Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Musa, süresini tamamlayınca, ailesi ile yola çıktı. Tur tarafında bir ateş fark etti. Ailesine: "Bekleyin. Ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir haber veya ısınmanız için bir ateş getiririm." dedi.

فَلَمَّا قَضٰى مُوسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِه۪ٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَاراًۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُٓوا اِنّ۪ٓي اٰنَسْتُ نَاراً لَعَلّ۪ٓي اٰت۪يكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ
Fe lemma kada musel ecele ve sare bi ehlihi anese min canibit turi nara, kale li ehlihimkusu inni anestu naren lealli atikum minha bi haberin ev cezvetin minen nari leallekum testalun.
#kelimeanlamkök
1felemmane zaman ki
2kadabitirinceقضي
3musaMusa
4l-ecelesüreyiاجل
5ve sarave yola çıkıncaسير
6biehlihiailesiyleاهل
7anesegördüانس
8min
9canibi(sağ) yanındaجنب
10t-turiTur'unطور
11naranbir ateşنور
12kalededi kiقول
13liehlihiailesineاهل
14mkususiz durunمكث
15inniben
16anestugördümانس
17naranbir ateşنور
18leallibelki
19atikumsize getiririmاتي
20minhaondan
21bihaberinbir haberخبر
22evyahut
23cezvetinbir kor (getiririm)جذو
24mine-ten
25n-nariateş-نور
26leallekumböylece
27testaluneısınırsınızصلي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Musa, süreyi tamamlayınca ailesi ile birlikte yola çıktı. Tur Dağı tarafından bir ateş gördü. Ailesine, "Siz burada bekleyin; ben bir ateş gördüm, belki oradan size bir haber yahut tutuşmuş bir odun getiririm de ısınırsınız." dedi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Musa, o süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca,* Tûr (Sînâ Dağı)* tarafından bir ateş görmüştü. Ailesine "(Siz burada) bekleyin! Bir ateş gördüm. Umarım ki ondan size bir haber veya ısınmanız için ateşten bir kor getiririm." demişti.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Musa, o süreyi bitirip ailesiyle birlikte yola çıkınca Tur'un yamacında bir ateş gördü ve ailesine, "Burada durun. Ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir haber veya bir ateş koru getiririm de onunla ısınırsınız" dedi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Musa, süresini tamamlayınca, ailesi ile yola çıktı. Tur tarafında bir ateş fark etti. Ailesine: "Bekleyin. Ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir haber veya ısınmanız için bir ateş getiririm." dedi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Musa süreyi doldurunca ailesiyle yola çıktı. Tur tarafında bir ateş farketti. Ailesine dedi ki, "Siz burada kalın. Bir ateş gördüğüme eminim. Belki oradan size bir haber getiririm. Bel ki de ateşin korundan getiririm de ısınırsınız."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sonunda, Musa süreyi tamamlayıp, ailesiyle birlikte yola çıktı. Dağ tarafında bir ateş gördüğünde, ailesine, "Bekleyin!" dedi; "Aslında, bir ateş gördüm. Belki ondan bir haber veya kor ateş getiririm; ısınırsınız!"*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Nihayet Musa belirlenen süreyi tamamlayıp da yakınlarıyla birlikte yola koyulunca, gözüne (Sina) Dağı'nın yamacından (şavkıyan) ateş türü cazip bir şey ilişti. Ailesine dedi ki: "Siz bekleyin, gözüme ateş türü cezbedici bir şey ilişti; belki size ondan bir haber ya da ateşten bir köz getiririm de, bu sayede ısınırsınız!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Musa süreyi bitirip ailesiyle yola çıkınca, Tur tarafından bir ateş fark etti. Ailesine dedi ki: "Bekleyin, bir ateş fark ettim. Belki ondan size bir haber getiririm, belki bir ateş koru getiririm de ısınırsınız."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Böylelikle Musa, süreyi tamamlayıp ailesiyle birlikte yola koyulunca, Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine: "Siz durun, gerçekten bir ateş gördüm; umarım ondan ya bir haber ya da ısınmanız için bir kor parçası getiririm." dedi.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Musa belirlenen süreyi doldurup ailesiyle yola çıktığı zaman, Tur tarafından bir ateş hissetti. Ailesine: "Durun, ben bir ateş hissettim, umarım size ondan bir haber veya o ateşe bir eksi (kor) getiririm de belki bir ocak yakıp ısınırsınız." dedi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve Musa, sonunda, bu süreyi doldurup da ailesiyle birlikte (çölde) yola çıktığında Sina Dağı'nın yamacında bir ateş gördü; (ve) yanındakilere: "Siz durun," dedi, "ben (orada) bir ateş gördüm; size oradan belki bir haber, yahut (en azından) ısınmanız için (bir tutam) tutuşmuş odun getiririm".

