2. Bakara suresi 193. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Fitne* kalmayıp, din* tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ
Ve katiluhum hatta la tekune fitnetun ve yekuned dinu lillah, fe inintehev fe la udvane illa alez zalimin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
O halde zulüm ve baskı kalmayıncaya ve Allah'ın dini egemen oluncaya kadar onlarla savaşınız. Vazgeçerlerse siz de vazgeçiniz; zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Zulüm ve işkence ortadan kalkıncaya ve din ALLAH için oluncaya kadar onlarla savaşın. Son verirlerse, artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Fitne* kalmayıp, din* tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Onlarla savaşın ki fitne (savaş ateşi) yok olsun ve Allah'ın koyduğu düzen* hakim olsun. Savaşa son verirlerse, yanlış yapanlardan* başkasına düşmanlık edilmez.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Baskı kalmayıncaya ve din Allah için oluncaya değin onlarla savaşın. Son verirlerse, haksızlık yapanlardan başkasına artık düşmanlık yoktur.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Onlarla inanca yönelik zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah'a ait oluncaya kadar savaşın! Eğer yaptıklarına bir son verirlerse, zulmedenlerin haricindekilere düşmanlık da sona erecektir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla çarpışın. Eğer çarpışmaktan vazgeçerlerse artık zulme sapanlardan başkasına düşmanlık edilmez.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
(Yeryüzünde) Fitne kalmayıncaya ve din (yalnız) Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse, artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düşmanlık yoktur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bir fitne kalmayıp din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla çarpışın. Eğer vazgeçerlerse, artık düşmanlık ancak zalimlere karşıdır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
O halde, artık zulüm ve baskı kalmayıncaya ve yalnızca Allah'a kulluk edilinceye kadar onlarla savaşın; ancak vazgeçerlerse, (bilinçli olarak) zulüm işleyenlerin dışındakilere karşı tüm düşmanlıklar sona erecektir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa, artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
hem bir fitne kalmayıb din yalnız Allahın oluncıya kadar onlarla çarpışın vaz geçerlerse artık husumet ancak zalimlere karşıdır
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Onlarla savaşın ki, fitne (baskı) ortadan kalksın, din yalnız Allah'ın dini olsun. (Yalnız O'na tapılsın) Eğer (saldırılarına) son verirlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık olmaz.
Gültekin Onan
(Yeryüzünde) Fitne kalmayıncaya ve din yalnızca Tanrı'nın oluncaya kadar onlarla savaşın. Son verirlerse, artık zalimlerden başkasına karşı düşmanlık yoktur.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Fitne (den eser) kalmayıncaya, din de (şunun bunun değil) yalınız Allahın (dini diye tanılmış) oluncaya kadar onlarla savaşın. Vaz geçerlerse artık zaalimlerden başkasına hiç bir husumet yokdur.
İbni Kesir
Fitne kalmayıp, din de Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Vaz geçerlerse, artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Fitne kalmayıncaya, din/otorite de yalnız Allah'ın oluncaya kadar, onlarla savaşın, eğer savaşa son verirlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Bu fitne (işkence) ortadan kalkıp din ve itaat yalnız Allah'a mahsus oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan ve tecavüzden vazgeçerlerse, bilin ki zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Fitne (dinden çıkmanız için yapılan baskı) kalkana; Allah dinini rahatça yaşayana kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse (baskıdan - savaşmaktan), artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
You may also fight them to eliminate oppression, and to worship GOD freely. If they refrain, you shall not aggress; aggression is permitted only against the aggressors.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And fight them so there is no more persecution, and so that the system is for God. If they cease, then there will be no aggression except against the wicked.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Fight them so there is no more persecution, and so that the system is God's. If they cease, then there will be no aggression except against the wicked.
# Kelime Anlam Kök
1 ve katiluhum: onlarla savaşın قتل
2 hatta: kadar
3 la:
4 tekune: kalmayıncaya كون
5 fitnetun: fitne فتن
6 ve yekune: ve oluncaya (kadar) كون
7 d-dinu: din دين
8 lillahi: Allah'ın
9 feini: eğer
10 ntehev: (saldırılarına) son verirlerse نهي
11 fela: artık olmaz
12 udvane: düşmanlık عدو
13 illa: başkasına
14 ala: -den
15 z-zalimine: zalimler- ظلم