Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Uydurduğu yalanı Allah'a isnat eden iftiracıdan veya kendisine gelen hakikati yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için Cehennem'de yer mi yok?

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ
Ve men azlemu mimmeniftera alallahi keziben ev kezzebe bil hakkı lemma caeh, e leyse fi cehenneme mesven lil kafirin.
#kelimeanlamkök
1ve menve kimdir?
2ezlemudaha zalimظلم
3mimmenikimseden
4fteraiftira atanفري
5alaüzerine
6llahiAllah'ın
7kezibenyalanıكذب
8evveya
9kezzebeyalanlayandanكذب
10bil-hakkigerçeğiحقق
11lemma
12ca'ehukendisine gelenجيا
13eleyseyok mudur?ليس
14fi
15cehennemecehennemde
16mesvenbir yerثوي
17lilkafirinekafirler içinكفر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Kendi uydurduğu yalanları Allah'a isnat eden veya ona gelen hakikati yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennem, inkarcıların barınağı değil mi?

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Allah'a yalan uyduran veya kendisine gelmişken gerçeği yalanlayandan daha zalim kim olabilir ki!
*
Cehennemde kâfirlere yer mi yok!

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Yalan uydurup ALLAH'a yakıştırandan ve kendisine gelen gerçeği yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde bir yer yok mu?

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Uydurduğu yalanı Allah'a isnat eden iftiracıdan veya kendisine gelen hakikati yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için Cehennem'de yer mi yok?

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Allah'a karşı yalan uyduran, ya da gerçekler kendine gelince yalana sarılandan daha yanlış davranan kim olabilir? O nankörler için Cehennem'de yer mi yok?

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Allah hakkında yalanlar söyleyerek iftira eden veya gerçek ona geldiğinde Onu yalanlayandan, daha aşırı, kim haksızlık yapabilir? Nankörlük edenler için cehennemde yer mi yok?

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Kendi uydurduğu yalanları Allah'a yakıştıran, ya da önüne gelen hakikati yalanlayandan daha zalim biri olabilir mi? Hiç zulümde direnenler için cehennemde yer bulunmaz mı?

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Yalan düzüp Allah'a iftira eden, yahut kendisine geldiği zaman hakkı yalanlayan kişiden daha zalim kim vardır? Cehennemde değil midir kafirlerin barınağı?

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerden veya kendisine hak geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kimdir? İnkar edenlere cehennem içinde bir konaklama yeri mi yok?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah'a karşı yalan uyduran yahut gerçek kendisine gelince yalan diyen kimseden daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri sadece cehennem değil midir?

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Kendi uydurduğu yalanları Allah'a isnad edenden yahut o'na (vahiyle) gelen hakikati yalanlayandan daha zalim kim olabilir? (Bu şekilde) hakikati inkar edenler için cehennem (en uygun) yer değil mi?

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Allah'a karşı yalan uyduran, yahut kendisine geldiğinde, gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok?

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allaha karşı bir yalanı iftira eden yahud hak kendine gelince yalan diyen kimseden daha zalim kim olabilir? Cehennemde değil midir ancak kafirlerin yeri?

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Uydurduğu yalanı Allah'ın üzerine atan veya kendisine gelen gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Kafirlerin durağı cehennemde değil midir?

Gültekin Onan
Tanrı hakkında yalan uydurup iftira edenlerden veya kendisine hak geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kimdir? Kafirlere cehennem içinde bir konaklama yeri mi yok?

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Allaha karşı yalan düzen kişiden, yahud kendisine hak gelince onu yalan sayandan daha zaalim kimdir? Kafirlere cehennemde barınacak yer mi yok?!

İbni Kesir
Allah'a karşı yalan düzenden veya hak kendisine gelmişken onu yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlere cehennemde barınacak yer mi yok?

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Allah hakkında yalan uydurandan veya hak geldiğinde onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde kalacak yer mi yok?!

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Uydurduğu yalanı Allah'a isnad edenden veya kendisine gelen hakikati yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde yer mi yok!

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Allah üzerine yalan uydurandan yahut kendisine Hak olarak (Rasul) geldiğinde bunu yalanlayandan daha zalim kimdir? Hakikat bilgisini inkar edenlerin yaşam ortamı, cehennemde değil midir?

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Yalan uydurup ALLAH'a yakıştırandan ve kendisine gelen gerçeği yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde bir yer yok mu?

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Uydurduğu yalanı Allah'a isnat eden iftiracıdan veya kendisine gelen hakikati yalanlayandan daha zalim kim vardır? Gerçeği yalanlayan nankörler için Cehennem'de yer mi yok?

Rashad Khalifa The Final Testament
Who is more evil than one who fabricates lies and attributes them to GOD, or rejects the truth when it comes to him? Is Hell not a just retribution for the disbelievers?

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Who is more evil than he who fabricates lies and attributes them to God, or denies the truth when it comes to him? Is there not a place in Hell for the rejecters?

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Who is more evil than one who fabricates lies and attributes them to God, or denies the truth when it comes to him? Is there not a place in hell for the ingrates?