Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Böylece onu ve gemideki arkadaşlarını kurtardık. Onu cümle aleme bir ayet yaptık.

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ
Fe enceynahu ve ashabes sefineti ve cealna haayeten lil alemin.
#kelimeanlamkök
1feenceynahufakat onu kurtardıkنجو
2ve eshabeve halkınıصحب
3s-sefinetigemiسفن
4ve cealnahave onu yaptıkجعل
5ayetenbir ibretايي
6lil'aaleminealemlereعلم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Fakat Nuh'u ve onunla birlikte gemide bulunanların hepsini kurtardık ve bunu, bütün insanlara bir ders kıldık.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Biz onu ve gemideki halkı kurtarmış ve onu âlemlere ibret yapmıştık.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Onu ve gemi halkını kurtarıp herkese ibret yaptık.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Böylece onu ve gemideki arkadaşlarını kurtardık. Onu
*
cümle aleme bir ayet
*
yaptık.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Nuh'u ve gemide olanları kurtardık; onu herkes için bir belge yaptık.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Sonunda, Onu ve gemi yoldaşlarını kurtardık. Ve Onu, evrenlere bir kanıt yaptık.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Fakat onu ve gemi yârânının tümünü kurtardık; ve bunu bütün bir insanlığa (ibretlik) bir belge kıldık.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Biz, Nuh'u ve gemi halkını kurtardık ve o gemiyi alemlere ibret yaptık.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Böylece biz onu ve gemi halkını kurtardık ve bunu alemlere bir ayet (kendisinden ders çıkarılacak bir olay) kılmış olduk.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Sonunda onu ve gemi arkadaşlarını kurtardık ve o gemiyi alemlere bir ibret kıldık.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
fakat Nuh'u ve o'nunla birlikte gemide bulunanların tümünü kurtardık ve bunu, (hatırlayıp ders almaları için) bütün insanların önüne (rahmetimizin) bir işareti olarak koyduk.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Biz de onu (Nuh'u) ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Binnetice onu ve gemi arkadaşlarını necata çıkardık ve o gemiyi alemlere bir ayet kıldık

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Onu ve gemi halkını kurtardık ve o gemiyi alemlere bir ibret yaptık.

Gültekin Onan
Böylece biz onu ve gemi halkını kurtardık ve bunu alemlere bir ayet kılmış olduk.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Fakat biz onu da, gemi arkadaşlarını da selamete erdirmiş ve bunu aalemlere bir ibret yapmışızdır.

İbni Kesir
Ama Biz; onu da, gemi arkadaşlarını da kurtardık ve bunu alemlere bir ayet yaptık.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık; bunu insanlığa bir ibret kıldık.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Onu ve gemide bulunanları kurtarıp o gemiyi ve o hadiseyi bütün insanlara ibret vesilesi yaptık.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Onu ve gemi halkını kurtardık ve onu insanlar için bir ibret kıldık.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Onu ve gemi halkını kurtarıp herkese ibret yaptık.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Böylece Biz, onu ve gemi arkadaşlarını kurtardık. Onu
*
cümle aleme bir ayet
*
yaptık.

Rashad Khalifa The Final Testament
We saved him and those who accompanied him in the ark, and we set it up as a lesson for all the people.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
So We saved him and the people on the ship, and We made it a sign for the worlds.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
So We saved him and the people on the Ship, and We made it a sign for the worlds.