2. Bakara suresi 194. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Haram ay*, haram aya karşılıktır. Haram aylara uymak da karşılıklıdır. Kim, size saldırırsa siz de onlara aynı şekilde karşılık verin. Allah'a karşı takvalı* olun. Ve iyi bilin ki Allah, takvalı olanlarla beraberdir.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
Eş şehrul haramu biş şehril harami vel hurumatu kısas, fe meni'teda aleykum fa'tedu aleyhi bi misli ma'teda aleykum, vettekullahe va'lemu ennellahe meal muttekin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Haram ay, haram aya karşılıktır. Barışa hürmet de karşılıklıdır. Kim size saldırırsa, siz de ona denk olacak şekilde saldırınız. Allah'tan sakınınız ve biliniz ki, Allah sakınanlarla beraberdir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Kutsal ay ancak iki taraflı gözetilebilir. Ateşkese uymak karşılıklıdır. Size saldırırlarsa onlara aynen saldırın. ALLAH'ı dinleyin ve bilin ki ALLAH erdemlilerin yanındadır.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Haram ay*, haram aya karşılıktır. Haram aylara uymak da karşılıklıdır. Kim, size saldırırsa siz de onlara aynı şekilde karşılık verin. Allah'a karşı takvalı* olun. Ve iyi bilin ki Allah, takvalı olanlarla beraberdir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Haram* aya saygı, haram aya saygı duyanlara karşıdır; yasaklar karşılıklıdır*. Size kim saldırırsa, o saldırıya denk bir saldırı yapın. Allah'tan çekinip korunun. Bilin ki Allah, kendisinden çekinip korunanlarla beraberdir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Kutsal ay, kutsal ay ile karşılıklıdır. Çünkü kutsallar karşılıklıdır. Bundan sonra, kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de saldırın. Allah'a yönelik sorumluluk bilinci taşıyın. Çünkü iyi bilin ki, Allah, sorumluluk bilinci taşıyanlarla kesinlikle birliktedir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Dokunulmazlık ayında saldırana cevap, yine dokunulmazlık ayında verilir. Zira dokunulmazlıkta denklik esastır. Her kim de size saldırırsa, onun yaptığının aynısıyla siz de karşılık verin ve fakat Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun; Allah'ın, sorumluluk bilincini kuşananların yanında olduğunu aklınızdan çıkarmayın!
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler ve yasaklar karşılıklıdır. O halde, azgınlık edip size saldırana, size saldırdığı şekilde ve ölçüde saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, kendisinden korkup sakınanlarla beraberdir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Haram ay, haram aya karşılıktır; hürmetler (de) karşılıklıdır. Öyleyse kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Allah'tan korkup sakının ve bilin ki Allah, muhakkak ki korkup sakınanlarla beraberdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Haram ay, haram aya ve bütün haramlar birbirine karşılıktır. O halde kim size saldırıda bulunursa siz de ona yaptığı saldırının misli ile saldırın ve ileri gitmekten Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, takva sahibi olanlarla beraberdir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Saldırmazlık örfünün geçerli olduğu aylarda size saldıranlara siz de karşılık verin: zira saldırmazlık örfünün ihlali, adil karşılık ((kısas) yasasına tabi)dir. Böylece, eğer bir kimse saldırıda bulunursa, sizde onun saldırdığı gibi saldırın; ancak Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve Allah'ın, kendisine karşı sorumluluk bilinci taşıyanların yanında olduğunu bilin.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler (saygı gösterilmesi gereken şeyler) kısas kuralına tabidir. O halde kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın, (fakat ileri gitmeyin). Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki, Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
hürmetli Ay hürmetli Aya ve bütün hürmetler biribirine kısastır, o halde kim size tecavüz ettiyse siz de ona ettiği tecavüzün mislile tecavüz edin de ileri gitmeye Allahdan korkun ve bilin ki Allah müttekilerle beraberdir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Haram ayı, haram aya karşılıktır. Hürmetler, karşılıklıdır. Kim size saldırırsa, onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın; Allah'tan korkun, bilin ki Allah (günahlardan) korunanlarla beraberdir.
Gültekin Onan
Haram ay ancak iki taraflı gözetilebilir/Haram ay haram aya karşılıktır. Ateşkese uymak da / hürmetler (de) karşılıklıdır. Öyleyse kim size saldırırsa onların saldırdığı gibi siz de onlara saldırın. Tanrı 'dan korkup sakının ve bilin ki Tanrı, muhakkak ki korkup sakınanlarla beraberdir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Haram ay, haram aya bedeldir. Hürmetler karşılıklıdır. Onun için kim sizin üzerinize saldırırsa siz de, tıbkı onların üstünüze saldırdıkları gibi, ona saldırın. (Fakat daima) Allahdan korkun ve bilin ki şübhesiz Allah takvaa saahibleriyle beraberdir.
İbni Kesir
Haram ay haram aya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır. Kim size saldırırsa, siz de tıpkı onun saldırdığı gibi ona saldırın. Allah'tan korkun. Ve bilin ki Allah şüphesiz takva sahibleriyle beraberdir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Hürmetli ay, hürmetli aya karşılıktır ve hürmetler de karşılıklıdır. O halde, size tecavüz edene, onun size saldırdığı gibi siz de saldırın. Allah'tan sakının ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Haram ay, Haram aya bedeldir. Hürmetler karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa siz de aynısıyla karşılık verin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah bu sakınanlarla beraberdir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Haram ay, haramınız olan aya bedeldir. . . Ve buna hürmette eşitlik esastır. O halde haddi aşıp (bu süreçte) size saldırana, saldırganlığının misliyle siz de saldırın! Allah'tan korunun ve iyi bilin ki Allah korunanlarla beraberdir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
During the Sacred Months, aggression may be met by an equivalent response. If they attack you, you may retaliate by inflicting an equitable retribution. You shall observe GOD and know that GOD is with the righteous.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
The restricted month may be met within the restricted month, and what is unlawful may be met with retaliation. Whoever attacks you, then you shall attack him the same as he attacked you; and be aware of God, and know that God is with the righteous.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
The Restricted Month is for the Restricted Month. The restrictions are mutual. Whoever attacks you, then you shall attack him the same as he attacked you; and be conscientious of God, and know that God is with the righteous.
# Kelime Anlam Kök
1 eş-şehru: ayı شهر
2 l-haramu: haram حرم
3 biş-şehri: aya karşılıktır شهر
4 l-harami: haram حرم
5 velhurumatu: ve hürmetler حرم
6 kisasun: karşılıklıdır قصص
7 femeni: kim
8 a'teda: saldırırsa عدو
9 aleykum: size
10 fea'tedu: siz de saldırın عدو
11 aleyhi: ona
12 bimisli: gibi مثل
13 ma:
14 a'teda: saldırdığı عدو
15 aleykum: size
16 vetteku: korkun وقي
17 llahe: Allah'tan
18 vea'lemu: bilin ki علم
19 enne: gerçekten
20 llahe: Allah
21 mea: beraberdir
22 l-muttekine: muttakilerle وقي