Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Biz, onun, sütannelerinin sütünü emmemesini sağladık. Bunun üzerine: "Size, onun bakımını üstlenecek ve onu iyi yetiştirecek bir aile göstereyim mi?" dedi.

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ
Ve harremna aleyhil meradıa min kablu fe kalet hel edullukum ala ehli beytin yekfulunehu lekum ve hum lehu nasıhun.
#kelimeanlamkök
1ve harramnave haram etmiştikحرم
2aleyhiona
3l-meradiasüt anneleriرضع
4min
5kabludaha önceقبل
6fekaletdedi kiقول
7hel-mi?
8edullukumsize göstereyim-دلل
9ala
10ehlihalkını (aile)اهل
11beytinbir ev (aile)بيت
12yekfulunehuonun bakımını üstlenecekكفل
13lekumsizin için
14vehumve onlar
15lehuona
16nasihuneöğüt verecekنصح

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Önceden, sütannelerinin memesini emmemesini sağladık. Musa'nın ablası, "Size, sizin adınıza ona bakacak, iyi davranacak bir aileyi tavsiye edeyim mi?" dedi.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Biz daha önce ona (Musa'ya) hiçbir kadının (sütannenin) sütünü emmesine izin vermemiştik (onları emmesini engellemiştik).
*
Bunun üzerine (ablası, Firavun ailesine) "Size, onun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve kendisine samimi davranacak bir aile göstereyim mi?" demişti.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Önceden, onun süt annelerini kabul etmemesini sağladık. Nihayet (kızkardeşi), "Sizin için onun bakımını üstlenecek ve ona iyi davranacak bir aileyi göstereyim mi?" dedi.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Biz, onun, sütannelerinin sütünü emmemesini sağladık. Bunun üzerine:
*
"Size, onun bakımını üstlenecek ve onu iyi yetiştirecek bir aile göstereyim mi?" dedi.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Önceden onun, sütanalarını emmesini engellediğimizden kız kardeşi dedi ki: "O çocuğun bakımını üstlenecek bir aileyi size göstereyim mi; onlar ona iyi bakarlar"

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Onun, daha ilk günden sütannelerini yadırgamasını sağladık. Dedi ki: "Onun bakımını üzerine alacak ve sizin için Onu güzelce yetiştirecek bir aileyi size bildireyim mi?"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ve Biz daha ilk günden onun (Mısırlı) süt anneleri (emmekten) geri durmasını sağladık. Bu durumu (öğrenen kız kardeşi) "Onun bakımını sizin adınıza üstlenecek bir aile göstermemi ister misiniz?" dedi (ve ekledi): "Hem, onlar onu iyi eğitirler."

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Biz daha önce ona, süt emziren kadınları haram kılmıştık. Bu sırada kızkardeşi dedi ki: "Onun bakımını sizin için üstlenecek, onu eğitip öğretmeyi yüklenecek bir ev halkını size tanıtayım mı?"

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Biz, daha önce ona süt analarını haram etmiştik. (Kız kardeşi:) "Ben, sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verecek (veya eğitecek) bir aileyi size bildireyim mi?" dedi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
önceden ona emzikçileri (süt anneleri) yasaklamıştık. Ablası varıp: "Sizin hesabınıza bunun bakımını üstlenecek ve ona iyi davranacak bir aile buluvereyim mi?" dedi.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ve Biz daha ilk günden o'nun (Mısırlı) süt annelerin memesini yadırgamasını sağladık; ve (kız kardeşi bu durumu öğrenince, onlara:) "Size o'nun bakımını sizin adınıza üzerine alabilecek ve o'nu güzelce eğitip yetiştirecek bir aile göstereyim mi?" dedi.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Biz, daha önce onun, süt analarının sütünü emmemesini sağladık. Kız kardeşi, "Size onun bakımını, sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi?" dedi.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Önceden ona emzikcileri haram etmiştik bu vesile ile vardı da sizin hisabınıza bunun bakımını deruhde edecek hem ona hayırhahane bakacak bir ehli beyt buluvereyim mi size? dedi

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Biz daha önce ona, süt verenler(in sütünü emmey)i haram etmiştik. (Hiçbir kadının sütünü emmiyordu. Fir'avn ve ailesi, çocuğun emeceği bir dadı bulma telaşı içinde idiler. Kızkardeşi uzaktan durumu görünce sokuldu): "Sizin için onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt ver(ip onu güzelce eğit)ecek bir aileyi göstereyim mi?" dedi.

Gültekin Onan
Biz, daha önce ona süt analarını haram etmiştik. (Kız kardeşi:) "Ben, sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verecek (veya eğitecek) bir ehl-i beyti (aileyi) size bildireyim mi?" dedi.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Biz daha evvel ona süt analar (ın sütünü emmeyi) haram etmişdik. Bunun üzerine (hemşiresi onlara:) "Sizin için onun bakımını te'min edecek, kendileri buna hayırhah olacak bir aaile hakkında size delaletde bulunayım mı?" dedi.

İbni Kesir
Önceden Biz, onun süt annelerin memesini kabul etmemesini sağladık. Bunun üzerine hemşiresi: Size, sizin adınıza ona bakacak ve iyi davranacak bir ev halkını tavsiye edeyim mi? dedi.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Daha önceden ona süt anneyi yasakladık. Kız kardeşi: -Size, ona bakacak ve onu iyi eğitecek bir aileyi göstereyim mi? dedi.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Biz daha ilk günden itibaren, onun süt emziren kadınların memelerinden emmesini önlemiştik. Kız kardeşi bu durumu öğrenince onlara:"Ona güzelce bakabilecek, onun iyiliğine olan her işi yapacak bir aile tavsiye etmemi ister misiniz?" dedi.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Önce, Ona sütanneleri haram kıldık (Musa hiçbir kadından süt emmedi); (kız kardeşi) dedi ki: "Sizin namınıza Onun bakımını üstlenip yetiştirecek bir aile göstereyim mi?" diye akıl verdi.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Önceden, onun süt annelerini kabul etmemesini sağladık. Nihayet (kızkardeşi), 'Sizin için onun bakımını üstlenecek ve ona iyi davranacak bir aileyi göstereyim mi?' dedi.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Biz, onun, sütannelerinin sütünü emmemesini sağladık. Bunun üzerine:
*
"Size, onun bakımını üstlenecek ve onu iyi yetiştirecek bir aile göstereyim mi?" dedi.

Rashad Khalifa The Final Testament
We forbade him from accepting all the nursing mothers. (His sister) then said, "I can show you a family that can raise him for you, and take good care of him."

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And We forbade him from accepting all the nursing mothers. Then his sister said: "Shall I lead you to a household that can nurse him for you, and take good care of him?"

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
We forbade him from accepting all the nursing mothers. Then his sister said, "Shall I lead you to a family that can nurse him for you, and take good care of him?"