2. Bakara suresi 158. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Kuşkusuz, Safa ile Merve, Allah'ın belirlediği nişaneleridir*. Kim hac ve umre amacıyla Beyt'i ziyaret ederse, ikisini de tavaf etmesinde bir sakınca yoktur. Ve yine kim gönülden bir iyilik yaparsa; kuşkusuz, Allah, onu bilen ve karşılığını verendir.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ
İnnes safa vel mervete min şeairillah, fe men haccel beyte evı'temera fe la cunaha aleyhi en yettavvefe bi hima ve men tetavvaa hayran, fe innallahe şakirun alim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Şüphesiz, Safa ile Merve Allah'ın nişanlarındandır. Her kim Beytullah'ı hac veya umre niyetiyle ziyaret ederse, onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa, şüphesiz ki, Allah onu kabul eder ve hakkıyla bilir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Safa ve Merve (tepeleri) ALLAH'ın işaretlerindendir. Hacc veya ziyaret (umre) için Ev'e varan birisi o ikisi arasında gidip gelebilir. Kim gönülden bir iyilik yaparsa, ALLAH Şükrede, Bilir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Kuşkusuz, Safa ile Merve, Allah'ın belirlediği nişaneleridir*. Kim hac ve umre amacıyla Beyt'i ziyaret ederse, ikisini de tavaf etmesinde bir sakınca yoktur. Ve yine kim gönülden bir iyilik yaparsa; kuşkusuz, Allah, onu bilen ve karşılığını verendir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Safa ile Merve Allah'a kulluğun simgelerindendir. Kim hac veya umre niyetiyle Kabe'yi tavaf ederse, o ikisini sa'y etmesinde bir günah yoktur.* Kim bir iyiliği içinden gelerek yaparsa bilsin ki, her şeyi bilen ve yapılan iyiliğin tam karşılığını veren Allah'tır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Aslında, Safa ve Merve, Allah'ın simgelerindendir. Artık, hac veya umre için, Ev'i kim ziyaret ederse, ikisi arasında gidip gelmesinde bir sakınca yoktur. İsteyerek kim bir iyilik yaparsa, kuşkusuz, Allah, Şükredenlere Karşılık Verendir; Bilendir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
"Hiç kuşkusuz Safa ile Merve Allah'ın sembollerindendir. Kim hac ya da umre amacıyla Kabe'yi ziyaret ederse, o ikisi arasında sa'y etmesinde herhangi bir mahzur yoktur. Eğer biri kalkar da emredilenin ötesinde hayır işlerse, iyi bilsin ki Allah yaptığının karşılığını bol bol verendir, (insan için iyi olanı) tarifsiz bir biçimde bilendir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Safa ile Merve Allah'ın belliklerindendir. Beytullah'ı hac veya umre ile ziyaret edenin onları tavaf etmesinde kendisi için bir sakınca yoktur. Kim içinden gelerek bir hayır işlerse Allah Şakir'dir, teşekkür eder, Alim'dir, en iyi biçimde bilir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Şüphesiz, 'Safa' ile 'Merve' Allah'ın işaretlerindendir. Böylece kim Evi (Ka'be'yi) hacceder veya umre yaparsa, artık bu ikisini tavaf etmesinde kendisi için bir sakınca yoktur. Kim de gönülden bir hayır yaparsa (karşılığını alır). Şüphesiz Allah, şükrün karşılığını verendir, bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Şüphesiz, Safa ile Merve Allah'ın sembollerindendir. Onun için her kim Hac veya Umre niyetiyle Ka'be'yi ziyaret ederse, tavafı bunlarla yapmasında ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah, mükafatını veren ve her şeyi bilendir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
(O halde) unutmayın, Safa ve Merve, Allah tarafından konulmuş sembollerdendir; böylece hac veya umre için Mabede gelen birinin bu ikisi arasında gidip gelmesinde bir mahzur yoktur. Zira, eğer kişi, yapılması gerekenden daha çok iyilik yaparsa bilsin ki Allah, şükre bol karşılık verendir, her şeyi bilendir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Şüphesiz Safa ile Merve, Allah'ın (dininin) nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse, bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hakikat, Safa ile Merve Allahın şeairlerindendir onun için her kim hac veya ömre niyyetiyle Beyti ziyaret ederse tavafı bunlarla yapmasında ona bir günah yoktur Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah ecrile meşhur kılar alimdir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Safa ile Merve Allah'ın nişanlarındandır. Kim Ev'i hacceder, ya da umre yaparsa onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Kim kendiliğinden bir iyilik yaparsa bilsin ki, Allah karşılığını verir, (yaptığını) bilir.
