2. Bakara suresi 20. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Şimşek, neredeyse görmelerini yok ediverecekti. Şimşek, aydınlık verince ışığında yürürler; üzerlerine karanlık çökünce de oldukları yerde kalakalırlar. Allah dileseydi onların işitme ve görme yeteneklerini tamamen yok ederdi. Kuşkusuz, Allah'ın gücü her şeye yeter.

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Yekadul berku yahtafu ebsarehum kullema edae lehum meşev fihi, ve iza azleme aleyhim kamu ve lev şaellahu le zehebe bi sem'ihim ve ebsarihim innallahe ala kulli şey'in kadir.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Neredeyse gözlerini kapıverecek olan şimşek önlerini aydınlattığında onun ışığında yürürler; üzerlerine karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi, elbette onların kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Şimşek neredeyse gözlerini kapıverecek! Önlerini aydınlattıkça ışığında yürürler. Üzerlerine karanlık basınca da dikilir kalırlar. ALLAH dileseydi işitme ve görmelerini giderirdi. ALLAH herşeye gücü yetendir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Şimşek, neredeyse görmelerini yok ediverecekti. Şimşek, aydınlık verince ışığında yürürler; üzerlerine karanlık çökünce de oldukları yerde kalakalırlar. Allah dileseydi onların işitme ve görme yeteneklerini tamamen yok ederdi. Kuşkusuz, Allah'ın gücü her şeye yeter.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
O şimşek (Kur'an nuru), gözlerini söküp çıkaracak gibi olur. Ne zaman önlerini aydınlatsa yürürler, gözlerini kamaştırınca da kalakalırlar*. Allah cezalandırmayı tercih etseydi* onları tümüyle kör ve sağır ederdi*. Ama her şeye bir ölçü koyan Allah'tır*.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Çakan şimşek, neredeyse gözlerini çıkaracak. Önlerini aydınlattıkça yürürler; üzerlerine karanlık çökünce de çakılıp kalırlar. Oysa Allah dileseydi, duymalarını ve görmelerini kesinlikle yok ederdi. Kuşkusuz, Allah, her şeye Gücü Yetendir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Şimşek neredeyse gözlerini kör eder; onları ne zaman aydınlatsa, o aydınlıkta yol alırlar; ne zaman da karanlık üzerlerine çökse, ayakta kalakalırlar. Ve eğer Allah dileseydi, işitme ve görme duyularını giderirdi; çünkü Allah'ın her şeye gücü yeter.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Şimşek, neredeyse gözlerini çarpıp götürüverecek. Kendilerine her aydınlık sunduğunda, orada yürürler. Üzerlerine karanlık binince çakılıp kalırlar. Eğer Allah dileseydi, işitme güçlerini de gözlerini de elbette alıp götürürdü. Çünkü Allah her şeye Kadir'dir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Çakan şimşek neredeyse gözlerini kapıverecek; önlerini her aydınlattığında (biraz) yürürler, üzerlerine karanlık basıverince de kalakalırlar. Allah dileseydi, işitmelerini de görmelerini de gideriverirdi. Şüphesiz Allah, herşeye güç yetirendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Şimşek neredeyse gözlerini kapıverecek; önlerini aydınlatınca ışığında yürüyorlar, karanlıklar üzerlerine çökünce de dikilip kalıyorlar. Allah dileseydi işitme ve görmelerini alıverirdi. Şüphe yok ki, Allah her şeye gücü yetendir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Çakan şimşekler neredeyse gözlerini alıverir; ışık verince hareket ederler, karanlık çökünce oldukları yerde çakılıp kalırlar. Şayet Allah dileseydi, onları işitme ve görme (yetenek)lerinden yoksun bırakabilirdi: Çünkü Allah her şeye kadirdir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında ışığında yürürler. Karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi, elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Şimşek nerede ise gözlerini kapıverecek önlerini aydınlattımı ışığında yürüyorlar, karanlık üzerlerine çöktü mü dikilip kalıyorlar, Allah dilemiş olsa idi elbet işitmelerini görmelerini de alıverirdi, şüphe yok ki Allah her şeye kadir, daima kadirdir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Neredeyse gözlerini kapıverecek olan şimşek önlerini aydınlattı mı o(nun ışığı)nda yürürler, üzerlerine karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette işitmelerini ve görmelerini de götürürdü. Şüphesiz Allah'ın her şeyi yapmaya gücü yeter.
