Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Oraya vardığında, kutlu yerdeki vadinin sağ kıyısındaki bir ağaçtan kendisine seslenildi: "Ey Musa! Ben, alemlerin Rabb'i Allah'ım."

فَلَمَّٓا اَتٰيهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَا مُوسٰٓى اِنّ۪ٓي اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَم۪ينَۙ
Fe lemma etaha nudiye min şatııl vadil eymeni fil buk'atil mubareketi mineş şecerati en ya musa inni enallahu rabbul alemin.
#kelimeanlamkök
1felemmane zaman ki
2etahaoraya gelinceاتي
3nudiyeşöyle seslenildiندو
4min-ndan
5şatiikıyısı-شطا
6l-vadivadininودي
7l-eymenisağdakiيمن
8fi
9l-buk'atiyerdekiبقع
10l-mubaraketimübarekبرك
11mine-tan
12ş-şeceratiağaç-شجر
13endiye
14ya musaMusa
15innimuhakkak ben
16enabenim
17llahuAllah
18rabbuRabbiربب
19l-aaleminealemlerinعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Oraya gelince, o kutlu yerdeki vadinin sağ kıyısındaki ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi: "Ey Musa! Bil ki ben, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Oraya varınca, o bereketli yerde, sağ taraftaki vadinin kıyısından, (yanan) ağaç yönünden kendisine şöyle seslenilmişti: "Ey Musa! Âlemlerin Rabbi olan Allah benim ben!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Oraya varınca (yanan) ağacın bulunduğu sınırlanmış bölgede, sağ yamacın kenarından kendisine seslenildi: "Musa, Ben evrenlerin Efendisi ALLAH'ım."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Oraya vardığında, kutlu yerdeki vadinin sağ kıyısındaki bir ağaçtan kendisine seslenildi: "Ey Musa! Ben, alemlerin Rabb'i Allah'ım."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Musa oraya varınca (Tur'daki*) vadinin sağ yamacından, o bereketli yerdeki ağaçtan şöyle seslenildi: "Bak Musa! Ben Allah'ım, bütün varlıkların sahibiyim."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Oraya yaklaştığında, o kutsal yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan seslenildi: "Ey Musa! Kuşkusuz, Ben, Evrenlerin Efendisi Allah'ım!"*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Fakat oraya varınca, o bereketli mevkide, vadinin sağ yamacındaki ağaç (yönü)nden kendisine "Ey Musa! Benim... Ben, Alemlerin Rabbi olan Allah!" diye seslenildi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Oraya vardığında o bereketli toprak parçasındaki vadinin sağ tarafından, bir ağaçtan şöyle seslenildi: "Ey Musa! Alemlerin Rabbi Allah benim, ben!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Derken oraya geldiğinde, o kutlu yerdeki vadinin sağ yanında olan bir ağaçtan: "Ey Musa, Alemlerin Rabbi olan Allah benim;" diye seslenildi.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ateşin yanına gelince o mübarek bölgedeki vadinin sağ kıyısında bulunan ağaçtan şöyle seslenildi ona: "Ey Musa, haberin olsun Benim, Ben, Allah, alemlerin Rabbi!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Fakat oraya yaklaşınca, o kutlu yerde, vadinin sağ yamacındaki (yanan) ağaç yönünden kendisine: "Ey Musa, Benim Ben, Allah: Alemlerin Rabbi!" diye seslendi.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Musa, ateşin yanına gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi: "Ey Musa! Şüphesiz ben, evet, ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Derken ona varınca vadinin sağ kıyısından o mübarek buk'ada ağaçtan nida olundu, şöyle ki: ya Musa, haberin olsun benim ben: Allah rabbül'alemin

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısındaki ağaçtan kendisine şöyle seslenildi: "Ey Musa, alemlerin Rabbi Allah benim, ben!"

 • Gültekin Onan

  Derken oraya geldiğinde, o kutlu yerdeki vadinin sağ yanında olan bir ağaçtan "Ey Musa, Alemlerin rabbi olan Tanrı benim" diye seslenildi.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (30-31) Derken oraya gelince feyizli (ve mümtaz) bir yerdeki vadinin sağ kıyısından, ağacdan: "Ya Musa, aalemlerin Rabbi olan Allah ben im ben" diye. Ve "asaanı (yere) bırak" diye nida olundu. Şimdi (Musa) onu bir yılan gibi deprenir görünce arkasını dönüb uzaklaşdı, geri dönmedi. "Ya Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen emniyyetde olanlardansın".

 • İbni Kesir

  Oraya geldiğinde, feyizli yerdeki vadinin sağ yanındaki ağaçtan: Ey Musa; şüphesiz Ben, alemlerin Rabbı olan Allah'ım.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  (30-31) Musa oraya vardığında, mübarek beldede, vadinin sağ tarafından bir ağaçtan: -Ey Musa! Ben, Alemlerin Rabbi olan Allah'ım! "Değneğini yere at", diye ses geldi. Değneğin bir yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. -Ey Musa, gel, korkma, sen güven içindesin.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Oraya varınca kutlu mekandaki vadinin sağ tarafında bulunan ağaçtan şöyle nida edildi: "Ey Musa! Rabbülalemin olan Allah Ben'im."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Oraya geldiğinde, o mübarek yerde Eymen Vadisi'nin kıyısından, o ağaçtan: "Ya Musa! Kesinlikle ben Allah'ım alemlerin Rabbi olan!" diye nida edildi.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Oraya varınca (yanan) ağacın bulunduğu kutsal bölgede, sağ yamacın kenarından kendisine seslenildi: 'Musa, Ben evrenlerin Rabbi ALLAH'ım.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Oraya vardığında, kutlu yerdeki vadinin sağ yanındaki bir ağaç tarafından seslenildi: "Ey Musa! Ben, alemlerin Rabb'i Allah'ım."

 • Progressive Muslims

  When he reached it, he was called from the tree at the edge of the right side of the valley on blessed ground: "O Moses, it is Me, God, the Lord of the worlds. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Then when he came to it, he was called from the right side of the valley — at the blessed site — from the tree: “O Moses: I am God, the Lord of All Creation.

 • Aisha Bewley

  But when he reached it a voice called out to him from the right hand side of the valley in the part which was full of blessing, from out of the bush: ‘Musa, I am Allah, the Lord of all the worlds.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When he reached it, he was called from the edge of the right side of the valley, in the blessed spot where the burning bush was located: "O Moses, this is Me. GOD; Lord of the universe.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So when he reached it, he was called from the edge of the right side of the valley at the blessed area of the tree: "O Moses, it is I, God, Lord of the worlds."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  When he reached it, he was called from the tree at the edge of the right side of the valley on blessed ground: "O Moses, it is Me, God, the Lord of the worlds."