Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Çevresindeki insanlar can güvenliği içinde değilken, orayı güvenli harem ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً اٰمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْۜ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُونَ
E ve lem yerev enna cealna haramen aminen ve yutehattafun nasu min havlihim, e fe bil batılı yu'minune ve bi ni'metillahi yekfurun.
#kelimeanlamkök
1evelem
2yeravgörmediler mi?راي
3ennabiz
4cealnakıldıkجعل
5haramendokunulmazحرم
6aminengüvenliامن
7veyutehattafukaçırılırkenخطف
8n-nasuinsanlarنوس
9min-nden
10havlihimçevreleri-حول
11efebil-batilihâlâ batıla mı?بطل
12yu'minuneinanıyorlarامن
13ve binia'metive ni'metineنعم
14llahiAllah'ın
15yekfurunenankörlük ediyorlarكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar, ülkelerini kutsal ve güvenli bir yer haline getirdiğimizi görmezler mi? Oysa onların çevresindeki insanlar sürekli saldırılara uğramaktadırlar. Onlar, batıla inanıp Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken, (Mekke'yi) güven içinde saygın bir yer yaptığımızı görmediler mi? Onlar Allah'ın nimet(ler)ine nankörlük edip batıla mı inanıyorlar!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken, sınırlanmış bölgeyi güvenli kıldık. Batıla gerçek diye onaylayıp ALLAH'ın nimetini mi reddediyorlar?

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Çevresindeki insanlar can güvenliği içinde değilken, orayı* güvenli harem* ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Çevrelerinde insanlar kaçırılırken kendileri için saygın ve güvenli bir yer oluşturduğumuzu görmüyorlar mı? Batıla inanacaklar da Allah'ın iyilik ve ikramını görmezlikten mi gelecekler?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken, kutsal yeri güvenli yaptığımızı zaten görmüyorlar mı? Yine de gerçeğe aykırı şeylere inanarak, Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Peki, görmezler mi ki kendilerinin etrafındaki insanlar her tür saldırıya açık olmanın tedirginliğini yaşarken, Biz onlara güvenli bir dokunulmazlık sağladık: hala mı batıl inançlara saplanıp Allah'ın nimetlerine nankörlük edecekler?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Görmediler mi ki, çevrelerinde insanlar çarpılıp götürülürken Harem'i güven içinde tuttuk. Hala batıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Görmediler mi ki, çevrelerinde insanlar kapılıp yağma edilirken, biz Harem (Mekke'y)i güvenilir (ve dokunulmaz) kıldık? Yine de onlar, batıla inanıp Allah'ın nimetlerine nankörlük mü ediyorlar?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bizim (Mekke'yi) güven içinde kudsi bir yer yaptığımızı görmediler mi? Oysa çevresindeki insanlar çarpılıp kapılıyor, artık batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar (korku ve ümitsizlik içinde) paniğe kapılmışken (Bize inananlar için) güvenli bir sığınak oluşturmuşuz? Yoksa hala geçersiz ve anlamsız şeylere inan(maya devam ed)ip Allah'ın nimetini inkar mı edecekler?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken, bizim, onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ya görmedilerde mi biz bir Harem yapmışız, emniyyet içinde, halbuki etraflarında nas çarpılıp kapılıyor, artık batıla inanıyorlar da Allahın nı'metine küfran mı ediyorlar?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Görmediler mi çevrelerinde insanlar kaçırılırken biz (kendi şehirleri Mekke'yi), güvenli, dokunulmaz bir bölge yaptık? Hala batıla inanıp Allah'ın ni'metine nankörlük mü ediyorlar?

 • Gültekin Onan

  Görmediler mi ki, çevrelerinde insanlar kapılıp yağma edilirken, biz Harem'i (Mekke) güvenilir (aminen) kıldık? Yine de onlar, batıla inanıp Tanrı'nın nimetlerine küfür mü ediyorlar?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Çevrelerinde insanların zorla (yakalanıb) kapılmakda olmasına rağmen (Mekkeyi) korkusuz (ve emin bir yer) yapdığımızı onlar görmediler mi? Haala baatıla inanıyorlar da Allahın ni'metine nankörlük mü ediyorlar?

 • İbni Kesir

  Çevrelerinde insanların zorla kapılıp götürülmesine rağmen orayı emin bir harem yaptığımızı onlar görmediler mi? Yoksa batıla inanıp da Allah'ın nimetine küfür mü ediyorlar?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Görmüyorlar mı ki, etraflarındaki insanlar, birbirini boğazlarken, biz Harem'e emniyet verdik. Hala, batıla inanıp, Allah'ın nimetlerine nankörlük mü edecekler?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Görmüyorlar mı ki etraflarında bulunan insanlara saldırılırken, can güvenlikleri yokken, Biz Mekke'yi güvenli, emin bir belde yaptık. Hala mı batıla inanıp Allah'ın nimetlerini inkar edecekler?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Görmediler mi ki, onların çevresinden insanlar çekilip alınırlarken güvenli bir Harem kıldık.. . Batıla (kendilerinin bedenden ibaret olup, vefat ederek yok olacaklarına) iman edip, Allah nimetini (nefslerindeki El Esma kuvvelerini) inkar ederek nankörlük yapmıyorlar mı?

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken, kutsal bölgeyi güvenli kıldık. Batıla inanıp ALLAH'ın nimetini mi reddediyorlar?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Çevresindeki insanlar can güvenliği içinde değilken, orayı* güvenli harem* ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

 • Progressive Muslims

  Have they not seen that We have established a safe territory, while all around them the people are in constant danger Would they still believe in falsehood, and reject God's blessings

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Have they not considered that We appointed a sanctuary secure, while men were swept away round about them? Do they then believe in vanity, and deny the favour of God?

 • Aisha Bewley

  Do they not see that We have established a safe haven while people all round them are violently dispossessed? So why do they believe in falsehood and reject the blessing of Allah?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Have they not seen that we have established a Sacred Sanctuary that we made secure, while all around them the people are in constant danger? Would they still believe in falsehood, and reject GOD's blessings?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Have they not seen that We have established a safe territory, while all around them the people are in constant danger? Would they still believe in falsehood, and reject the blessings of God?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Have they not seen that We have established a safe territory, while all around them the people are in constant danger? Would they still acknowledge falsehood, and reject God's blessings?