2. Bakara suresi 80. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

"Sayılı günlerin dışında, ateş bizi yakmaz." dediler. De ki: "Allah'tan buna dair bir söz mü aldınız? Eğer böyle ise Allah, verdiği sözden dönmez. Yoksa, Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?".

وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ
Ve kalu len temessenen naru illa eyyamen ma'dudeh, kul ettehaztum indallahi ahden fe len yuhlifallahu ahdehu em tekulune alallahi ma la ta'lemun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
İsrailoğulları, "Ateş bize birkaç günden fazla dokunmaz" derler. Onlara de ki: "Allah'tan bir söz mü aldınız; çünkü Allah asla sözünden caymaz;yoksa Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?"
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
'Sayılı birkaç gün dışında ateş bize değmeyecek,' dediler. De ki: 'ALLAH'tan böyle bir söz mü aldınız -ki ALLAH verdiği sözden dönmez- yoksa ALLAH adına bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?'
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
"Sayılı günlerin dışında, ateş bizi yakmaz." dediler. De ki: "Allah'tan buna dair bir söz mü aldınız? Eğer böyle ise Allah, verdiği sözden dönmez. Yoksa, Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?".
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
"Ateş bize, sayılı birkaç gün dışında dokunmaz!" derler. De ki "Allah katından söz mü aldınız? Eğer öyleyse Allah sözünden dönmez. Yoksa Allah'ın adını kullanarak bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?"
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Dediler ki: "Sayılı birkaç gün dışında, ateş bize asla dokunmaz!" De ki: "Allah'ın katından bir güvence mi aldınız? Allah, verdiği güvenceden asla dönmez. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Onlar, "Sayılı bir kaç gün dışında kesinlikle bizi ateş yakmayacak" derler. Sor onlara: "Allah'tan kesin bir söz mü aldınız -ki eğer öyleyse, Allah sözünden kesinlikle caymaz-; yoksa bilmediğiniz bir konuda Allah'a iftira mı atıyorsunuz?"
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Dediler ki: "Sayılı birkaç gün dışında ateş bize asla dokunmayacaktır." De ki: "Allah'tan bir ahit mi aldınız! Allah, ahdine asla ters düşmez. Yoksa siz Allah'a isnat ederek, bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?"
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Dediler ki: "Sayılı günlerin dışında, ateş asla bize değmeyecektir." De ki: "Allah katından bir ahid mi aldınız? -ki Allah asla ahdinden dönmez- Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?"
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bir de dediler ki: "Bize sayılı bir kaç günden başka asla ateş dokunmaz." Siz de: "Allah'tan bir teminat mı aldınız? Böyle ise Allah kesinlikle sözünden caymaz, yoksa Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?"
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ve onlar: "Ateş bize birkaç günden fazla dokunmaz" derler. De ki (onlara): "Allah'tan bir söz mü aldınız -çünkü Allah hiçbir zaman sözünden caymaz- yoksa asla bilemeyeceğiniz bir şeyi mi Allah'a isnat ediyorsunuz?"
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Bir de dediler ki: "Bize ateş, sayılı birkaç günden başka asla dokunmayacaktır." Sen onlara de ki: "Siz bunun için Allah'tan söz mü aldınız? -Eğer böyle ise, Allah verdiği sözden dönmez-. Yoksa siz Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?"
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bir de dediler: Bize sayılı bir kaç günden maada asla ateş dokunmaz. Siz de Allahtan bir ahit aldınız mı? Böyle ise Allah asla ahdinde hulfetmez, yoksa Allaha karşı bilemiyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bir de dediler ki: "Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacaktır." De ki: "Allah'tan (bu hususta) bir söz mü aldınız. şayet öyle ise Allah verdiği sözden dönmez-yoksa Allah hakkında bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?
Gültekin Onan
"Sayılı birkaç gün dışında ateş bize değmeyecek" dediler. De ki: "Tanrı'dan böyle bir söz mü (ahid) aldınız -ki Tanrı sözünden (ahid) dönmez- yoksa Tanrı'ya karşı bilmediğiniz bir şeyi mi / bilmediğinizi mi söylüyorsunuz?"
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Peygamber onları Cehennemle korkutduğu zaman da "Atalarımızın buzağıye tapdıkları) sayılı (ve mahdud) günlerden (kırk günden) başka (fazla) bize kat'iyyen Cehennem (azabı) dokunmayacak" dediler. Söyle (Habibim) ki: "Allah katından (bu hususda) bir ahdi mi elde etdiniz? (Ondan böyle bir sözü mü aldınız?) ki Allah ahdinden asla caymaz yoksa Allaha karşı bilmeyeceğiniz bir şey'i mi söylüyorsunuz?".
İbni Kesir
Sayılı günlerden başka asla bize ateş dokunmayacaktır dediler. Deki: Siz Allah katından bir söz mü aldınız? Öyleyse Allah asla sözünden caymaz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
-Ateş bize sayılı bir kaç günden başka dokunmayacaktır, derler. Onlara: -Allah katından bir söz mü aldınız? Eğer, öyle ise Allah sözünden dönmez; yoksa Allah hakkında bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? de.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Bir de derler ki: "Cehennem ateşi, sayılı birkaç gün dışında bize asla dokunmayacak." De ki: "Buna dair Allah'tan garanti mi aldınız? Aldıysanız ne ala, Allah vadinden asla caymaz." Yoksa kesin bilmediğiniz şeyi mi Allah adına söylüyorsunuz?
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Ve dahi onlar dedi ki: "Sayılı günler ötesinde ateş bizi yakmayacak!" De ki onlara: "İndAllah'tan (hakikatinizden gelen bir) söz mü aldınız? Allah asla sözünden dönmez! Oysa siz Allah hakkında uydurma şeyler konuşuyorsunuz!"
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Some have said, "Hell will not touch us, except for a limited number of days." Say, "Have you taken such a pledge from GOD - GOD never breaks His pledge - or, are you saying about GOD what you do not know?"
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And they said: "The Fire will not touch us except for a few number of days." Say: "Have you taken a pledge with God? If so, then God will not break His pledge. Or do you say about God what you do not know?"
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
They said, "The fire will not touch us except for a few number of days." Say, "Have you taken a pledge with God? If so, then God will not break His pledge. Or do you say about God what you do not know?"
# Kelime Anlam Kök
1 ve kalu: Bir de dediler ki قول
2 len: asla
3 temessena: bize dokunmayacaktır مسس
4 n-naru: ateş نور
5 illa: dışında
6 eyyamen: gün يوم
7 mea'dudeten: sayılı birkaç عدد
8 kul: De ki قول
9 ettehaztum: aldınız mı? اخذ
10 inde: katında عند
11 llahi: Allah
12 ahden: bir söz (bu hususta) عهد
13 felen: öyleyse
14 yuhlife: dönmez خلف
15 llahu: Allah
16 ahdehu: sözünden عهد
17 em: yoksa
18 tekulune: söylüyorsunuz قول
19 ala: hakkında
20 llahi: Allah
21 ma: bir şey
22 la:
23 tea'lemune: bilmediğiniz علم