Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Derken Firavun ailesi, kendileri için bir düşman ve başlarına dert olacak olan onu, buluntu olarak aldı. Firavun, Haman ve askerleri yanlış yaptılar.

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ
Feltekatahu alu fir'avne li yekune lehum aduvven ve hazena, inne fir'avne ve hamane ve cunudehuma kanu hatıin.
#kelimeanlamkök
1feltekatahunihayet onu aldıلقط
2aluailesiاول
3fir'avneFir'avn
4liyekuneolsunası içinكون
5lehumkendilerine
6aduvvenbir düşmanعدو
7ve hazenenve başlarına derdحزن
8innegerçekten
9fir'avneFir'avn
10ve hamaneve Haman
11ve cunudehumave askerleriجند
12kanuكون
13hatiineyanılıyorlardıخطا

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Nihayet Firavun ailesi onu yitik çocuk olarak nehirden aldı. Çocuk, sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Çünkü Firavun, Haman ve askerleri yanılıyorlardı.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Firavun ailesi (sonunda) kendilerine bir düşman ve bir üzüntü kaynağı (olacağını bilmeden) onu (Musa'yı) bulup almışlardı.
*
Şüphesiz ki Firavun, Haman ve askerleri suçlu insanlardı.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Nihayet Firavunun ailesi, kendileri için bir düşman ve üzüntü kaynağı olacak o bebeği aldı. Firavun, Haman ve orduları suçlular idiler.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Derken Firavun ailesi, kendileri için bir düşman ve başlarına dert olacak olan onu, buluntu olarak aldı. Firavun, Haman ve askerleri yanlış yaptılar.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
(Anası onu nehire bırakınca) Firavun'un ailesi bulup aldılar ki, kendileri için düşman ve üzüntü kaynağı olsun. Çünkü Firavun, Haman ve her ikisinin ordusu suçlu durumdaydılar.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Böylece, Firavun ailesi, kendilerine düşman ve başlarına sorun olarak, Onu bulup aldı. Aslında, Firavun, Haman ve orduları yanlış yoldaydı.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Derken, Firavun'un ailesi onu buldu; sonunda kendileri için bir düşman ve bir hüzün kaynağı olacak (bu bebeği) sahiplendiler. Belli ki Firavun, Haman ve onların askerleri yanılgı içindeydiler.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Nihayet, Firavun ailesi onu kayıp bir şey olarak bulup aldı. O, kendileri için bir düşman ve tasa olacaktı. Gerçek olan şu ki Firavun, Haman ve bunların orduları yanlış yoldaydılar.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Nihayet Firavun'un ailesi, onu (ileride bilmeksizin) kendileri için bir düşman ve üzüntü konusu olsun diye sahipsiz görüp aldılar. Gerçekte Firavun, Haman ve askerleri bir yanılgı içindeydi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bunun üzerine Firavun hanedanı onu yitik olarak aldılar, çünkü o, ileride kendilerine bir düşman, bir tasa olacaktı. Doğrusu Firavun da Haman da askerleri de hep canilerdi.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ve (sonunda) Firavun ailesi(nden biri) o'nu buldu (ve kurtardı): çünkü (Biz) o'nun ileride, Firavun'un, Haman'ın ve onların maiyetindekilerin gerçekten yanlış yolda olduklarını görerek karşılarına bir düşman ve bir üzüntü (kaynağı) olarak çıkmasını (dilemiştik)!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup aldı. Şüphesiz Firavun, (veziri) Haman ve onların askerleri hata yapıyorlardı.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bunun üzerine ali Fir'avn onu lekıyt olarak aldı, çünkü ileride kendilerine bir düşman, bir gamm olacaktı. Doğrusu Fir'avn de Haman de, askerleri de hep canilerdiler

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Nihayet onu Fir'avn ailesi aldı ki, kendilerine bir düşman ve başlarına derd olsun. Gerçekten Fir'avn, Haman ve askerleri yanılıyorlardı.

Gültekin Onan
Nihayet Firavunun ailesi, onu (ileride bilmeksizin) bir düşman ve üzüntü konusu olsun diye sahipsiz görüp aldılar. Gerçekte Firavun, Haman ve askerleri bir yanılgı içindeydi.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Bunun üzerine Fir'avnın adamları onu yetik olarak aldı (lar). Çünkü o, aakıbet kendileri için bir düşman ve bir tasa olacakdı. Çünkü Fir'avn da, Haman da, bunların orduları da suçlu (insan) lardı.

İbni Kesir
Firavun'un adamları bunun üzerine onu aldılar. Çünkü o, sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Zira Firavun, Haman ve askerleri gerçekten suçlu idiler.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Firavun ailesi onu bulup aldılar. Sonunda onlara düşman ve başlarına dert olacaktı. Çünkü Firavun, Haman ve orduları suçlu idiler.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Firavun'un ailesi onu, kendilerine ileride bir düşman ve başlarına bir dert olması için ırmakta bulup yanlarına aldılar. Doğrusu Firavun da, Haman da, askerleri de yanılıyorlardı.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Firavun'un ailesi Onu kaybolmuş çocuk olarak bulup aldı. Kendileri için düşman ve hüzün vesilesi olacağı için... Muhakkak ki Firavun, Haman ve o ikisinin orduları yanlış işler yapıyordu!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Nihayet Firavun'un ailesi, kendileri için bir düşman ve üzüntü kaynağı olacak o bebeği aldı. Firavun, Haman ve orduları suçlular idiler.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Derken Firavun ailesi, kendileri için bir düşman ve başlarına dert olacak olan onu, buluntu olarak aldı. Firavun, Haman ve askerleri yanılgıya düştüler.

Rashad Khalifa The Final Testament
Pharaoh's family picked him up, only to have him lead the opposition and to be a source of grief for them. That is because Pharaoh, Hamaan, and their troops were transgressors.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Then the family of Pharaoh picked him up, so he would be an enemy to them and a source of sadness. Certainly, Pharaoh and Haamaan and their troops were wrongdoers.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Then the family of Pharaoh picked him up, so he would be an enemy to them and a source of sadness. Certainly, Pharaoh and Haman and their troops were doing wrong.