Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sonra onun halkının cevabı: "Onu öldürün veya yakın!" demeleri oldu. Bunun üzerine Allah, onu ateşten kurtardı. Bunda iman edecek bir halk için kesinlikle ayetler vardır.

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
Fe ma kane cevabe kavmihi illa en kaluktuluhu ev harrýkuhu fe encahullahu minen nar, inne fi zalike le ayatin li kavmin yu'minun.
#kelimeanlamkök
1fe mave
2kaneolmadıكون
3cevabecevabıجوب
4kavmihikavmininقوم
5illabaşka bir şey
6en
7kaludemelerindenقول
8ktuluhuonu öldürünقتل
9evyahut
10harrikuhuonu yakınحرق
11feencahufakat onu kurtardıنجو
12llahuAllah
13mine-ten
14n-nariateş-نور
15inneşüphesiz
16fivardır
17zalikebunda
18layatinibretlerايي
19likavminbir toplum içinقوم
20yu'minuneinananامن

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
İbrahim'in sözlerine kavminin cevabı sadece, "Onu öldürünüz, yahut yakınız!" demek oldu. Ama Allah, onu ateşten kurtardı. Doğrusu bunda, inanan toplum için dersler vardır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(İbrahim'in) kavminin cevabı ise "Onu öldürün veya yakın!" demelerinden başka bir şey olmamıştı. (Ama) Allah onu ateşten kurtarmıştı.
*
Şüphesiz ki bunda iman eden bir toplum için dersler vardır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Halkının karşılığı, "Onu öldürün, yahut yakın" demelerinden başka bir şey olmadı. Ancak ALLAH onu ateşten kurtardı. Gerçeği onaylayan bir toplum için bunda dersler vardır.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Sonra onun halkının cevabı: "Onu öldürün veya yakın!" demeleri oldu. Bunun üzerine Allah, onu ateşten kurtardı. Bunda iman edecek bir halk için kesinlikle ayetler
*
vardır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Halkının cevabı sadece şu oldu: "Öldürün İbrahim'i ya da yakın!" Arkasından Allah onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için belgeler vardır.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Toplumu, yanıt olarak, yalnızca şunu söyledi: "Onu öldürün veya yakın!" Sonunda, Allah, Onu ateşten kurtardı. Aslında, işte bunda, inanan bir toplum için kesinlikle bir gösterge vardır.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Öte yandan (İbrahim'e gelince): Kavminin tek cevabı, "Onu öldürün ya da yakın!" demekten ibaretti; fakat Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz inanan bir toplum için, bunda da alınacak bir ders mutlaka vardır.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Toplumunun İbrahim'e cevabı sadece şunu söylemeleri oldu: "Bunu öldürün, yahut yakın!" Ama Allah onu ateşten kurtardı. İnanan bir toplum için bunda elbette ibretler vardır.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Bunun üzerine kavminin (İbrahim'e) cevabı yalnızca: "Onu öldürün ya da yakın" demek oldu. Böylece Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda, iman eden bir kavim için ayetler vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Onun için kavminin ona cevabı sadece şu oldu: "Öldürün onu veya yakın!" dediler. Allah da onu o ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda inanacak bir topluluk için ibretler vardır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
İmdi (İbrahim'e gelince,) kavminin o'na tek cevabı şu oldu: "Onu öldürün, veya yakın!" Ama Allah o'nu ateşten korudu. Bakın, bu (kıssa)da inanacak kimseler için dersler vardır!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
(İbrahim'in) kavminin cevabı, "Onu öldürün veya yakın" demekten ibaret oldu. Allah da onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Onun için ona kavminin cevabı sade şu oldu: öldürün onu veya yakın dediler, Allah da onu o ateşten kurtardı, elbette bunda iyman edecek bir kavm için şübhesiz ayetler var

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Kavminin (İbrahim'e) cevabı, sadece: "Onu öldürün, yahut yakın!" demeleri oldu. Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.

Gültekin Onan
Bunun üzerine kavminin (İbrahim'e) cevabı yalnızca: "Onu öldürün ya da yakın" demek oldu. Böylece Tanrı onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda inanan bir kavim için ayetler vardır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Bundan dolayı kavminin cevabı: "Öldürün onu, yahud yakın onu" demelerinden başka (bir şey) olmadı. Aliah da onu ateşden kurtardı. Şübhe yok ki bunda iman edecek zümreler için her halde ibretler vardır.

İbni Kesir
Bunun üzerine kavminin ona cevabı sadece: Onu öldürün veya yakın, demek oldu. Ama Allah onu ateşten korudu. Doğrusu bunda, inananlar için ayetler vardır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
İbrahim'in kavminin cevabı: -Onu öldürün veya onu ateşte yakın! demekten başka birşey olmadı. Allah ise onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanacak bir toplum için ibretler vardır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Halkının ona verdikleri cevap: "Öldürün onu!" veya "Ateşe atın!" demekten başka bir şey olmadı. Ateşe attılar ama Allah onu ateşten kurtardı. Elbette bunda iman edecek kimseler için ibretler vardır.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
(İbrahim'in) toplumunun cevabı şu oldu: "Onu öldürün yahut Onu yakın!" (Fakat) Allah, Onu ateşten kurtardı... Muhakkak ki bu olayda, iman eden toplum için elbette işaretler vardır.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Halkının karşılığı, 'Onu öldürün, yahut yakın,'demelerinden başka bir şey olmadı. Ancak ALLAH onu ateşten kurtardı. İnanan bir toplum için bunda dersler vardır.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Sonra onun halkının cevabı: "Onu öldürün veya yakın!" demeleri oldu. Bunun üzerine Allah, onu ateşten kurtardı. Bunda iman edecek bir toplum için kesinlikle ayetler
*
vardır.

Rashad Khalifa The Final Testament
The only response from his people was their saying, "Kill him, or burn him." But GOD saved him from the fire. This should provide lessons for people who believe.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
But the only response from his people was their saying: "Kill him, or burn him." But God saved him from the fire. In this are signs for a people who believe.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
But the only response from his people was their saying: "Kill him, or burn him." But God saved him from the fire. In this are signs for a people who acknowledge.