Gültekin Onan
Şimşek neredeyse gözlerini kapıverecek! Önlerini aydınlattıkça ışığında yürürler. Üzerlerine karanlık basınca da dikilir kalırlar. Tanrı dileseydi işitmelerini de, görmelerini de gideriverirdi. Tanrı herşeye gücü yetendir (kadir).
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
O şimşek hemen hemen gözlerini kapıp alıverecek. Onları aydınlatınca (ışığı) içinde yürürler, başlarına karanlık çökünce ise dikilib kalırlar. Allah dileseydi onların işitmelerini, gözlerini de giderirdi. Şübhe yok ki Allah her şey'e hakkıyle kaadirdir.
İbni Kesir
Az kalsın şimşek gözlerini alıverecek. Onları aydınlattıkça ışığında yürürler. Üzerlerine karanlık basınca dikilip kalıverirler. Şayet Allah, dileseydi onların işitmelerini de, görmelerini de giderirdi. Muhakkak ki Allah, her şeye Kadir'dir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Şimşek gözlerini kamaştırır gibi olur; şimşek parıldadığında yürürler, ortalık birden kararınca da orada dikilip kalıverirler, eğer Allah isteseydi onları sağır ve kör ederdi. Allah'ın her şeye gücü yeter.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Şimşek nerdeyse gözlerini köreltecek. Önlerini aydınlattı mı ışığında yürürler, (şimşek sönüp) karanlık çökünce de dikilir kalırlar. Allah dileseydi kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi. Allah gerçekten her şeye kadirdir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
O şimşek (hakikat ışığı) neredeyse göze dayalı müşahedelerini kapsayacak. Onlara her aydınlık geldiğinde, o hakikat ışığıyla birkaç adım ilerler, hakikat ışığı kesilince de içine düştükleri karanlıkta kalakalırlar. Allah dilemiş olsaydı Semi' ve Basıyr isminin onlarda açığa çıkmasını kısardı. Kesinlikle Allah her şeye Kaadir'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
The lightning almost snatches away their eyesight. When it lights for them, they move forward, and when it turns dark, they stand still. If GOD wills, He can take away their hearing and their eyesight. GOD is Omnipotent.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
The lightning nearly snatches their sight, whenever it lights the path they walk in it, and when it becomes dark for them they stand. Had God willed, He would have taken their hearing and their sight; God is capable of all things.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
The lightning nearly snatches away their sight, whenever it lights the path, they walk in it, and when it becomes dark for them, they stand. Had God willed, He would have taken away their hearing and their sight. God is capable of all things.
# Kelime Anlam Kök
1 yekadu: neredeyse كود
2 l-berku: şimşek برق
3 yehtafu: kapıverecek خطف
4 ebsarahum: gözlerini بصر
5 kullema: zaman كلل
6 eda'e: aydınlattığı ضوا
7 lehum: onları
8 meşev: yürürler مشي
9 fihi: o(nun ışığı)nda
10 ve iza: zaman
11 ezleme: karanlık çöktüğü ظلم
12 aleyhim: üzerlerine
13 kamu: dikilip kalırlar قوم
14 velev: eğer
15 şa'e: dileseydi شيا
16 llahu: Allah
17 lezehebe: elbette götürürdü ذهب
18 bisem'ihim: işitmelerini سمع
19 ve ebsarihim: ve görmelerini بصر
20 inne: Şüphesiz
21 llahe: Allah'ın
22 ala: üzerine
23 kulli: her كلل
24 şey'in: şey شيا
25 kadirun: gücü yeter قدر