Gültekin Onan
Kuşkusuz Safa ve Merve (tepeleri) Tanrı'nın ayetlerindendir. Böylece kim Evi (Kabeyi) hacceder veya umre yaparsa, artık bu ikisini tavaf etmesinde kendisi için bir sakınca yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa (karşılığını alır). Kuşkusuz Tanrı şükrün karşılığını verendir, bilendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Şübhe yok ki "Safaa" ile "Merve" Allahın şeairindendir. İşte kim o "Beyt" i (Ka'beyi) hacc veya Umre (kasdı) ile ziyaret ederse bunları güzelce tavaf etmesinde üzerine bir beis yokdur. Kim gönlünden koparak (vacib olmayan amellerden) bir hayır işlerse (mükafatını görür). Çünkü Allah taatlerin ecrini veren, (her şey'i de) hakkıyle bilendir.
İbni Kesir
Şüphesiz ki Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Artık kim hacc veya umre niyetiyle Ka'be 'yi ziyaret ederse bu ikisini de tavaf etmesinde bir beis yoktur. Kim gönüllü olarak iyilik yaparsa muhakkak ki Allah; Şakir'dir, Alim'dir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Safa ve Merve, Allah'ın alametlerindendir. Bundan dolayı kim Kabe'yi hacceder yahut umre yaparsa her ikisini tavaf etmesinde bir sakınca yoktur. Kim gönlünden koparak bir hayır işlemek isterse... Çünkü Allah, mükafat veren ve her şeyi bilendir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Safa ile Merve Allah'ın belirlediği nişanelerdendir. Kim hac veya umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret ederse oraları tavaf etmesinde bir beis yoktur. Her kim de, farz olmadığı halde gönlünden koparak bir hayır işlerse, mükafatını görür. Zira Allah şükrün karşılığını verir. O, az amele çok mükafat veren ve her şeyi bilendir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Safa ve Merve, Allah işaretlerindendir. Kim hac veya umre niyetiyle El Beyt'i (Kabe) ziyaret ederse, onları da (Safa - Merve) tavaf etmesinde bir sakınca yoktur. Kim hayır olması için daha fazlasını yaparsa, Allah (varlığındaki Esma mertebesinden) Şakir'dir (yapılanları fazlasıyla değerlendiren), Aliym'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
The knolls of Safa and Marwah are among the rites decreed by GOD. Anyone who observes Hajj or 'Umrah commits no error by traversing the distance between them. If one volunteers more righteous works, then GOD is Appreciative, Omniscient.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Indeed, the stone and the rock outcropping are among the symbols of God. So whoever makes Pilgrimage to the Sanctuary, or is merely visiting, commits no error should he traverse them. And whoever donates for goodness, then God is Thankful, Knowledgeable.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
The serenity and chivalry are amongst God's emblems. Therefore, whosoever makes Pilgrimage to the sanctuary, or is merely passing through, commits no error by moving between the two traits. Whoever volunteers for goodness; indeed God is Appreciative, Knowledgeable.
# Kelime Anlam Kök
1 inne: şüphesiz
2 s-safa: Safa
3 velmervete: ve Merve
4 min: -ndandır
5 şeaairi: nişanları شعر
6 llahi: Allah'ın
7 femen: kim
8 hacce: hacceder حجج
9 l-beyte: Ev'i بيت
10 evi: ya da
11 a'temera: ömre yaparsa عمر
12 fela: yoktur
13 cunaha: hiçbir günah جنح
14 aleyhi: kendisine
15 en:
16 yettavvefe: tavaf etmesinde طوف
17 bihima: onları
18 ve men: ve kim
19 tetavvea: kendiliğinden yaparsa طوع
20 hayran: bir iyilik خير
21 feinne: şüphesiz
22 llahe: Allah
23 şakirun: karşılığını verir شكر
24 alimun: (yaptığını) bilir علم