Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hayır! O, kendilerine ilim verilenlerin gönüllerinde yer eden apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası yalanlamaz.

بَلْ هُوَ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ ف۪ي صُدُورِ الَّذ۪ينَ اُو۫تُوا الْعِلْمَۜ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيَاتِنَٓا اِلَّا الظَّالِمُونَ
Bel huve ayatun beyyinatun fi sudurillezine utul ilm, ve ma yechadu bi ayatina illez zalimun.
#kelimeanlamkök
1belhayır
2huveo
3ayatunayetlerdirايي
4beyyinatunaçık açıkبين
5fibulunan
6sudurigöğüslerdeصدر
7ellezineolanların
8utuverilmişاتي
9l-ilmebilgiعلم
10ve mave
11yechaduinkar etmezجحد
12biayatinabizim ayetlerimiziايي
13illabaşkası
14z-zalimunezalimlerdenظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Oysa tam aksine, Kur'an, kendilerine ilim verilenlerin gönüllerinde apaçık ayetler halindedir. Bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar edemez.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hayır! O (Kur'an), kendilerine ilim verilenlerin göğüslerinde (kalplerinde) apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkâr etmez.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçekte o, kendilerine bilgi verilmiş olanların göğsünde apaçık ayetlerdir. Zalimlerden başkası ayetlerimizi reddetmez.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hayır! O, kendilerine ilim* verilenlerin gönüllerinde yer eden apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası yalanlamaz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kur'an aslında, kendilerine ilim verilmiş olanların içine işleyen apaçık ayetlerden oluşur. Yanlışa dalanlardan başka hiç kimse ayetlerimizi bile bile inkar etmez.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Hayır! O, bilgi verilen kimselerin yüreklerinde olan açık kanıtlı ayetlerdir. Zaten haksızlık yapanlardan başkası ayetlerimizi bilerek inkar etmez.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Aksine o (Kitab), sahibine seçip ayırma yeteneği kazandıran bir bilgi tasavvuru bahşedilenlerin gönüllerinde yer bulan hakikatin apaçık belgelerinden oluşmuştur: zaten bilinci altüst olmuş kimselerden başkası ayetlerimizi bile bile inkara yeltenmez.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hayır, o, kendilerine ilim verilenlerin göğüsleri içinde ayan beyan ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi, zalimlerden başka kimse inkar etmez.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hayır, o, kendilerine ilim verilenlerin göğüslerinde apaçık olan ayetlerdir. Zulmedenlerden başkası, bizim ayetlerimizi inkar etmez.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Fakat o (Kur'an) kendilerine ilim verilmiş kimselerin sinelerinde parıldayan parlak ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi ancak zalimler inkar eder.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hayır, ama bu (ilahi kelam), doğru bilgi ile (anlayıp kavrama yeteneği ile) donatılmış insanların kalplerine kolayca nüfuz eden mesajlardan oluşur; (kendilerine) zulmedenler dışında hiç kimse mesajlarımızı bile bile reddetmez.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hayır, o, kendilerine ilim verilenlerin kalplerindeki apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi ancak zalimler inkar eder.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Fakat o (Kur'an) kendilerine ılim verilmiş kimselerin sinelerinde parıldayan parlak ayetlerdir ve bizim ayetlerimizi ancak zalimler inkar eder

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hayır, o (sana vahyedilenler) kendilerine bilgi verilmiş olanların göğüslerinde bulunan açık açık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi, zalimlerden başkası inkar etmez.

 • Gültekin Onan

  Hayır, o, kendilerine ilim verilenlerin göğüslerinde apaçık olan ayetlerdir. Zulmedenlerden başkası bizim ayetlerimizi inkar etmez.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hayır, o (Kur'an) kendilerine ilim verilmiş insanların sinelerinde (parıldayan) apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi zaalim olanlardan başkası bilerek inkar etmez.

 • İbni Kesir

  Bilakis o, kendilerine ilim verilenlerin gönüllerinde apaçık olan ayetlerdir. Zalimlerden başkası ayetlerimizi inkar etmez.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Hayır, O, bilgi verilen kimselerin gönüllerinde olan apaçık belgelerdir. Belgelerimizi zalimlerden başkası bile bile inkar etmezler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (Şüpheye en ufak yer yok) O, kendilerine ilim nasib edilenlerin kalplerini aydınlatan parlak ayetlerdir. Evet, Bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bilakis O (Kur'an), kendilerine ilim verilmiş olanların derunlarında apaçık işaretlerdir.. . (Hakikatlerinde mevcut) işaretlerimizi ancak nefsine zulmedenler inkar eder.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçekte o, kendilerine bilgi verilmiş olanların göğsünde apaçık ayetlerdir. Zalimlerden başkası ayetlerimizi reddetmez.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hayır! O, kendilerine ilim verilenlerin* gönüllerinde yer eden apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi zalimlerden* başkası yalanlamaz.

 • Progressive Muslims

  In fact, it is a clear revelation in the chests of those who have been given knowledge. And it is only the wicked who doubt Our revelations.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The truth is, it is clear proofs in the breasts of those given knowledge. And none rejects Our proofs but the wrongdoers.

 • Aisha Bewley

  No, it is Clear Signs reposited in the hearts of those who have been given knowledge. Only wrongdoers deny Our Signs.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  In fact, these revelations are clear in the chests of those who possess knowledge. Only the wicked will disregard our revelations.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  In fact, it is a clear revelation in the chests of those who have been given knowledge. And it is only the wicked who doubt Our revelations.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  In fact, it is a clear revelation in the chests of those who have been given knowledge. It is only the wicked who doubt Our signs.