Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Böylece onu ve gemideki arkadaşlarını kurtardık. Onu cümle aleme bir ayet yaptık.

فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَصْحَابَ السَّف۪ينَةِ وَجَعَلْنَاهَٓا اٰيَةً لِلْعَالَم۪ينَ
Fe enceynahu ve ashabes sefineti ve cealna haayeten lil alemin.
#kelimeanlamkök
1feenceynahufakat onu kurtardıkنجو
2ve eshabeve halkınıصحب
3s-sefinetigemiسفن
4ve cealnahave onu yaptıkجعل
5ayetenbir ibretايي
6lil'aaleminealemlereعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Fakat Nuh'u ve onunla birlikte gemide bulunanların hepsini kurtardık ve bunu, bütün insanlara bir ders kıldık.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Biz onu ve gemideki halkı kurtarmış ve onu âlemlere ibret yapmıştık.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onu ve gemi halkını kurtarıp herkese ibret yaptık.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Böylece onu ve gemideki arkadaşlarını kurtardık. Onu* cümle aleme bir ayet* yaptık.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Nuh'u ve gemide olanları kurtardık; onu herkes için bir belge yaptık.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sonunda, Onu ve gemi yoldaşlarını kurtardık. Ve Onu, evrenlere bir kanıt yaptık.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Fakat onu ve gemi yârânının tümünü kurtardık; ve bunu bütün bir insanlığa (ibretlik) bir belge kıldık.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Biz, Nuh'u ve gemi halkını kurtardık ve o gemiyi alemlere ibret yaptık.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Böylece biz onu ve gemi halkını kurtardık ve bunu alemlere bir ayet (kendisinden ders çıkarılacak bir olay) kılmış olduk.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sonunda onu ve gemi arkadaşlarını kurtardık ve o gemiyi alemlere bir ibret kıldık.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  fakat Nuh'u ve o'nunla birlikte gemide bulunanların tümünü kurtardık ve bunu, (hatırlayıp ders almaları için) bütün insanların önüne (rahmetimizin) bir işareti olarak koyduk.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Biz de onu (Nuh'u) ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Binnetice onu ve gemi arkadaşlarını necata çıkardık ve o gemiyi alemlere bir ayet kıldık

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onu ve gemi halkını kurtardık ve o gemiyi alemlere bir ibret yaptık.

 • Gültekin Onan

  Böylece biz onu ve gemi halkını kurtardık ve bunu alemlere bir ayet kılmış olduk.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Fakat biz onu da, gemi arkadaşlarını da selamete erdirmiş ve bunu aalemlere bir ibret yapmışızdır.

 • İbni Kesir

  Ama Biz; onu da, gemi arkadaşlarını da kurtardık ve bunu alemlere bir ayet yaptık.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık; bunu insanlığa bir ibret kıldık.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onu ve gemide bulunanları kurtarıp o gemiyi ve o hadiseyi bütün insanlara ibret vesilesi yaptık.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onu ve gemi halkını kurtardık ve onu insanlar için bir ibret kıldık.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onu ve gemi halkını kurtarıp herkese ibret yaptık.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Böylece Biz, onu ve gemi arkadaşlarını kurtardık. Onu* cümle aleme bir ayet* yaptık.

 • Progressive Muslims

  So We saved him and the people on the ship, and We made it a sign for the worlds.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  But We delivered him and those with him in the ship; and We made it a proof for all mankind.

 • Aisha Bewley

  We rescued him and the occupants of the Ark and made that into a Sign for all the worlds.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We saved him and those who accompanied him in the ark, and we set it up as a lesson for all the people.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So We saved him and the people on the ship, and We made it a sign for the worlds.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So We saved him and the people on the Ship, and We made it a sign for the worlds.