Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Derken, iki kızdan biri utana utana Musa'ya geldi: "Babam, bizim yerimize sulamanın karşılığını vermek için seni çağırıyor." dedi. Musa, yanına vararak başından geçenleri anlattı. "Korkma! Zalimlerden kurtuldun." dedi.

فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
Fe caethu ıhdahuma temşi alestihyain, kalet inne ebi yed'uke li yecziyeke ecra ma sekayte lena, fe lemma caehu ve kassa aleyhil kasasa kale la tehaf, necevte minel kavmiz zalimin.
#kelimeanlamkök
1feca'ethuderken ona geldiجيا
2ihdahumao iki kızdan biriاحد
3temşiyürüyerekمشي
4ala
5stihya'inutana utanaحيي
6kaletdediقول
7innemuhakkah
8ebibabamابو
9yed'ukeseni çağırıyorدعو
10liyecziyekeödemek içinجزي
11ecraücretiniاجر
12ma
13sekaytesulamanınسقي
14lenabizim için
15felemmane zaman ki
16ca'ehu(Musa) ona gelinceجيا
17ve kassave anlatıncaقصص
18aleyhiona
19l-kasasahikayeyiقصص
20kaledediقول
21la
22tehafkorkmaخوف
23necevtekurtuldunنجو
24mine-den
25l-kavmio kavim-قوم
26z-zaliminezalimظلم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
O sırada, kızlardan biri utana utana ona geldi ve "Babam, sulama ücretini ödemek için seni çağırıyor" dedi. Musa, babalarına gelince, başından geçeni anlattı. O da, "Korkma, artık zalim toplumdan kurtuldun" dedi.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Bu esnada, iki kızdan biri edeple yürüyerek o (Musa)'nın yanına gelmiş (ve) "Babam, bizim için (hayvanları) sulamanın karşılığını ödemek için seni çağırıyor!" demişti.
*
(Musa, kızın babası Şuayb'a) gelip olayları (kendi başından geçenleri) anlatınca, (Şuayb) "Korkma, o zalim toplumdan artık kurtuldun!" demişti.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Çok geçmeden onlardan birisi utana utana ona doğru yürüyerek geldi ve "Babam, bizim için sulamana karşılık olarak sana ücret vermek istiyor" dedi. Onunla karşılaşıp ona başından geçenleri anlatınca o, "Korkma" dedi, "Zalim topluluktan kurtulmuş bulunuyorsun."

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Derken, iki kızdan biri utana utana Musa'ya geldi: "Babam, bizim yerimize sulamanın karşılığını vermek için seni çağırıyor." dedi. Musa, yanına vararak başından geçenleri anlattı. "Korkma! Zalimlerden kurtuldun." dedi.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Derken o iki kadından biri utana sıkıla yürüyerek geldi ve dedi ki; "Babam seni çağırıyor, hayvanlarımızı sulamandan dolayı seni ödüllendirecek" Musa babalarının yanına varıp da başından geçenleri anlatınca adam dedi ki; "Korkma! O zalimler topluluğundan kurtulmuşsun."

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Az sonra, o ikisinden birisi, utangaç bir biçimde yürüyerek Ona geldi. "Sulamana karşılık ücretini vermek için, babam seni çağırıyor!" dedi. Onun yanına geldiği zaman, Kısa Öyküsünü, Ona anlattı. "Korkma!" dedi; "Haksızlık yapanlar toplumundan artık kurtuldun!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Derken, o kızlardan biri utana sıkıla çıkagelerek dedi ki: "Babam (hayvanlarımızı) sulamana karşılık ikram etmek üzere seni davet ediyor." (Musa) onun yanına varınca, olan biteni bir bir anlattı. O, "Korkma!" dedi, "Zalim kavmin elinden artık kurtulmuş oldun."

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Tam o sırada kadınlardan biri, utangaç bir tavırla yürüyerek ona geldi. Dedi: "Babam, bizim için yaptığın sulamaya karşılık sana birşeyler vermek üzere seni çağırıyor." Musa gelip ihtiyara hikayeyi anlatınca, o dedi ki: "Korkma, artık zalimler topluluğundan kurtuldun."

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Çok geçmeden, o iki (kadın)dan biri, (utana utana) yürüyerek ona geldi. "Babam, bizim için sürüleri sulamana karşılık sana mükafaat vermek üzere seni davet etmektedir." dedi. Bunun üzerine ona gelip de olup bitenleri anlatınca o: "Korkma" dedi. "Zalimler topluluğundan kurtulmuş oldun."

