2. Bakara suresi 68. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Onlar: "Bizim için Rabb'ine dua et, onun nasıl bir sığır olduğunu bildirsin." dediler. Musa, "Allah, onun ne yaşlı ne de yavru; ikisinin arasında bir yaşta, olduğunu söylüyor; öyleyse, sizden isteneni yapın." dedi.

قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ
Kalud'u lena rabbeke yubeyyin lena ma hiy, kale innehu yekulu inneha bakaratun la faridun ve la bikr, avanun beyne zalik fef'alu ma tu'merun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
"Bizim adımıza Rabbine dua et, bize ineğin nasıl olduğunu açıklasın" dediler. Musa, "Allah diyor ki, o ne yaşlı ne de körpe; ikisi arasında bir inektir. Size emredileni, hemen yapın" dedi.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
'Bizim için Rabbini çağır da onun niteliğini bize açıklasın,' dediler. 'O diyor ki, o ne yaşlı ne genç, ikisinin ortasında bir düvedir. Size emredileni yapın,' dedi.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Onlar: "Bizim için Rabb'ine dua et, onun nasıl bir sığır olduğunu bildirsin." dediler. Musa, "Allah, onun ne yaşlı ne de yavru; ikisinin arasında bir yaşta, olduğunu söylüyor; öyleyse, sizden isteneni yapın." dedi.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
"Bizim için Sahibine (Rabbine) sor, o nasıl bir şeydir, bize açıklasın!" dediler. Dedi ki O, şöyle diyor: ‘Ne yaşlı ne körpe, ikisinin ortası bir sığır.' Haydi, emri yerine getirin!"
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Dediler ki: "Bizim için, Efendine yakarışta bulun; onun nasıl olduğunu bize açıklasın!" Dedi ki: "Kuşkusuz, O, diyor ki: ‘Aslında, ne kart ne de körpe; ikisinin arası bir inek!' Artık, verilen buyruğu yerine getirin!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Onlar: "Bizim için Rabbine yalvar da, bize onun niteliğini açıklasın!" dediler. "O diyor ki, kesinlikle o ne çok yaşlı ne çok toy, bu ikisi arasında bir inek olmalı. Hadi artık size verilen emri yerine getirin!" dedi.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Şöyle konuştular: "Çağır Rabb'ine bizim için, açıklasın bize neymiş o!" Cevap verdi: "O diyor ki, bahsettiğim ne yaşlıdır ne de körpe. İkisi arası bir inektir." Hadi size emredileni yapın!
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
"Rabbine adımıza yalvar da, bize niteliklerini açıklasın" dediler. (Musa, Rabbine yalvardıktan sonra) "Şüphesiz Allah diyor ki: O ne pek geçkin, ne de pek genç, ikisi arası dinç(likte bir sığır olmalı)dır. Artık emrolunduğunuz şeyi yerine getirin" dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Onlar: "Bizim için Rabbine dua et onun ne olduğunu bize açıklasın." dediler. O da: "Rabbim şöyle buyuruyor: "Bir sığır ki ne yaşlı, ne de genç, ikisi ortası bir dinç. Haydi emrolunduğunuz işi yapın!" dedi.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Onlar: "(Madem öyle), Rabbine bizim için dua et de bunun nasıl bir kurban olacağını bize açıklasın" dediler. (Musa) "Bakın!" dedi, "O, ne yaşlı ne körpe, ama ikisi arasında orta yaşta bir sığır olmasını istiyor. O halde size verilen emri yerine getirin!"
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
"Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın." dediler. Musa şöyle dedi: "Rabbim diyor ki: O, ne yaşlı, ne körpe, ikisi arası bir sığırdır. Haydi, emrolunduğunuz işi yapın."
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
dediler; bizim için rabbine dua et nedir o? Bize beyan etsin, dedi: Rabbim şöyle buyuruyor: Bir bakare ki ne farımış ne bakir, ikisi ortası bir dinç, haydi emrolunduğunuz işi yapın
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
"Bizim için Rabbine du'a et, onun ne olduğunu bize açıklasın." dediler. Dedi ki: "O diyor ki: O (inek) ne yaşlı, ne körpe, ikisinin ortasında (bir inek)tir! Haydi, size emredileni yapın."
Gültekin Onan
Dediler ki: "Bizim için rabbine dua et de onun niteliğini / durumunu (hiy) bize açıklasın / bildirsin (yübeyyin)". (Musa) Dedi ki: "O diyor ki, o ne yaşlı, ne de genç, ikisinin ortasında / arasında (avanün) bir sığırdır. Artık buyrulduğunuzu yapın / yerine getirin."
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Yine) demişlerdi ki: "Bizim için Rabbine dua et de onun (o ineğin) ne olduğunu (kaç yaşında olacağını) bize iyice açıklasın". (Musa da): "Allah diyor ki o, ne çok yaşlı, ne de pek gene değil, ikisi ortası bir dine (inek) dir. Artık emrolunduğunuz şey'i yapın" demişdi.
İbni Kesir
Onlar, Bizim için Rabbına dua et de onu bize iyice bildirsin, demişlerdi. Musa da: Allah, o, ne çok kart, ne de çok körpedir. İkisi ortası dinç bir sığırdır, buyuruyor. Artık emrolunduğunuz şeyi yapın, demişti.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
-Rabbine bizim için dua et de bize onun nasıl bir şey olduğunu açıklasın, dediler. O: -Allah, onun ne pek yaşlı ne de pek körpe, ikisi ortası bir inek olduğunu söylüyor. Artık size emredilen şeyi yapın, dedi.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Bunun üzerine Musa'ya: "Peki öyleyse Rabbine yalvar da onun ne olduğunu bize açıklasın" dediler. Musa: "Rabbim şöyle buyuruyor: O sığır ne pek geçkin, ne de körpe olmayıp orta yaşta dinç bir inek olacaktır" Haydi size emredilen işi yapın bakalım" dedi.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Dediler: "Bizim için Rabbine yönel de bildirsin nasıl bir şey (kesmemizi) istiyor?" "Kesinlikle O diyor ki, o ne yaşlı ne de çok genç, ikisi arası bir inektir. . . " Hadi emredileni uygulayın.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
They said, "Call upon your Lord to show us which one." He said, "He says that she is a heifer that is neither too old, nor too young; of an intermediate age. Now, carry out what you are commanded to do."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
They said: "Call upon your Lord for us that He may clarify which it is." He said: "He says it is a heifer neither too old nor too young, an age between that. So now do as you are commanded."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
They said, "Call upon your Lord for us that He may clarify which it is." He said, "He says it is a heifer neither too old nor too young, an age between that. So now do as you are commanded."
# Kelime Anlam Kök
1 kalu: dediler قول
2 d'u: du'a et دعو
3 lena: bizim için
4 rabbeke: Rabbine ربب
5 yubeyyin: açıklasın بين
6 lena: bize
7 ma: ne olduğunu
8 hiye: onun
9 kale: dedi ki قول
10 innehu: şüphesiz O
11 yekulu: diyor ki قول
12 inneha: gerçekten o
13 bekaratun: bir inektir بقر
14 la: olmayan
15 faridun: yaşlı فرض
16 ve la: ve olmayan
17 bikrun: körpe بكر
18 avanun: orta yaşlı عون
19 beyne: arasında بين
20 zalike: bunun
21 fef'alu: haydi yapın فعل
22 ma: şeyi
23 tu'merune: size emredilen امر