Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Musa'nın annesine vahyettik: "Onu emzir! Eğer onun için korkarsan, onu suya bırak. Ve korkma, üzülme. Biz, onu sana döndüreceğiz. Ve onu resullerden yapacağız."

وَاَوْحَيْنَٓا اِلٰٓى اُمِّ مُوسٰٓى اَنْ اَرْضِع۪يهِۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْق۪يهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَاف۪ي وَلَا تَحْزَن۪يۚ اِنَّا رَٓادُّوهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَل۪ينَ
Ve evhayna ila ummi musa en erdıih, fe iza hıfti aleyhi fe elkihi fil yemmi ve la tehafi ve la tahzeni, inna radduhu ileyki ve caıluhu minel murselin.
#kelimeanlamkök
1ve evhaynave vahyettikوحي
2ila
3ummiannesineامم
4musaMusa'nın
5endiye
6erdiiyhiO(çocuğu)nu emzirرضع
7feizane zaman ki
8hiftikorkarsanخوف
9aleyhibaşına bir şey gelmesinden
10feelkihionu bırakلقي
11fi
12l-yemmisuyaيمم
13ve lave
14tehafikorkmaخوف
15ve lave
16tehzeniüzülmeحزن
17innaelbette biz
18radduhuonu tekrar geri vereceğizردد
19ileykisana
20ve cailuhuve onu yapacağızجعل
21mine-den
22l-murselineelçiler-رسل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Musa'nın annesine, "Çocuğu emzir, başına bir şey gelmesinden korkuyorsan, onu Nil nehrine bırakıver. Korkma, üzülme! Çünkü biz, onu sana geri vereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız" diye vahyettik.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Musa'nın annesine,* "Onu emzir; onun hakkında korktuğunda* onu denize (nehre) bırak; (başına bir şey gelmesinden) korkma ve hüzünlenme! Şüphesiz ki biz onu sana geri döndürecek ve kendisini elçilerden biri yapacağız!" diye vahyetmiştik* (bildirmiştik).

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Musa'nın annesine: "Onu emzir, ancak ne zaman onun can güvenliğinden endişelenirsen onu ırmağa at. Korkma, üzülme. Biz onu sana döndürecek ve onu elçilerden biri yapacağız" diye vahiy ettik.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Musa'nın annesine vahyettik: "Onu emzir! Eğer onun için korkarsan, onu suya* bırak. Ve korkma, üzülme. Biz, onu sana döndüreceğiz. Ve onu resullerden yapacağız."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  (Önce) Musa'nın anasının gönlüne şunu ilham ettik(vahyettik*): "Musa'yı emzir, ona karşı bir kötülük olacağından korkunca da nehre (Nil'e) bırak ama korkup üzülme; biz onu tekrar sana getireceğiz ve onu elçi yapacağız."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve Musa'nın annesine, şöyle bildirdik: "Onu emzir; Onun için korktuğunda ırmağa bırak. Korkma ve üzülme; Onu, sana geri vereceğiz ve gönderilenlerden yapacağız!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İşte (bunu gerçekleştirmek için) Musa'nın annesine şöyle vahyettik: "Onu (bir müddet) emzir! Fakat onun başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu suya bırak; sakın korkayım ve üzüleyim deme! Çünkü Biz kesinlikle onu sana geri döndüreceğiz ve onu elçilerden biri yapacağız!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Musa'nın annesine şunu vahyettik: "Emzir onu! Onun aleyhinde bir korku hissedince de nehire bırakıver onu. Korkma, üzülme! Kuşkun olmasın ki, biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu resullerden biri yapacağız."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Musa'nın annesine: "Onu emzir, şayet onun için korkacak olursan, onu suya bırak, korkma ve üzülme; çünkü onu biz sana tekrar geri vereceğiz ve onu gönderilen (elçilerden) kılacağız" diye vahyettik (bildirdik).