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Derken o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona gelip: "Babam, bize su çekivermenin ücretini ödemek için seni çağırıyor." dedi. Bunun üzerine varıp ona başından geçeni anlatınca o: "Korkma, kurtuldun o zalim topluluktan!" dedi.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Az sonra o iki (kız)dan biri, utana sıkıla çıkageldi ve "(Hayvanlarımızı) sulamana karşılık ücret ödemek için babam seni çağırıyor" dedi. (Musa) onun yanına varınca, başından geçenleri ona anlattı. Beriki: "Korkma!" dedi, "Artık o zalim halkın elinden kurtulmuş bulunuyorsun!"

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip, "Bizim için koyunlarımızı sulamanın ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor" dedi. Musa, onun (Şu'ayb'ın) yanına gelip başından geçenleri ona anlatınca Şu'ayb, "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun" dedi.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Derken o ikinin birisi bir edeb-ü haya üzere yürüyerek ona geldi, "babam seni da'vet ediyor bize su çekiverdiğin ecrini sana ödemek için" dedi bunun üzerine varıp ona kıssayı anlatınca, korkma, dedi, kurtuldun o kavmden, o zalimlerden

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Derken o iki kızdan biri utana utana yürüyerek ona geldi: "Babam seni çağırıyor, bizim için (hayvanları) sulamanın ücretini verecek," dedi. (Musa), o (kızların babaları)na gelip (başından geçen) hikayeyi anlatınca o: "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun" dedi.

Gültekin Onan
Çok geçmeden, o iki (kadın)dan biri, (utana utana) yürüyerek ona geldi. "Babam, bizim için sürüleri sulamana karşılık sana mükafaat vermek üzere seni davet etmektedir" dedi. Bunun üzerine ona gelip de olup bitenleri anlatınca o: "Korkma" dedi. "Zalimler topluluğundan kurtulmuş oldun."

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Derken o iki (kadın) dan biri utana utana yürüyerek ona geldi. "Babam, dedi, biz (im sürümüz) ü sıvardığının ücretini sana ödemek için seni çağırıyor". Bunun üzerine (Muusa) ona gidib kendisine kıssayı anlatınca o: "Korkma, dedi, o zalimler güruhünden kurtuldun".

İbni Kesir
Derken, o kadınlardan biri, utana utana yürüyüp ona geldi: Babam, dedi, sana sulama ücretini ödemek için seni çağırıyor. Ona gelince, başından geçeni anlattı. O da: Korkma; artık zalimler güruhundan kurtuldun, dedi.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Az sonra, iki kadından biri utana utana Musa'ya doğru yürüyüp geldi. -Babam bizim hayvanlarımızı sulamana karşılık sana ücret vermek için seni çağırıyor, dedi. Musa, onun yanına varınca başından geçenleri anlattı. O da: -Korkma, zalim kavimden kurtuldun. dedi.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Az sonra o iki kızdan biri utangaç bir tavırla yürüyerek çıkageldi ve "Bize sunduğun suvarma hizmetinin ücretini vermek üzere babam seni davet ediyor." dedi. Musa onun yanına girip başından geçen olayları anlatınca o zat: "Endişe etme, o zalimlerin elinden artık kurtuldun!" dedi.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
O iki kızdan biri utangaç bir halde Ona (Musa'ya) geldi... Dedi ki: "Babam, hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek amacıyla seni davet ediyor"... (Musa) Şuayb'a gelip Ona hikayesini anlattığında, (Şuayb) dedi ki: "Korkma! O zalim toplumdan kurtuldun!"

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Çok geçmeden onlardan birisi utana utana ona doğru yürüyerek geldi ve 'Babam, bizim için sulamana karşılık olarak sana ücret vermek istiyor,' dedi. Onunla karşılaşıp ona başından geçenleri anlatınca o, 'Korkma,' dedi, 'Zalim topluluktan kurtulmuş bulunuyorsun.'

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Derken, iki kızdan biri utana utana Musa'ya geldi: " Babam, bizim yerimize sulamanın karşılığını vermek için seni çağırıyor." dedi. Musa, yanına vararak başından geçenleri anlattı. "Korkma! Zalimlerden kurtuldun." dedi.

Rashad Khalifa The Final Testament
Soon, one of the two women approached him, shyly, and said, "My father invites you to pay you for watering for us." When he met him, and told him his story, he said, "Have no fear. You have been saved from the oppressive people."

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
So one of the two women approached him, shyly, and said: "My father invites you to reward you for watering for us." So when he came to him, and told to him the stories, he said: "Do not fear, for you have been saved from the wicked people."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
So one of the two women approached him, shyly, and said, "My father invites you to reward you for watering for us." So when he came to him, and told him his story, he said, "Do not fear, for you have been saved from the wicked people."