Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ın ayetlerini ve O'nunla buluşma gerçeğini yok sayanlar; işte onlar, Benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. Onlar için acıklı bir azap vardır.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُوْلَئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
Vellezine keferu bi ayatillahi ve likaihi ulaike yeisu min rahmeti ve ulaike lehum azabun elim.
#kelimeanlamkök
1vellezinekimseler
2keferuinkar eden(ler)كفر
3biayatiayetleriniايي
4llahiAllah'ın
5velikaihive O'nunla buluşmayıلقي
6ulaikeişte onlar
7yeisuümidi kesmişlerdirياس
8min-den
9rahmetibenim rahmetim-رحم
10ve ulaikeve işte
11lehumonlar için vardır
12azabunbir azabعذب
13elimunacıklıالم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Allah'ın ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenlere gelince; onlar benim rahmetimden ümit kesmiş olanlardır. Onlar için acıklı bir azap vardır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Allah'ın ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr edenler -işte onlar- benim merhametimden ümitlerini kesmişlerdir ve onlar için elem verici bir azap vardır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH'ın ayet ve mucizelerini ve O'nunla karşılaşmayı inkar edenler, Rahmetimden ümit kesenlerdir. Onlar acı bir cezayı hak etmişlerdir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Allah'ın ayetlerini ve O'nunla buluşma gerçeğini yok sayanlar; işte onlar, Benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. Onlar için acıklı bir azap vardır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Allah'ın ayetlerini ve onunla yüzleşmeyi göz ardı edenler onun ikramından
*
umut kesenlerdir. Onlar için acıklı bir azap vardır.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Allah'ın ayetlerini ve O'na kavuşacaklarını inkar edenler; işte onlar, Benim rahmetimden umutlarını kesmişlerdir. Üstelik onlar için, acı bir ceza vardır.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ama Allah'ın mesajlarını ve O'na kavuşmayı inkar edenler var ya: işte bu gibiler Benim rahmetimden ümidini kesenlerdir; ve işte onları can yakıcı bir azap beklemektedir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Allah'ın ayetlerini ve Allah'a varmayı inkar edenler, işte onlar, rahmetimden ümidi kesmişlerdir. Ve bunlar için acıklı bir azap öngörülmüştür.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Allah'ın ayetlerini ve O'na kavuşmayı 'yok sayıp inkar edenler'; işte onlar, benim rahmetimden umut kesmişlerdir; ve işte onlar, acı azab onlarındır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah'ın ayetlerine ve O'na kavuşmaya inanmayanlar ise, hep onlar Benim rahmetimden ümidini kesmiş olanlardır ve onlara acı bir azap vardır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Allah'ın ayetlerini ve (sonunda) O'na kavuşacaklarını inkar edenler, benim rahmetimden ümitlerini kesmiş olanlardır; ve onları (öteki dünyada) acıklı bir azap beklemektedir.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Allah'ın ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenler var ya; işte onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allahın ayatına ve likasına inanmıyanlar ise hep onlar onun rahmetinden ümidi kesmiş olanlardır ve onlar için elim bir azab vardır

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allah'ın ayetlerini ve O'nunla buluşmayı inkar edenler, işte onlar benim rahmetimden ümidi kesmişlerdir ve onlar için acı bir azab vardır.

Gültekin Onan
Tanrı'nın ayetlerine ve O'na kavuşmaya küfredenler; işte onlar, benim rahmetimden umut kesmişlerdir; ve işte onlar, acı azab onlarındır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Allahın ayetlerini ve Ona kavuşmayı (inkar ile) kafir olanlar (yok mu?) işte benim rahmetimden (ancak) onlar ümidlerini kesdiler. İşte pek acıklı azab da onlarındır.

İbni Kesir
Allah'ın ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenler; işte onlar, Benim rahmetimden ümitlerini kesmiş olanlardır. Ve işte elem verici azab onlaradır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Allah'ın ayetlerini ve O'nunla buluşmayı inkar edenler, onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmiş olanlardır. İşte bunlar için çok acı bir azap vardır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Allah'ın ayetlerini ve ahirette O'na kavuşmayı inkar edenler, işte onlar, Ben'im merhametimden ümitlerini kesenlerdir. Onlara gayet acı bir azap vardır.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Allah'ın varlıklarındaki işaretlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenler var ya, işte onlar Rahmetimden ümidi kesmişlerdir; işte onlar için feci bir azap vardır!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH'ın ayet ve mucizelerini ve O'nunla karşılaşmayı inkar edenler, Rahmetimden ümit kesenlerdir. Onlar acı bir cezayı haketmişlerdir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Allah'ın ayetlerini ve O'nunla buluşmayı inkar edenler; işte onlar, Ben'im rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. Onlar için acıklı bir azap vardır.

Rashad Khalifa The Final Testament
Those who disbelieve in GOD's revelations, and in meeting Him, have despaired from My mercy. They have incurred a painful retribution.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And those who rejected the revelations of God and in meeting Him; those have forsaken My mercy; and they will have a painful retribution.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Those who rejected God's signs and in meeting Him, they have forsaken My mercy, and they will have a painful retribution.