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O sırada Musa'nın annesine: "Onu emzir; ona zarar gelmesinden bir korku hissettiğinde, kendisini denize bırakıver ve artık korkup üzülme! Biz, muhakkak onu sana iade edeceğiz ve kendisini peygamberlerden biri yapacağız." diye vahyettik.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve bunun içindir ki, (Musa doğduğu zaman,) annesine: "Onu (bir süre) emzir" diye ilham ettik, "ama o'nun başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman o'nu nehrin sularına bırak; ve (o'nun için) korkma, üzülme; çünkü Biz o'nu sana geri getireceğiz ve kendisini elçilerimizden bir elçi yapacağız!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Musa'nın annesine, "Onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize (Nil'e) bırak, korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız" diye ilham ettik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O esnada Musanın anasına şu vahyi verdik: onu emzir, derken aleyhinde bir korku hissettin mi o vakıt onu deryaya bırakıver, hem korkma ve mahzun olma, biz muhakkak onu sana iade edeceğiz ve kendisini mürselinden yapacağız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Musa'nın annesine, "O (çocuğu)nu emzir, başına bir şey gelmesinden korkuyorsan (bir sandık içinde) onu suya bırak, korkma, üzülme biz onu tekrar sana geri vereceğiz ve onu elçilerden yapacağız." diye vahyettik.

 • Gültekin Onan

  Musa'nın annesine: "Onu emzir, şayet onun için korkacak olursan onu suya bırak, korkma ve üzülme, çünkü onu biz sana tekrar geri vereceğiz ve onu gönderilen (elçi)lerden kılacağız diye vahyettik.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Musanın anasına: "Onu emzir, ona karşı sana bir tehlike gelirse kendisini denize bırak, (boğulacağından) korkma, (firakından) kederlenme. Çünkü biz onu yine sana geri döndüreceğiz. Hem onu peygamberlerden biri de yapacağız" diye vahyetdik.

 • İbni Kesir

  Musa'nın annesine: Onu emzir. Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu suya bırak. Korkma, üzülme, şüphesiz onu, Biz; sana döndürecek ve peygamber yapacağız, diye vahyettik.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Musa'nın annesine: -Onu emzir, onun için korktuğun zaman onu nehre at. Korkma ve üzülme. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız, diye vahyettik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bunun içindir ki Musa dünyaya gelince annesine şöyle ilham ettik: "Onu bir süre emzir, şayet onun başına bir şey geleceğinden endişe edersen, ırmağa bırak, hiç endişe etme, hiç üzülme; zira Biz onu sana kavuşturacağız ve onu resullerden yapacağız."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Musa'nın anasına şöyle vahyettik: "Onu emzir.. . Onun hakkında korktuğunda da Onu nehre (Nil'e) bırak. . . Korkma, mahzun olma! Muhakkak ki biz Onu sana geri döndüreceğiz ve Onu Rasullerden kılacağız. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Musa'nın annesine: 'Onu emzir, ancak ne zaman onun can güvenliğinden endişelenirsen onu ırmağa at. Korkma, üzülme. Biz onu sana döndürecek ve onu elçilerden biri yapacağız,' diye vahyettik.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Musa'nın annesine vahyettik: "Onu emzir! Eğer onun için korkarsan, onu nehre bırak. Ve korkma, üzülme. Biz, onu sana döndüreceğiz. Ve onu rasul yapacağız."

 • Progressive Muslims

  And We inspired to Moses' mother: "Suckle him, and when you become fearful for him, then cast him off in the sea, and do not fear nor grieve. We will return him to you and We will make him of the messengers."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We instructed the mother of Moses: “Suckle thou him; then when thou fearest for him, cast thou him into the water. And fear thou not, nor grieve: We will return him to thee, and appoint him among the emissaries.”

 • Aisha Bewley

  We revealed to Musa’s mother, ‘Suckle him and then when you fear for him cast him into the sea. Do not fear or grieve; We will return him to you and make him one of the Messengers.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We inspired Moses' mother: "Nurse him, and when you fear for his life, throw him into the river without fear or grief. We will return him to you, and will make him one of the messengers."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We inspired to Moses' mother: "Suckle him, and when you become fearful for him, then cast him off in the sea, and do not fear nor grieve. We will return him to you and We will make him of the messengers."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We inspired to Moses' mother: "Suckle him, and when you become fearful for him, then cast him off in the sea, and do not fear nor grieve. We will return him to you and We will make him of the messengers."