Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bunun kendilerine sağlayacağı yararlara tanık olsunlar. Ve kendilerine rızık olarak verilen hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Böylece onlardan yiyin, muhtaç ve yoksul olanları doyurun.

لِيَشْهَدُوا مَنَافِـعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ ف۪ٓي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِۚ فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْـبَٓائِسَ الْفَق۪يرَۘ
Li yeşhedu menafia lehum ve yezkurusmallahi fi eyyamin ma'lumatin ala ma rezakahum min behimetil en'am, fe kulu minha ve at'ımul baisel fakir.
#kelimeanlamkök
1liyeşheduşahit olmaları içinشهد
2menafiabirtakım faydalaraنفع
3lehumkendileri için
4ve yezkuruve anmaları içinذكر
5ismeadınıسمو
6llahiAllah'ın
7fi
8eyyamingünlerdeيوم
9mea'lumatinbelirliعلم
10alaüzerine
11maşeyleri
12razekahumonlara rızık olarak verilenرزق
13min-dan
14behimetiyürüyenبهم
15l-en'aamihayvanlar-نعم
16fekuluyeyinاكل
17minhaonlardan
18ve et'imuve yedirinطعم
19l-baisesıkıntı içinde bulunanباس
20l-fekirafakireفقر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Kendileri için orada bulunan faydaları görsünler; belli günlerde kendilerine verdiğimiz hayvanlardan Allah'ın adını anarak kurban kessinler. Bu kurbanlardan yiyiniz, yoksullara da yediriniz!"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kendilerine ait birtakım yararları görmeleri, (Allah'ın) onlara rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın ismini anmaları için (insanları hacca çağır)!* Artık o (hayvanların eti)nden hem kendiniz yiyin hem de yoksula, fakire yedirin!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ki kendileri için bir takım (sosyal, politik, ekonomik) yararlara tanık olsunlar ve kendilerine çiftlik hayvanlarını rızık olarak verdiği için ALLAH'ın ismini bilinen günlerde ansınlar. "Onlardan yiyin ve sıkıntı içindeki yoksullara da yedirin."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bunun kendilerine sağlayacağı yararlara tanık olsunlar. Ve kendilerine rızık olarak verilen hayvanlar üzerine belli günlerde* Allah'ın adını* ansınlar. Böylece onlardan yiyin, muhtaç ve yoksul olanları doyurun.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Gelsinler de kendi menfaatlerini görsünler*; belli günlerde de Allah'ın onlara rızık olarak verdiği hayvanlardan en'am (koyun, keçi, sığır ve deve) üzerine Allah'ın adını ansınlar. Onlardan hem siz yiyin hem de darda olan yoksula yedirin.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Kendileri için bir takım yararlara tanık olsunlar ve onlara yiyecek olarak verdiği hayvanların üzerine, belirlenen günlerde Allah'ın İsmini ansınlar. Onlardan yiyin ve darlığa düşmüş olanları doyurun!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  ki, bunun kendilerine sağlayacağı yararlara tanık olsunlar. Bir de belirlenen günlerde, O'nun kendilerine rızık olarak sunduğu hayvanları (kurban ederken), üzerine Allah'ın adını ansınlar: işte bunlardan siz de yiyin, zor durumdaki ihtiyaç sahiplerine de yedirin.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kendilerine ait bir takım yararlara tanık olsunlar. Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerinde belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. İşte bunlardan yiyin, sıkıntı içindeki fakiri de doyurun.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kendileri için bir takım yararlara şahid olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (kurban adarken) Allah'ın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kendilerine ait bir takım menfaatlara şahit olsunlar; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar; siz de onlardan yiyin, yoksulu ve fakiri doyurun.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  de (bunun) kendilerine sağlayacağı yararları görsünler; ve (kurban için) belirlenen günlerde, (bu amaçla) O'nun kendilerine rızık olarak sağladığı hayvanlar üzerine Allah'ın ismini ansınlar; ve böylece siz de bunlardan yiyin ve darlık içindeki yoksulu da doyurun.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Gelsinler kendilerine aid bir takım menfeatlere şahid olsunlar ve En'am behimelerinden kendilerine merzuk buyurduğu kurbanlıklar üzerine ma'lum günlerde Allahın ismini ansınlar da onlardan yeyin ve yoksulu, fakıri doyurun

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ki kendileri için birtakım faydalara tanık olsunlar ve (Allah'ın) kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar. Onlardan yeyin, sıkıntı içinde bulunan fakire de yedirin.