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Musa, süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca, Tur tarafında bir ateş görmüş ve ailesine, "Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, (oraya gidiyorum). Umarım oradan size bir haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm" dedi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Vakta ki Musa, artık eceli ödedi ve ehlile yola çıktı Tur canibinden bir ateş hissetti, ehline durun dedi: ben bir ateş hissettim, ümid ederim ki size ondan bir haber getiririm veya o ateşten bir eksi, belki bir ocak yakar ısınırsınız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Musa, süreyi bitirip ailesiyle yola çıkınca Tur'un (sağ) yanında bir ateş gördü. Ailesine dedi ki: "Siz durun, ben bir ateş gördüm, belki ondan size bir haber getiririm, yahut bir ateş koru (getiririm) de ısınırsınız."

 • Gültekin Onan

  Böylelikle Musa, eceli (süreyi) tamamlayıp ehliyle (ailesiyle) birlikte yola koyulunca Tur tarafında bir ateş gördü. Ehline (ailesine): "Siz durun, gerçekten bir ateş gördüm; umarım ondan ya bir haber ya da ısınmanız için bir kor parçası getiririm" dedi.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Artık Musa müddetini bitirince aailesiyle yola çıkdı. Tuur yanından bir ateş hissetmişdi o. Aailesine dedi ki: "(Siz burada) eğlenin. Çünkü ben bir ateş gördüm. Olur ki size ondan bir haber, yahud (ocak yakıb) ısınmanız için bir ateş parçası getiririm".

 • İbni Kesir

  Musa süreyi doldurunca; ailesi ile birlikte yola çıktı. Tur yanında bir ateş gördü. Ailesine dedi ki: Durun, ben bir ateş gördüm. Olur ki size ondan bir haber, yahut ısınmanız için ateşten bir kor getiririm.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Musa, süreyi doldurunca ailesi ile birlikte yola çıktı. Tur tarafından bir ateşe gözü ilişti. Ailesine dedi ki: -Durun, ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir haber veya ısınmanız için bir kor parçası getiririm.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Musa müddeti tamamlayıp ailesiyle Mısır tarafına doğru yolda giderken, dağ tarafında bir ateş fark etti. Ailesine: "Durun, dedi, ben bir ateş fark ettim. Gideyim belki yol hakkında bir bilgi alır veya bir ateş koru getiririm de ateş yakıp ısınma imkanı bulursunuz."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Musa o süreci tamamlayıp ailesi ile yola çıkınca, Tur'un tarafından bir ateş algıladı.. . Ailesine dedi ki: "Durun, şüphesiz ben bir ateş algıladım. . . Belki ondan size bir haber getiririm yahut o ateşten bir kor getiririm de belki ısınırsınız. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Musa, o süreyi bitirip ailesiyle birlikte yola çıkınca Tur'un yamacında bir ateş gördü ve ailesine, 'Burada dur, ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir haber veya bir ateş koru getiririm de onunla ısınırsınız,' dedi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Musa, süresini tamamlayınca, ailesi ile yola çıktı. Tur tarafında bir ateş fark etti. Ailesine: "Bekleyin. Ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir haber veya ısınmanız için alevli bir ateş getiririm." dedi.

 • Progressive Muslims

  So when Moses fulfilled his obligation, he was traveling with his family and he saw a fire from the slope of the mount. He said to his family: "Stay here. I have seen a fire. Perhaps I can bring to you news from there, or a portion of the fire to warm you."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Then when Moses had completed the term and was travelling with his family, he perceived from the side of the mount a fire. He said to his family: “Wait here; I have perceived a fire. I might bring you news from it, or a firebrand from the fire, that you might warm yourselves.”

 • Aisha Bewley

  When Musa had fulfilled the appointed term and had set off with his family, he noticed a fire from one side of the Mount. He said to his family, ‘Stay here, I can see a fire. Hopefully I will bring you back some news from it or a burning branch from the fire so that you will be able to warm yourselves.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When he had fulfilled his obligation, he traveled with his family (towards Egypt). He saw from the slope of Mount Sinai a fire. He said to his family, "Stay here. I have seen a fire. Maybe I can bring to you news, or a portion of the fire to warm you."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So after Moses fulfilled his obligation and was traveling with his family, he saw a fire on the slope of the mount. He said to his family: "Stay here, I have seen a fire, perhaps I can bring you from there some news or a burning piece of the fire so that you may be warmed."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So when Moses fulfilled his obligation, he was traveling with his family and he saw a fire from the slope of the mount. He said to his family: "Stay here. I have seen a fire. Perhaps I can bring to you news from there, or a portion of the fire to warm you."