Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Karun, Firavun ve Haman'a; Musa kanıt içeren, açıklayıcı bilgiyle geldi. Ne var ki onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Onlar kurtulanlardan olmadılar.

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَٓاءَهُمْ مُوسٰى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِق۪ينَۚ
Ve karune ve fir'avne ve hamane ve lekad caehum musa bil beyyinati festekberu fil ardı ve ma kanu sabikin.
#kelimeanlamkök
1ve karuneve Kaarun'u
2ve fir'avneve Fir'avn'ı
3ve hamaneve Haman'ı
4velekadve andolsun
5ca'ehumonlara geldiجيا
6musaMusa
7bil-beyyinatiaçık kanıtlarlaبين
8festekberufakat onlar büyüklük tasladılarكبر
9fi
10l-erdio yerdeارض
11ve maama
12kanudeğillerdiكون
13sabikinegeçip gidecekسبق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Musa onlara apaçık deliller getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslayıp, kabul etmediler. Oysa bizden kaçıp kurtulamazlardı.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da (helak etmiştik). Yemin olsun ki Musa onlara apaçık deliller getirmişti de onlar yeryüzünde kibirlenmişlerdi. (Azabımızı) geçebilecek değillerdi.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Karun, Firavun ve Haman'ı da... Musa, onlara apaçık delillerle gitmişti; ancak onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Atlatıp kaçamadılar.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Karun, Firavun ve Haman'a; Musa kanıt içeren, açıklayıcı bilgiyle geldi. Ne var ki onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Onlar kurtulanlardan olmadılar.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Karun, Firavun ve Haman... Musa onlara açık belgelerle gelmişti. Onlar hemen kendilerini o yerin büyüğü gördüler. Bunu ilk yapan onlar değildi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Karun da Firavun da Haman da öyle. Gerçek şu ki, Musa, onlara açık kanıtlar getirmişti. Fakat yeryüzünde büyüklük tasladılar. Oysa kaçıp kurtulamazlardı.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Karun, Firavun ve Haman da (benzer bir akıbete uğradı). Doğrusu Musa, onlara hakikatin apaçık delilleriyle gelmişti; fakat onlar ülkede büyüklük tasladılar: ne ki hiç biri de asla (Bizi) aşamadılar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Karun'u, Firavun'u, Haman'ı da öyle yaptık. Yemin olsun, Musa onlara açık seçik kanıtlarla geldiği halde, yeryüzünde büyüklük tasladılar. Ama öne geçemezlerdi.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da (yıkıma uğrattık). Andolsun, Musa onlara apaçık delillerle gelmişti, ancak yeryüzünde büyüklendiler. Oysa onlar (azabtan kurtulup) geçecek değillerdi.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Karun'a Firavun'a ve Haman'a da (gönderdik). Andolsun ki, Musa onlara apaçık delillerle geldi de onlar; o yerde kibirlenip kafa tuttular. Oysa, (azabın) önüne geçecek değillerdi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı (da böyle cezalandırdık). Musa onlara hakikatin bütün kanıtlarını getirmişti, ama onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar (ve o'nu reddettiler); halbuki onlar (elimizden) kaçıp kurtulamazlardı.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun, Musa kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip (azabımızdan) kurtulamazlardı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Karuna ve Fir'avne ve Hamane de, celalim hakkı için onlara Musa beyyinelerle geldi de onlar o yerde kibirlenib kafa tuttular, halbuki önüne geçecek değillerdi

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kaarun'u, Fir'avn'ı, Haman'ı da (helak ettik). Andolsun, Musa onlara açık kanıtlar getirdi, fakat onlar o yerde büyüklük tasla(yıp ayetlerimizi kabule tenezzül etme)diler. Ama geçip gidecek, (elimizden kurtulacak) değillerdi.

 • Gültekin Onan

  Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da (yıkıma uğrattık). Andolsun, Musa onlara apaçık delillerle gelmişti, ancak yeryüzünde büyüklendiler. Oysa onlar (azabtan kurtulup) geçecek değillerdi.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kaarunu, Fir'avnı, Hamaanı da (helak etdik). Andolsun ki Musa (daha evvel) kendilerine apaçık bürhanlar getirmişdi de onlar yer (yüzün) de büyklük taslamışlardı. Halbuki (azabın) önüne geçebilecek de değillerdi.

 • İbni Kesir

  Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da. Andolsun ki Musa, kendilerine apaçık burhanlar getirmiş de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki azabımızın önüne geçebilecek değillerdi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Karunu, Firavun'u ve Haman'ı (helak etti.) Musa, onlara belgelerle gelmişti. Fakat yeryüzünde büyüklendiler ama ileri gidemediler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Musa kendilerine belgelerle, mucizelerle geldi, ama onlar o ülkede kibirlendiler, büyüklük tasladılar, fakat hükmümüzden kurtulamadılar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı (da böyle yaptık).. . Andolsun ki Musa onlara apaçık deliller olarak geldi de; dünyada benlik - büyüklük tasladılar. . . Oysa (gücümüzün) önüne geçemezlerdi!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Karun, Firavun ve Haman'ı da... Musa, onlara apaçık delillerle gitmişti; ancak onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Atlatıp kaçamadılar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Karun, Firavun ve Haman'a; Musa kanıt içeren, açıklayıcı bilgiyle geldi. Ne var ki onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Onlar kurtulanlardan olmadılar.*

 • Progressive Muslims

  And Qaaroon, and Pharaoh, and Haamaan; Moses went to them with clear proofs. But they became arrogant in the land, and they were not the first.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And Qārūn and Pharaoh and Hāmān: — and Moses had come to them with clear signs — and they had waxed proud in the earth, but they did not outrun.

 • Aisha Bewley

  And Qarun and Pharaoh and Haman – Musa came with the Clear Signs to them, but they were arrogant on the earth. They could not outstrip Us.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Also Qaaroon, Pharaoh, and Hamaan; Moses went to them with clear signs. But they continued to commit tyranny on earth. Consequently, they could not evade (the retribution).

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And Qaroon, and Pharaoh, and Haamaan;Moses went to them with clear proofs. But they became arrogant in the land, and they were not the first.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  And Qarun, and Pharaoh, and Haman; Moses went to them with clear proofs. But they became arrogant in the land, and they were not the first.