2. Bakara suresi 70. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Yine onlar: "Bizim için Rabb'ine dua et; onun niteliğini açıklasın. Zira sığırların hepsi birbirine benziyorlar; eğer Allah dilerse biz doğru olanı bulmuş oluruz." dediler.

قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ
Kalud'u lena rabbeke yubeyyin lena ma hiye, innel bakara teşabehe aleyna, ve inna in şaallahu le muhtedun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
"Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir inek olduğunu bize açıklasın, nasıl bir inek keseceğimizi anlayamadık. Biz, inşallah emredileni yerine getiririz" dediler.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
'Bizim için Rabbini çağır da, onun niteliğini bize daha da açıklasın. Çünkü düveler bizce birbirine benziyor. ALLAH dilerse yolu buluruz,' dediler.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Yine onlar: "Bizim için Rabb'ine dua et; onun niteliğini açıklasın. Zira sığırların hepsi birbirine benziyorlar; eğer Allah dilerse biz doğru olanı bulmuş oluruz." dediler.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
"Bizim için Sahibine (Rabbine) bir daha sor, onun nasıl bir şey olduğunu iyice açıklasın! Bize göre o özellikler birçok sığırda var. Allah bulmamızı tercih ederse biz onu buluruz!" dediler.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Dediler ki: "Bizim için, Efendine yakarışta bulun; onun nasıl olduğunu bize açıklasın. Aslında, bize göre inekler birbirine benzer. Allah dilerse, doğal olarak doğruyu buluruz!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Onlar: "Bizin için Rabbine yalvar da bize onun tam olarak ne olduğunu açıklasın; çünkü bize göre bütün inekler birbirine benzer: (eğer açıklanırsa) inşaallah biz de doğrusunu buluruz" dediler.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Şöyle dediler "Dua et Rabb'ine, açıklasın bize neymiş o! Çünkü bu inek, bizim gözümüzde başkalarıyla karıştı. Ve biz, Allah dilerse, doğruya ve güzele elbette kılavuzlanacağız."
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
(Onlar yine:) "Rabbine adımıza yalvar da, bize onun niteliklerini açıklasın. Çünkü bize göre sığırlar birbirine benzer. İnşaallah (Allah dilerse) biz doğruyu buluruz" dediler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Onlar: "Bizim için Rabbine dua et, onu bize iyice açıklasın; çünkü o sığır bize karışık geldi. Bununla beraber Allah dilerse elbette onu buluruz." dediler.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Onlar: "Rabbine bizim için dua et de onun nasıl olacağını bize (daha açık) bildirsin, (çünkü) bize göre tüm sığırlar birbirine benzer; ve sonra, Allah arzu ederse biz elbette doğru yola yöneliriz!" dediler.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
"Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar, bizce, birbirlerine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbet buluruz" dediler.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
dediler: Bizim için rabbine dua et nedir o bize beyan etsin, çünkü o bakare bize müteşabih geldi, Maamafih Allah dilerse elbette buluruz
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
"Bizim için Rabbine du'a et, onun nasıl bir şey olduğunu bize açıklasın. Zira o inek bize (başka ineklere) benzer geldi. Ama Allah dilerse mutlaka (emredileni yapmağa) yol buluruz." dediler.
Gültekin Onan
Dediler ki: "Bizim için rabbine dua et de onun niteliğini / durumunu (hiye) bize (biraz daha) açıklasın / bildirsin (yübeyyin)". Çünkü bize göre sığırlar birbirine benziyor. Tanrı dilerse doğru yolu / doğruyu (muhtedun) buluruz".
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Yine) demişlerdi: "Bizim için Rabbine dua et de o nedir? Apaçık anlatsın bize. Çünkü bizce bir çok inekler birbirine benziyor. Allah dilerse (istenen ineği bulmıya) muvaffak oluruz (yahud hidayete erdirilmiş bulunuruz).
İbni Kesir
Dediler ki: Rabbına dua et, bize açıkça niteliğnin ne olduğunu bildirsin. Çünkü bizce sığırlar birbirine benziyor. Allah dilerse biz elbette hidayete erenlerden oluruz.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Onlar: -Rabbine dua et, bize açıkça bildirsin. Çünkü bizce inekler birbirine benzer. Allah dilerse elbette biz hidayete erenlerden oluruz, dediler.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Onlar yine dediler ki: Bizim adımıza Rabbine yalvar da onun nasıl olacağını bize iyice bildirsin. Zira istenen sığır, bize diğerlerine benzer geldiğinden tereddütte kaldık. Ama inşaallah asıl istenen sığırı buluruz.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
(Üstelediler) dediler: "Rabbine yönel de açıklasın bize nasıl bir inek kesmemizi istiyor; zira bu tarife benzer çok inek var? İnşaAllah biz tam istenilen ineği buluruz". . .
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
They said, "Call upon your Lord to show us which one. The heifers look alike to us and, GOD willing, we will be guided."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
They said: "Call upon your Lord for us that He may clarify which one it is, for the heifers all look alike to us and we will, God willing, be guided."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
They said, "Call upon your Lord for us that He may clarify which one it is, for the heifers all look alike to us and we will, God willing, be guided."
# Kelime Anlam Kök
1 kalu: dediler ki قول
2 d'u: du'a et دعو
3 lena: bizim için
4 rabbeke: Rabbine ربب
5 yubeyyin: açıklasın بين
6 lena: bize
7 ma: nasıl bir şey olduğunu
8 hiye: onun
9 inne: zira
10 l-bekara: o inek بقر
11 teşabehe: benzer geldi شبه
12 aleyna: bize
13 ve inna: ama mutlaka biz
14 in: eğer
15 şa'e: dilerse شيا
16 llahu: Allah
17 lemuhtedune: hidayeti buluruz هدي