Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Bu ikimizin arasındadır. Bu iki süreden hangisini tamamlarsam tamamlıyayım bana kırgınlık olmasın. Konuştuklarımıza Allah tanıktır." dedi.

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ
Kale zalike beyni ve beynek, eyyemel eceleyni kadaytu fe la udvane aleyy, vallahu ala ma nekulu vekil.
#kelimeanlamkök
1kale(Musa) dediقول
2zalikebu
3beynibenimle aramızdadırبين
4ve beynekesenin arasındaبين
5eyyemahangi
6l-eceleynisüreyiاجل
7kadeytuyerine getirsemقضي
8felayoktur
9udvanedüşmanlıkعدو
10aleyyebana
11vallahuAllah
12alakarşı
13maşeye
14nekuludediğimizقول
15vekilunvekildirوكل

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Musa, "Bu seninle benim aramdadır. Demek ki, bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, bir düşmanlığa uğramayacağım. Söylediklerimize Allah vekildir" dedi.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(Musa da) şöyle demişti: "Bu, benimle senin aranda (bir antlaşma)dır. İki süreden hangisini doldurursam bana düşmanlık (haksızlık) yapılmayacak (değil mi)? Allah söylediklerimize vekildir (şahittir)."
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Dedi ki, "Bu, seninle benim aramda bir sözleşmedir. Hangi süreyi yerine getirirsem bana düşmanlık yok. Konuştuklarımıza ALLAH garantördür" dedi.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
"Bu ikimizin arasındadır. Bu iki süreden hangisini tamamlarsam tamamlıyayım bana kırgınlık olmasın. Konuştuklarımıza Allah tanıktır." dedi.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Musa dedi ki; "Bu, aramızda kalsın; iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, benden bir şey istenmeyecek. Sözlerimize vekil olan Allah'tır."

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Dedi ki: "İşte bu, seninle benim aramızdadır. Madem öyle, iki süreden hangisini tamamlarsam, bana düşman olma. Zaten Allah, söylediklerimizi Destekleyendir!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
(Musa): "Bu seninle benim aramda kalsın!" dedi, "İki süreden hangisini doldurursam doldurayım, artık bana karşı bir husumet olmasın; ve Allah bu söylediklerimize tanık olsun!"

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Musa dedi: "Bu seninle benim aramda. İki süreden hangisini tamamlasam bana kızıp darılmak yok. Allah, bizim şu konuştuğumuza Vekil'dir."

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
(Musa) Dedi ki: "Bu, benimle senin aranda olan (bir antlaşma)dır. Bu durumda iki süreden hangisini yerine getirirsem, artık bana karşı bir haksızlık söz konusu olamaz. Allah, söylediklerimize vekildir."

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Musa: "O, benimle senin arandadır. Bu iki süreden hangisini ödersem (doldurursam), bana karşı bir düşmanlık yok demektir ve sözleşmemize Allah kefildir!" dedi.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
(Musa:) "Bu seninle benim aramızda kalsın" dedi, "artık hangi süreyi doldurursam doldurayım bana karşı bir husumet olmasın. Bu söylediklerimize Allah da şahit olsun!"

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Musa, şöyle dedi: "Bu, seninle benim aramda bir iş. İki süreden hangisini tamamlarsam bana bir husumet yok. Allah, söylediklerimize vekildir."

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Dedi: o, benimle senin aramızda, iki müddetin her hangisini ödersem demek aleyhime husumet yok ve Allah mukavelemiz üzerine vekil

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(Musa) dedi: "Bu, seninle benim aramızda (bir sözleşme)dir. Demek hangi süreyi yerine getirsem, bana düşmanlık yok. Allah dediğimize vekildir."

Gültekin Onan
(Musa) Dedi ki: "Bu, benimle senin aranda olan (bir antlaşma)dır. Bu durumda iki ecelden (süre) hangisini yerine getirirsem, artık bana karşı bir haksızlık söz konusu olamaz. Tanrı, söylediklerimize vekildir."

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(Muusa) dedi: "O, seninle benim aramdadır. Bu iki müddetden hangisini ödersem demek ki bana karşı bir husumet yok. Allah da şu dediğimizin üstünde bir vekil".

İbni Kesir
Dedi ki: Bu, seninle benim aramdadır. Bu süreden hangisini doldurursam doldurayım, bir kötülüğe uğramam. Söylediklerimize Allah Vekil'dir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Musa da: -Bu, benimle senin arandadır. Bu iki süreden hangisini yerine getirirsem, bana bir haksızlık edilmesin. Allah, söylediklerimize vekildir, dedi.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Musa: "Bu seninle benim aramızdaki bir sözleşmedir. Bu iki müddetten hangisini yerine getirirsem buna itiraz edilemez. Yaptığımız bu sözleşmeye Allah da şahit olsun." dedi.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
(Musa) dedi ki: "O (süre şartı) seninle benim aramda! İki süreçten hangisini tamamlarsam tamamlayayım, bana kızmak yok... Allah, sözümüze Vekiyl'dir. "

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Dedi ki, 'Bu, seninle benim arasında bir sözleşmedir. Hangi süreyi yerine getirirsem bana düşmanlık yok. Konuştuklarımıza ALLAH garantördür,' dedi.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
"Bu ikimizin arasındadır. Bu iki süreden hangisini tamamlarsam tamamlıyayım bana kırgınlık olmasın. Konuştuklarımıza Allah tanıktır." dedi.

Rashad Khalifa The Final Testament
He said, "It is an agreement between me and you. Whichever period I fulfill, you will not be averse to either one. GOD is the guarantor of what we said."

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
He said: "It is then an agreement between me and you. Whichever period I fulfill, you will not be averse to either one. And God is entrusted over what we said."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
He said, "It is then an agreement between me and you. Whichever period I fulfill, you will not be averse to either one. God is entrusted over what we said."