmasına خرب
14 ulaike: işte
15 ma: yoktur
16 kane: olmaları كون
17 lehum: onlar için
18 en:
19 yedhuluha: girmeleri دخل
20 illa: dışında
21 haifine: korka korka خوف
22 lehum: onlar için vardır
23 fi:
24 d-dunya: dünyada دنو
25 hizyun: rezillik خزي
26 velehum: ve vardır
27 fi:
28 l-ahirati: ahirette اخر
29 azabun: azap عذب
30 azimun: büyük bir عظم