Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Öyleyse, kendisine iyi bir söz verdiğimiz ve mutlaka ona kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliği ile geçimlerini sağladığımız, sonra Kıyamet Günü hazır bulundurulacak olan kimse gibi midir?

أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ
E fe men vaadnahu va'den hasenen fe huve lakihi ke men metta'nahu metaal hayatid dunya summe huve yevmel kıyameti minel muhdarin.
#kelimeanlamkök
1efemenkimse midir?
2veadnahukendisine vadettiğimizوعد
3vea'denbir sözوعد
4hasenengüzelحسن
5fe huveve o
6lakihimuhakkak ona kavuşacak olanلقي
7kemenkimse gibi
8mettea'nahukendisine yaşattığımızمتع
9metaageçici zevkiniمتع
10l-hayatihayatınınحيي
11d-dunyadünyaدنو
12summesonra
13huveo
14yevmegünüيوم
15l-kiyametikıyametقوم
16mine-den olan
17l-muhderinegetirilecekler-حضر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Şu halde, kendisine güzel bir söz verdiğimiz ve ardından o söze kavuşan kimse, sadece dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir?

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Güzel bir vaatte bulunduğumuz, kendisi de o (vaate) kavuşan kimse, (sadece) dünya hayatının geçimlikleriyle yaşattığımız, sonra da kıyamet gününde (azap için) hazır kılınanlardan olan kimse gibi midir?

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Kavuşacağı güzel bir ödülü kendisine söz verdiğimiz bir kimse, kendisini dünya hayatının malıyla nimetlendirdiğimiz ve sonra diriliş günü hesaba çekilen kimse gibi midir?

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Öyleyse, kendisine iyi bir söz verdiğimiz ve mutlaka ona kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliği ile geçimlerini sağladığımız, sonra Kıyamet Günü hazır bulundurulacak
*
olan kimse gibi midir?

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edileni hak eden kimse, dünya hayatının varlığı ile zengin kıldığımız ama kıyamet günü yaka paça getirilecek olan kimse gibi olur mu?

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Öyleyse kendisine güzel bir söz verdiğimiz, sonunda ona kavuşacak olan kimse; dünya yaşamının geçimliğiyle geçindirdiğimiz, sonra, Yeniden Yaratılış Günü'nde, karşımıza getirilecek kimse gibi olur mu?

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Şimdi kendisine tarifsiz güzellikte bir vaadde bulunduğumuz ve sonunda ona kavuşan kimsenin durumu, kendisine dünya hayatının tadımlık hazlarını tattırdığımız ve Kıyamet Günü yargı önüne çıkarılacak birinin durumuyla aynı olur mu?

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz, ardından da ona kavuşan kimse, şu iğreti hayatın yararıyla nimetlendirdiğimiz, sonra kıyamet gününde huzurumuza dikilecekler arasına giren kimse gibi midir?

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Şimdi, kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz, dolayısıyla ona kavuşan kişi, dünya hayatının metaı ile metalandırdığımız sonra kıyamet günü (azaba uğramak için) hazır bulundurulan kişi gibi midir?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz ve ona erişecek kimse, kendisine dünya hayatının geçici zevkini yaşatıp da sonra kıyamet gününde huzuruna celb edilecekler arasında olacak kimse gibi olur mu?

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Öyleyse, kendisine, (yeniden dirileceği gün) gerçekleştiğini göreceği güzel bir vaadde bulunduğumuz kimsenin hali, kendisine dünya hayatında geçici doyumlar sağladığımız, ama Kıyamet Günü kendisini yargı karşısına çıkarılanlar arasında bulacak olan kimsenin hali gibi midir?

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz ve o vaad edilen şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliklerinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü (hesaba çekilmek için) huzura getirilecek kimse gibi midir?

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ya şimdi kendisine güzel bir va'd va'dettiğimiz ve binaenaleyh ona irecek olan kimse hiç o kendisine Dünya hayatın geçici zevkına yaşattığımız, sonra Kıyamet günü o ihzar edilenlerden olacak kimse gibi olur mu?

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
İmdi kendisine güzel bir söz verdiğimiz ve muhakkak o (söz verile)ne kavuşacak olan kimse; sırf kendisine dünya hayatının geçici zevkini yaşattığımız ve sonra kıyamet günü (yakalanıp) getirileceklerden olan insan gibi midir?

Gültekin Onan
Şimdi, kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz, dolayısıyla ona kavuşan kişi, dünya hayatının metaı ile metalandırdığımız sonra kıyamet günü (azaba uğramak için) hazır bulundurulan kişi gibi midir?

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Şimdi kendisine güzel bir vaid,ile söz verdiğimiz (cenneti vad etdiğimiz), binaen'aleyh ona kavuşan kişi, dünya hayatının geçici zevki ile faidelendirdiğimiz, sonra kıyamet gününde huzurumuza getirilmişlerden olan kimse gibi midir?

İbni Kesir
Şimdi kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz ve ona kavuşan kimse; dünya hayatında kendisine bir geçimlik verdiğimiz, sonra kıyamet gününde huzurumuza getirilmişlerden olan kimse gibi midir?

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Kendisine, güzel bir vaatte bulunduğumuz ve buna ulaşan kimse, dünya hayatının geçimliğinden yararlandırdığımız, sonra kıyamet günü hüsrana uğrayacak olan kimse gibi olur mu?

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz ve ona kavuşacak olan mutlu kimsenin hali, dünyada geçici olarak yaşatmamızın ardından kıyamet günü hesap ve azap için tutuklu olarak getirilen kimsenin haline hiç benzer mi?

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz, böylece de ona kavuşan kimse; dünya yaşamının geçici dünyalığı ile kendisini faydalandırdığımız, sonra da kıyamet sürecinde zorunlu geleceklerden olan kimse gibi midir?

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Kavuşacağı güzel bir ödülü kendisine söz verdiğimiz bir kimse, kendisini dünya hayatının malıyla nimetlendirdiğimiz ve sonra diriliş günü hesaba çekilen kimse gibi midir?

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Öyleyse, kendisine iyi bir söz verdiğimiz ve mutlaka ona kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliği ile geçimlerini sağladığımız, sonra Kıyamet Günü hazır bulundurulacak
*
olan kimse gibi midir?

Rashad Khalifa The Final Testament
Is one whom we promised a good promise that will surely come to pass, equal to one whom we provide with the temporary materials of this life, then suffers eternal doom on the Day of Resurrection?

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Is one whom We promised a good promise, and it will come to pass, equal to one whom We provided with the goods of this life, then on the Day of Resurrection he is of those who will be summoned?

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Is one whom We promised a good promise, and it will come to pass, equal to one whom We provided with the goods of this life, then on the day of Resurrection he is of those who will suffer?