2. Bakara suresi 200. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Hacc ibadetinizi bitirince, atalarınızı andığınız gibi; hatta daha güçlü bir şekilde Allah'ı anın. Kimi insanlar; "Ey Rabb'imiz, bize dünyada ver." derler. Bu kimselerin ahirette bir payı yoktur.

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ
Fe iza kadaytum menasikekum fezkurullahe ke zikrikum abaekum ev eşedde zikra, fe minen nasi men yekulu rabbena atina fid dunya ve ma lehu fil ahirati min halak.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, atalarınızı andığınız gibi, hatta daha güçlü bir anışla Allah'ı anmaya devam ediniz. Çünkü öyle insanlar vardır ki, "Bize bu dünyada ver" diye dua ederler. Böyle kimseler, ahiretten nasip alamayacaklardır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Töreninizi bitirdiğiniz zaman, atalarınızı andığınız gibi, hatta daha güçlü olarak ALLAH'ı anmayı sürdürün. Halktan kimi 'Rabbimiz, bize bu dünyada ver,' der; onun ahiretten bir payı olmaz.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Hacc ibadetinizi bitirince, atalarınızı andığınız gibi; hatta daha güçlü bir şekilde Allah'ı anın. Kimi insanlar; "Ey Rabb'imiz, bize dünyada ver." derler. Bu kimselerin ahirette bir payı yoktur.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Hac ibadetinizi yaparken Allah'ı, babalarınızdan aklınızda kaldığı gibi,* hatta daha güçlü anın. İnsanlardan kimi der ki: "Rabbimiz! Bize ne vereceksen, bu dünyada ver!" Onun ahirette alacağı bir şey olmaz.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Yakarışlarınızı bitirdiğinizde, atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir anmayla, bundan böyle Allah'ı anın. İnsanlardan kimisi, şöyle der: "Efendimiz! Bize, dünyada ver!" Oysa sonsuz yaşamda onun bir payı yoktur.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
(Hacca has) ibadetlerinizi tamamladıktan sonra (bir zamanlar) atarınızı andığınız gibi, hatta daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın! İnsanlardan bazısı "Ey Rabbimiz! Bize vereceğini bu dünyada ver!" derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Gerekli ibadetlerinizi bitirdiğinizde yine Allah'ı anın. Tıpkı atalarınızı andığınız gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla. İnsanlardan bazısı şöyle der: "Ey Rabb'imiz, bize dünyada ver." Böylesi için ahırette bir nasip yoktur.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
(Hacc) ibadetlerinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anma ile Allah'ı anın. İnsanlardan öylesi vardır ki: "Rabbimiz, bize dünyada ver" der; onun ahirette nasibi yoktur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Nihayet hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi hatta daha coşkulu bir anışla Allah'ı anın. Çünkü insanların bir takımı: "Rabbimiz, bize dünyada ver!" der. Ona ahirette bir kısmet yoktur.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
İbadetinizi bitirdiğinizde, atalarınızı hatırladığınız gibi, hatta daha güçlü bir haykırışla Allah'ı hatırla(maya devam ed)in! Çünkü öyle insanlar var ki, (sadece), "Ey Rabbimiz! Bize bu dünyada ver." diye dua ederler. Böyleleri, ahiretin nimetlerinden nasip alamayacaklardır.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Hac ibadetinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan, "Ey Rabbimiz! Bize (vereceğini) bu dünyada ver" diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
nihayet menasikinizi bitirdiniz mi vaktiyle atalarınızı andığınız gibi hatta daha şiddetli bir anışla Allahı anın, zikredin, çünkü nasın kimisi "rabbena, der bize Dünyada ver" buna Ahırette kısmet yoktur
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hac ibadetlerinizi bitirince atalarınızı andığınız gibi hatta, daha kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan kimi "Rabbimiz bize dünyada ver!" der; onun ahirette bir payı yoktur.
Gültekin Onan
(Hacc) ibadetlerinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da güçlü bir anma ile Tanrı'yı anın. İnsanlardan öylesi vardır ki: "Rabbimiz, bize bu dünyada ver" der. Onların ahirette nasibi yoktur.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Menasikinizi (hacca ait ibadetlerinizi) bitirince (cahiliyyetde) atalarınızı (böbürlenerek) andığınız gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla Allahı anın. Artık o insanlardan kimi "Ey Rabbimiz, bize (nasibimizi) dünyada ver" der ki onun ahiretden nasibi yokdur.
İbni Kesir
Hacc ibadetinizi bitirince; atalarınızı andığınız gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla Allah'ı zikredin. İnsanlardan öylesi vardı ki; Ey Rabbımız, bize dünyada ver, der. Onun ahirette nasibi yoktur.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Hac ibadetinizi bitirince atalarınızı andığınız gibi, hatta daha da kuvvetli bir anışla Allah'ı zikredin. İnsanlardan: -Rabbimiz, bize bu dünyada ver, diyenler vardır. Onların ahirette hiç bir nasibi yoktur.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Hac ibadetlerinizi tamamlayınca, vaktiyle atalarınızı anıp onlarla öğündüğünüz gibi. Hatta daha fazla, daha hürmetle Allah'ı anın! Bazı kimseler: "Ey Yüce Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver!" derler. Bunların ahirette nasipleri yoktur.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Hac ibadetinizi bitirince babalarınızı anma (adetinizdeki) zikrinizden çok daha şiddetli şekilde Allah'ı zikredin. İnsanların kimisi: "Rabbimiz, bize dünyada ver" der. . . Sonsuz gelecek sürecinde nasibi yoktur.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Once you complete your rites, you shall continue to commemorate GOD as you commemorate your own parents, or even better. Some people would say, "Our Lord, give us of this world," while having no share in the Hereafter.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
When you have completed your rites, then remember God as you remember your fathers or even greater. From among the people is he who says: "Our Lord, give us from this world!" But in the Hereafter he has no part.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
When you have completed your rites, then remember God as you remember your fathers or even greater. Among the people are those who say, "Our Lord, give us from this world!", but in the Hereafter he has no part.
# Kelime Anlam Kök
1 feiza: zaman
2 kadeytum: bitirince قضي
3 menasikekum: ibadetlerinizi نسك
4 fezkuru: anın ذكر
5 llahe: Allah'ı
6 kezikrikum: andığınız gibi ذكر
7 aba'ekum: atalarınızı ابو
8 ev: veya
9 eşedde: daha kuvvetli شدد
10 zikran: bir anışla ذكر
11 fe mine:
12 n-nasi: insanlardan نوس
13 men: kimi
14 yekulu: der ki قول
15 rabbena: Rabbimiz ربب
16 atina: bize ver اتي
17 fi:
18 d-dunya: dünyada دنو
19 ve ma: ve yoktur
20 lehu: onun
21 fi:
22 l-ahirati: ahirette اخر
23 min: hiçbir
24 halakin: nasibi خلق