Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Biz O'na İshak'ı ve Yakub'u hibe ettik. Onun soyundan gelenlere nebilik ve kitap verdik. Böylece O'na dünyada ödülünü verdik. O, ahirette de elbette salihlerden olacaktır.

وَوَهَبْنَا لَـهُٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا ف۪ي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَاٰتَيْنَاهُ اَجْرَهُ فِي الدُّنْيَاۚ وَاِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِح۪ينَ
Ve vehebna lehu ishaka ve ya'kube ve cealna fi zurriyyetihin nubuvvete vel kitabe, ve ateynahu ecrehu fid dunya, ve innehu fil ahıreti le mines salihin.
#kelimeanlamkök
1ve vehebnave biz armağan ettikوهب
2lehuona
3ishakaİshak'ı
4ve yea'kubeve Ya'kub'u
5ve cealnave verdikجعل
6fiiçindekilere
7zurriyyetihionun nesliذرر
8n-nubuvvetenebilikنبا
9velkitabeve Kitapكتب
10ve ateynahuve ona verdikاتي
11ecrahukarşılığınıاجر
12fi
13d-dunyadünyadaدنو
14ve innehuve şüphesiz o
15fi
16l-ahiratiahiretteاخر
17lemineelbette
18s-salihineiyilerdendirصلح
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İbrahim'e, İshak ve Ya'kub'u bağışladık. Peygamberliği ve kitapları, onun soyundan gelenlere verdik. Ona dünyada ödülünü verdik. Şüphesiz o, ahirette de iyilerdendir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Biz ona (İbrahim'e), İshak ve (İshak'ın oğlu) Yakup'u lütfetmiş, peygamberliği ve Kitabı onun soyundan gelenlere vermiştik. Ona (böylece) dünyada ödülünü vermiştik. Şüphesiz ki o, ahirette de iyilerden (olacak)tır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O'na (İbrahim'e) İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyuna peygamberlik ve kitap verdik. Ödülünü bu dünyada verdik ve ahirette de erdemlilerle birlikte olacaktır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Biz O'na İshak'ı ve Yakub'u hibe ettik. Onun soyundan gelenlere nebilik ve kitap verdik. Böylece O'na dünyada ödülünü verdik. O, ahirette de elbette salihlerden olacaktır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u bağışladık. Soyundan gelenlere nebilik ve kitap verdik. Böylece onu Dünya'da ödüllendirmiş olduk. O Ahirette de iyilerden olacaktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İshak'ı ve Yakup'u, Ona armağan ettik. Soyundan gelenlere, peygamberlik ve kitap verdik; dünyadaki ödülünü de verdik. Kuşkusuz, O, sonsuz yaşamda da kesinlikle erdemli olanlar arasında olacaktır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Biz de ona İshak ve (onun oğlu) Yakub'u verdik; ve onun neslinden gelenler arasında peygamberliği ve vahyi devam ettirdik; üstelik ona ödülünü daha bu dünyada vermeye (başladık); hiç şüphe yok ki o, ahirette de iyiler arasındaki yerini alacaktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Biz, İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Onun soyu içine peygamberliği ve Kitap'ı yerleştirdik ve onun ödülünü dünyada verdik. Ahirette de o, elbetteki iyilik ve barış sevenler arasında olacaktır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik ve onun soyunda (seçtiklerimize) peygamberliği ve kitabı (vahy ihsanı) kıldık, ecrini de dünyada verdik. Şüphesiz o, ahirette salih olanlardandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Biz ona İshak ile Yakub'u da ihsan ettik, peygamberliği ve kitabı onun zürriyetinde kıldık, kendisine dünyada mükafatını verdik. Şüphesiz o, ahirette de iyilerdendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (İbrahim'e gelince,) o'na İshak'ı ve (İshak'ın oğlu) Yakub'u bahşettik ve soyundan gelenler arasında peygamberliği ve vahyi devam ettirdik. Onu bu dünyada mükafatlandırdık; o, öteki dünyada (da) mutlaka dürüst ve erdemliler arasında yer alacaktır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ona (İbrahim'e) İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Onun soyundan gelenlere peygamberlik ve kitab verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik. Şüphesiz o, ahirette de salih kimselerdendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve biz ona İshak ile Ya'kubu da ihsan ettik ve nübüvveti, kitabı zürriyyetinde kıldık ve kendisine hem dünyada ecrini verdik hem Ahırette o şübhesiz salihinden

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz ona İshak'ı ve (torunu) Ya'kub'u armağan ettik. Onun nesli içine peygamberlik ve Kitap koyduk. Ona dünyada (yaptığı güzel işin) karşılığını verdik. Şüphesiz o, ahirette de iyilerdendir.

 • Gültekin Onan

  Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik ve onun soyunda (seçtiklerimize) peygamberliği ve kitabı (vahy ihsanı) kıldık, ecrini de dünyada verdik. Şüphesiz o, ahirette salih olanlardandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz ona ishak ile Ya'kubu da ihsan etdik. Peygamberliği ve kitabları onun zürriyetine tahsis etdik. Dünyada ona mükafatını verdik. Hakıykat o, ahiretde de her halde saalih insanlardandır.

 • İbni Kesir

  Ve ona İshak ve Ya'kub'u ihsan ettik. Soyundan gelenlere kitab ve peygamberlik verdik. Ona dünyada mükafatını verdik. Doğrusu ahirette de o, salihlerdendir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İbrahim'e, İshak ve Yakub'u bağışladık; soyuna peygamberlik ve kitap verdik. O'na dünyada mükafaatını verdik, O, ahirette de iyilerdendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Biz İbrahim'e (evlat ve torun olarak) İshak ile Yakub'u ihsan ettik. Onun neslinden gelenlerde, peygamberliği ve vahyi devam ettirdik. Ona dünyada mükafatını verdik. O ahirette de elbette salihlerden olacaktır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ona (İbrahim'e) İshak'ı ve Yakup'u hibe ettik.. . Onun zürriyyeti içinde nübüvvet ve BİLGİ oluşturduk. . . Mükafatını Ona dünyada verdik. . . Muhakkak ki O, sonsuz gelecekte de salihlerdendir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O'na (İbrahim'e) İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyuna peygamberlik ve kitap verdik. Ödülünü bu dünyada verdik ve ahirette de erdemlilerle birlikte olacaktır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Biz O'na İshak'ı ve Yakup'u hibe ettik. Onun soyundan gelenlere nebilik ve kitap verdik. Böylece O'na dünyada ödülünü verdik. O, ahirette de elbette salihlerden* olacaktır.

 • Progressive Muslims

  And We granted him Isaac and Jacob, and We made within his progeny the prophethood and the Scripture. And We gave him his reward in this world, and in the Hereafter he is among the righteous.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We gave him Isaac and Jacob, and We placed among his progeny prophethood and the Writ. And We gave him his reward in the World, and in the Hereafter he is among the righteous.

 • Aisha Bewley

  We gave him Ishaq and Ya‘qub and placed Prophethood and the Book among his progeny. We gave him his reward in this world and in the Next World he will be among the righteous.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We granted him Isaac and Jacob, we assigned to his descendants prophethood and the scriptures, we endowed him with his due recompense in this life, and in the Hereafter he will surely be with the righteous.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We granted him Isaac and Jacob, and We made within his progeny the prophethood and the Book. And We gave him his reward in this world, and in the Hereafter he is among the righteous.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We granted him Isaac and Jacob, and We made within his progeny the prophethood and the book. We gave him his reward in this world, and in the Hereafter he is among the righteous.