Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bunun üzerine Lut, O'na inandı. Ve dedi ki: "Ben, Rabb'im için hicret ediyorum. O, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir."

فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Fe amene lehu lut ve kale inni muhacirun ila rabbi, innehu huvel azizul hakim.
#kelimeanlamkök
1fe amenebunun üzerine inandıامن
2lehuona
3lutunLut
4ve kaleve dedi kiقول
5innielbette ben
6muhacirunhicret edeceğimهجر
7ila
8rabbiRabbimeربب
9innehukuşkusuz O
10huveO
11l-azizuAzizdirعزز
12l-hakimuHakimdirحكم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Bunun üzerine, Lut, İbrahim'e inandı. İbrahim, "Doğrusu ben, Rabbime hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir" dedi.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Lut (da) ona iman etmişti ve (İbrahim) "Doğrusu ben Rabbime (emrettiği yere) hicret ediyorum.
*
Şüphesiz ki yalnızca O güçlüdür, doğru hüküm verendir." demişti.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Bunun üzerine ona Lut gerçeği onayladı ve "Ben Efendime göç ediyorum. Kuşkusuz O Üstündür, Bilgedir"dedi.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Bunun üzerine Lut, O'na
*
inandı. Ve dedi ki: "Ben, Rabb'im için hicret ediyorum. O, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir."

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Lut hemen ona inandı. İbrahim dedi ki: "Ben sizden kaçıp Rabbime gidiyorum. O güçlüdür, doğru karar verir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Böylece, Lut, Ona inandı. Ve dedi ki: "Aslında, ben, Efendime doğru gideceğim. Çünkü O, Üstündür; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Bunun ardından ona bir tek Lut inandı. Ve (İbrahim) dedi ki: "Bana, Rabbime doğru yürüyen bir muhacir olmak düşer; çünkü her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden O'dur."

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
O'na Lut iman etti. Ve dedi: "Ben Rabbime hicret edeceğim. Kuşkusuz, O, mutlak Aziz, mutlak Hakim'dir."

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Bunun üzerine Lut ona iman etti ve dedi ki: "Gerçekten ben, Rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir."

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bunun üzerine ona bir tek Lut iman etti. İbrahim de: "Ben Rabbime hicret edeceğim, şüphesiz ki O, güçlüdür, hikmet sahibidir." dedi.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Bunun üzerine (kardeşinin oğlu) Lut o'na inandı ve "Ben (de) zulüm ve kötülük diyarını terk ederek Rabbime (döneceğim): Şüphesiz O kudret ve hikmet sahibidir!" dedi.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Bunun üzerine Lut ona inandı ve İbrahim 'Doğrusu ben Rabbimin dilediği yere hicret ediyorum, O şüphesiz güçlüdür, Hakim'dir' dedi.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bunun üzerine ona bir Lut iyman etti hem ben, dedi: rabbıma bir muhacirim (hicr edeceğim), hakıkat bu: aziz o, hakim o

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bunun üzerine Lut ona inandı ve (İbrahim, kavmine) dedi ki: "Rabbim(e ibadet edeceğim yer)e göç edeceğim. Kuşkusuz O, galibdir, hüküm ve hikmet sahibidir."

Gültekin Onan
Bunun üzerine Lut ona inandı ve dedi ki: "Gerçekten ben, rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir."

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Bunun üzerine kendisine bir Luut iman etdi. (İbrahim) dedi ki: "Hakıykat, ben Rabbime hicret edeceğim. Şübhe yok ki mutlak gaalib, tam hüküm ve hikmet saahibi Odur, O".

İbni Kesir
Bunun üzerine Lut ona inandı ve: Doğrusu ben, Rabbıma hicret edeceğim. Muhakkak ki O; Aziz ve Hakim olanın kendisidir, dedi.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Lut da İbrahim'e iman etmişti: -Ben, Rabbime hicret ediyorum, Çünkü, O, güçlüdür, hakimdir, demişti.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
İbrahim'in söylediklerine Lut iman etti. İbrahim: "Ben" dedi, "Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. O, aziz ve hakimdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir)."

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Bundan sonra İbrahim'e (kardeşinin oğlu) Lut iman etti ve: "Doğrusu ben Rabbime hicret edeceğim!" dedi... Muhakkak ki O, "HU"; Aziyz'dir, Hakiym'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Bunun üzerine ona Lut inandı ve, 'Ben Rabbime göç ediyorum. Kuşkusuz O Üstündür, Bilgedir,'dedi.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Bunun üzerine Lut, O'na
*
inandı. Ve dedi ki: "Ben, Rabb'im için hicret ediyorum. O, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir."

Rashad Khalifa The Final Testament
Lot believed with him and said, "I am emigrating to my Lord. He is the Almighty, the Most Wise."

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Lot believed with him and said: "I am emigrating to my Lord. He is the Noble, the Wise."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Thus, Lot acknowledged with him and said, "I am emigrating to my Lord. He is the Noble, the Wise."