 • Gültekin Onan

  Kendileri için bir takım yararlara şahid olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (kurban adarken) Tanrı'nın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Taki kendilerine aid menfeatlere şahid (ve haazır) olsunlar. Allahın rızk olarak kendilerine verdiği dört ayaklı davarlar (kurbanlıklar) üzerine ma'lum olan günlerde Allahın adını ansınlar. İşte bunlardan yeyin, yoksulu, fakiri de doyurun".

 • İbni Kesir

  Ta ki kendileri için faydalara şahid olsunlar ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken O'nun adını ansınlar. Siz de bunlardan yeyin. Çaresiz kalmış yoksulu da doyurun.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kendilerine faydalı olacak şeyleri görsünler, Allah'ın onlara rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde, Allah'ın adını anarak kurban etsinler. Ondan hem siz yiyin hem de muhtaç durumdaki fakiri doyurun.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (26-28) Zira Biz vaktiyle İbrahim'e Beytullah'ın yerini belirlediğimiz zaman: "Sakın Bana hiç bir şeyi ortak koşma ve Ben'im Mabedimi tavaf ederken, kıyamda, rükuda veya secdede olarak ibadet edenler için tertemiz tut!" Hem bütün insanları hacca davet et ki gerek yaya, gerek uzak yollardan gelen yorgun argın develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de bunun kendilerine sağlayacağı çeşitli faydaları görsünler ve Allah'ın kendilerine rızk olarak verdiği kurbanlık hayvanları, belirli günlerde Allah'ın adını anarak kurban etsinler. Siz de onların etinden hem kendiniz yiyin, hem de yoksula ve fakire yedirin.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Ta ki kendileri yararına şahit olsunlar.. . Kendilerini rızıklandırdığımız kurbanlıkları kurban ederek, bilinen günlerde Allah'ın ismini zikretsinler. . . Artık onlardan yeyin ve fakir, muhtaç olanlara da yedirin. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ki kendileri için bir takım (sosyal, politik, ekonomik) yararlara tanık olsunlar ve kendilerine çiftlik hayvanlarını rızık olarak verdiği için ALLAH'ın ismini bilinen günlerde ansınlar. 'Onlardan yeyin ve sıkıntı içindeki yoksullara da yedirin.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bunun kendilerine sağlayacağı yararlara tanık olsunlar. Ve kendilerine rızık olarak verilen hayvanlar üzerine belli günlerde* Allah'ın adını* ansınlar. Böylece onlardan yiyin, muhtaç ve yoksul olanları doyurun.

 • Progressive Muslims

  So that they may witness benefits for themselves and recall God's name in the appointed days over what He has provided for them of the animal livestock. So eat from it and feed the needy and the poor.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “That they might witness benefits for them, and remember the name of God on days appointed over their provision of livestock cattle.” So eat thereof, and feed the unfortunate poor;

 • Aisha Bewley

  so that they can be present at what will profit them and invoke Allah’s name on specific days over livestock He has provided for them. Eat of them and feed those who are poor and in need.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They may seek commercial benefits, and they shall commemorate GOD's name during the specified days for providing them with livestock. "Eat therefrom and feed the despondent and the poor."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So that they may witness benefits for themselves, and mention the name of God in the appointed days over what He has provided for them of the animal livestock. So eat from it and feed the needy and the poor.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So that they may witness benefits for themselves and recall God's name in the appointed days over what He has provided for them of the animal livestock. So eat from it and feed the needy and the poor.