2. Bakara suresi 159. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Bizim indirdiğimiz apaçık kanıtları ve hidayeti;* Kitap'ta açıkça gösterdikten sonra, onları gizleyenler var ya! Onlara, hem Allah lanet eder hem de bütün lanet edebilenler lanet ederler.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ
İnnellezine yektumune ma enzelna min el beyyinati vel huda min ba'di ma beyyennahu lin nasi fil kitabi, ulaike yel'anuhumullahu ve yel'anuhumul lainun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz doğru yolu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet eder.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti, -biz kitapta halka açıkladıktan sonra- gizleyenleri hem ALLAH ve hem de tüm lanetleyenler lanetler.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Bizim indirdiğimiz apaçık kanıtları ve hidayeti;* Kitap'ta açıkça gösterdikten sonra, onları gizleyenler var ya! Onlara, hem Allah lanet eder hem de bütün lanet edebilenler lanet ederler.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Bu kitapta açıkça ortaya koyduğumuz halde indirdiğimiz açıklayıcı ayetleri ve ana ayetleri* gizleyenleri Allah dışlar;* dışlayacak durumda olan kimseler de dışlarlar.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Kuşkusuz, indirdiğimiz açık kanıtları ve doğru yolu Kitap'ta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenler; Allah, işte onları lanetler. Ayrıca, lanet edenlerin tümü lanetler.*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Şimdi, katımızdan indirdiğimiz apaçık belgeleri ve rehberlik delillerini Kitab aracılığıyla insanların önüne koyduktan sonra onu gizleyenler var ya: işte Allah'ın ve lanet etme yeteneğine sahip tüm varlıkların lanet ettiği kimseler onlardır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
İndirdiğimiz açık-seçik delillerle, kılavuz mesajı; biz onu Kitap'ta insanlara ayan-beyan gösterdikten sonra gizleyenlere, işte onlara, hem Allah lanet eder hem de diğer lanet okuyanlar lanet eder.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Gerçekten, apaçık belgelerden indirdiklerimizi ve insanlar için Kitapta açıkladığımız hidayeti gizlemekte olanlar; işte onlara, hem Allah lanet eder, hem de (bütün) lanet ediciler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İndirdiğimiz apaçık ayetleri ve doğruyu, Biz onları insanlar için kitapta iyice açıkladıktan sonra, gizleyenlere Allah da bütün lanet edebilenler de lanet eder.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Bakın, katımızdan indirdiğimiz hakikatin ve rehberliğin delilini ilahi kelam aracılığıyla insanlığın önüne koyduktan sonra onu gizleyip örtbas edenlere gelince: İşte onlardır Allah'ın lanet edeceği ve onlardır yargılama yeteneğine sahip herkesin de lanet yağdıracağı.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti Kitap'ta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
İndirdiğimiz beyyinatı ve ayni bidayet olan ayatı insanlar için biz kitabda beyan ettikten sonra ketm edenler muhakkak ki onlara Allah la'net eder, la'net şanından olanlar da la'net eder
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz Kitapta insanlara açıkça belirttikten sonra gizleyenler (var ya), işte onlara hem Allah la'net eder, hem bütün la'net edebilenler la'net eder.
Gültekin Onan
Gerçekten, apaçık belgelerden indirdiklerimizi ve insanlar için Kitapta açıkladığımız hidayeti gizlemekte olanlar; İşte onlara hem Tanrı lanet eder, hem de (bütün) lanet ediciler.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Hakıykat, indirdiğimiz o açık açık ayetlerimizi ve doğruyu biz kitabda insanlara onu pek aşikar bir suretde bildirdikden sonra gizleyenler (yok mu?) işte onlar (ın haali:) onlara hem Allah la'net eder ve hem la'net etmek şanından olanlar la'net eder.
İbni Kesir
İndirdiğimiz, açık delilleri ve hidayeti, kitabda insanlara açıkça beyan ettikten sonra gizleyenlere; muhakkak ki onlara, Allah la'net eder ve la'net etmek şanından olanlar da la'net eder.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
İndirdiğimiz açık delilleri ve doğru yolu kitapta insanlara açıkladıktan sonra onu gizleyenler.. İşte onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet edenlerin hepsi lanet eder.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
İnsanlar için biz kitapta açıkladıktan sonra, indirmiş olduğumuz aşikar delilleri ve hidayeti gizleyenler var ya, işte onlara Allah lanet ettiği gibi, Lanet edebilecek herkes de lanet eder.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Kitapta apaçık bildirdiklerimizden sonra kim ki o işaret ve hidayet vesilelerini gizlerse, işte Allah onlara lanet eder (Allah'tan uzak düşerler), lanet edebilecek herkes dahi lanet eder (yani hem batından hem de zahirden gelen bir Allah'tan ayrı düşmenin sonuçlarını yaşarlar).
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Those who conceal our revelations and guidance, after proclaiming them for the people in the scripture, are condemned by GOD; they are condemned by all the condemners.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Surely those who conceal what We have sent down to them of the clarities and the guidance, after We Had made it clear for the people in the Book; these will be cursed by God and be cursed by those who curse.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Surely those who conceal what We have sent down to them which was clear, and the guidance, after God had made it clear in the book; these will be cursed by God and be cursed by those who curse;
# Kelime Anlam Kök
1 inne: doğrusu
2 ellezine: kimseler
3 yektumune: gizleyen كتم
4 ma: şeyleri
5 enzelna: indirdiğimiz نزل
6 mine: -den
7 l-beyyinati: açık deliller- بين
8 velhuda: ve hidayeti هدي
9 min:
10 bea'di: sonra بعد
11 ma:
12 beyyennahu: biz açıkça belirttikten بين
13 linnasi: insanlara نوس
14 fi:
15 l-kitabi: Kitapta كتب
16 ulaike: işte onlara
17 yel'anuhumu: la'net eder لعن
18 llahu: Allah
19 ve yel'anuhumu: ve la'net eder لعن
20 l-lainune: bütün la'net edebilenler لعن