Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İki kızından biri: "Ey babacığım! Onu ücretle tut. Gerçekten o, ücretle tutacaklarının en iyisi, güçlüsü ve güvenilirdir." dedi.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
Kalet ıhdahuma ya ebetiste'cirhu inne hayra meniste'certel kaviyyul emin.
#kelimeanlamkök
1kaletdediقول
2ihdahumao (kız)lardan biriاحد
3ya ebetibabacağımابو
4ste'cirhubunu (çoban) tutاجر
5innemuhakkak
6hayraen hayırlısıdırخير
7meni
8ste'certe'ücretle tuttuklarınınاجر
9l-kaviyyuen güçlüsüdürقوي
10l-eminuen güveniliridirامن

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
İki kızdan biri, "Babacığım! Onu ücretli olarak tut; ücretle tuttuklarının en iyisi bu güçlü ve güvenilir adamdır" dedi.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(Şuayb'ın iki kızından) biri "Ey babacığım! Onu ücretli (çalışan olarak) tut! Şüphesiz ki ücretle tuttuklarının en hayırlısı, işte bu güçlü ve güvenilir olan (kişidir)" demişti.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Onlardan biri, "Babacığım, ona iş ver. O, senin ücretle tuttuklarının en iyisidir; hem güçlü, hem de güvenilir biri" dedi.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
İki kızından biri: "Ey babacığım! Onu ücretle tut. Gerçekten o, ücretle tutacaklarının en iyisi, güçlüsü ve güvenilirdir." dedi.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
İki kadından biri dedi ki, "babacığım onu ücretle tutsana! Güçlü ve güvenilir olan bu kişi, senin ücretle tutacağın en iyi kişidir."

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
O ikisinden birisi, "Ey babacığım!" dedi; "Ücretli olarak Onu tut. Çünkü ücretli olarak tuttuklarından daha iyi; güvenilir bir gücü var!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Kızlardan biri: "Babacığım!" dedi, "Onu ücret karşılığı yanında tut! Çünkü ücret karşılığı tutabileceğin güçlü ve güvenilir kimselerin en iyisi bu olacaktır."

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Kadınlardan biri şöyle dedi: "Babacağım, ücretle tut onu. Her halde ücretle çalıştırdıklarının en hayırlısı olacak; güçlü, güvenilir biri."

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
O (kadın)lardan biri dedi ki: "Ey babacığım, onu ücretli olarak tut; çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı gerçekten o kuvvetli, güvenilir (biri)dir."

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O iki kadından biri: "Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü tuttuğun ücretlilerin en hayırlısı o güçlü güvenilir adamı!" dedi.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
O iki (kız)dan biri: "Babacığım," dedi, "o'nu ücretli olarak yanında tut; çünkü ücretli olarak yanında tutabileceğin en güçlü ve güvenilir kişi bu olacak!"

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Kızlardan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Herhalde ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır" dedi.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
O ikinin biri, babacığım! Dedi: onu ecir tut, çünkü tuttuğun ecirlerin en hayırlısı o kaviy, emin adam

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
O (kız)lardan biri: "Babacağım, dedi, bunu (çoban) tut işte, çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü, güvenilirdir."

Gültekin Onan
O (kadın)lardan biri dedi ki: "Ey babacığım, onu ücretli olarak tut; çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı gerçekten o kuvvetli (ve) güvenilirdir (emiyn)."

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
O ikiden biri: "Babacığım, dedi, onu ücretle (çoban) tut. Çünkü ücretle kullandıklarının en hayırlısı şübhesiz ki o kuvvetli, emin (adamdır)".

İbni Kesir
O ikiden biri dedi ki: Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle tuttuklarının en iyisi bu güçlü ve emin kişidir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Kızlarından biri: -Babacığım, onu ücretle çalıştır. Ücretle tutacağın kimselerin en iyisi, güçlü ve güvenilir olan kimsedir, dedi.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Kızlardan biri: "Babacığım, dedi, bunu işçi olarak tut, zira senin çalıştıracağın en iyi adam, böyle kuvvetli ve güvenli biri olmalıdır."

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
İkisinden (kızlardan) biri dedi ki: "Ey babacığım, Onu işe al... Şüphesiz, bir ücretle çalıştırdıkların arasında en hayırlısıdır; güçlü, sözünde durandır. "

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Onlardan biri, 'Babacığım, ona iş ver. O, senin ücretle tuttuklarının en iyisidir; hem güçlü, hem de güvenilir biri,' dedi.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
İki kızından biri: "Ey babacığım! Onu ücretle tut. Gerçekten o, ücretle tutacaklarının en iyisi, güçlüsü ve güvenilirdir." dedi.

Rashad Khalifa The Final Testament
One of the two women said, "O my father, hire him. He is the best one to hire, for he is strong and honest."

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
One of the two women said: "O my father, hire him. For the best to be hired is one who is strong and honest."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
One of the two women said, "O my father, hire him. For the best to be hired is one who is strong and honest."