Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Biz, insana anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Eğer onlar, hakkında bilgin olmayan bir şey ile Bana şirk koşman için seninle cihad ederlerse, onları dinleme. Dönüşünüz ancak Bana'dır. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim.

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناًۜ وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ ب۪ي مَا لَيْسَ لَكَ بِه۪ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَاۜ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
Ve vassaynel insane bi valideyhi husna, ve in cahedake li tuşrike bi ma leyse leke bihi ilmun fe la tutı'huma, ileyye merciukum fe unebbiukum bima kuntum ta'melun.
#kelimeanlamkök
1ve vessaynave biz tavsiye ettikوصي
2l-insaneinsanaانس
3bivalideyhiana babasınaولد
4husneniyilik etmeyiحسن
5veinve eğer
6cahedakeonlar seni zorlarlarsaجهد
7lituşrikeortak koşman içinشرك
8bibana
9mabir şeyi
10leyseolmayanليس
11lekesenin
12bihihakkında
13ilmunbilginعلم
14felaasla
15tutia'humaonlara ita'at etmeطوع
16ileyyebanadır
17merciukumdönüşünüzرجع
18fe unebbiukumsize haber veririmنبا
19bimaşeyleri
20kuntumolduğunuzكون
21tea'meluneyapmışعمل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Biz, insana, anne babasına iyilik etmeyi emrettik. Eğer onlar seni, tanrılığı hakkında hiçbir bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşmaya zorlarlarsa, artık bu durumda onlara itaat etme! Dönüşünüz yalnız banadır. Yaptıklarınızı size haber vereceğim.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Biz insana ana babasına güzel davranmasını emrettik.* Onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme!* Dönüşünüz sadece banadır. Elbette yapmış olduklarınızı size bildireceğim.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz insana, anne ve babasına iyi davranmasını öğütlemişizdir. Ancak onlar, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de uyma. Hepinizin dönüşü banadır ve yaptıklarınız hakkında size bilgi vereceğim.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Biz, insana anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Eğer onlar, hakkında bilgin* olmayan bir şey ile Bana şirk koşman için seninle cihad* ederlerse, onları dinleme. Dönüşünüz ancak Bana'dır. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İnsana ana-babasına iyi davranma görevi yükledik. Ama bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana eş koşman için sana baskı yaparlarsa sakın boyun eğme. Hepinizin dönüşü banadır. Ben de neler yaptığınızı, o zaman size bildireceğim.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnsana, annesine ve babasına iyilikten ayrılmaması öğüdünü verdik. Eğer onlar, hakkında bilgin olmayan bir şeyi Bana ortaklar koşman için seni zorlarsa onlara uyma. Bana döneceksiniz. Sonunda, yaptıklarınızı size bildireceğim.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve zaten insanoğluna anne-babasına iyi davranmasını biz tavsiye etmiştik. Fakat (sen ey muhatab), eğer hakkında bir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi Bana ortak koşman için seni ikna etmeye çalışırlarsa, asla o ikisine itaat etme: dönüşünüz sadece Banadır; işte o zaman Ben, yapıp ettiklerinizi size bir bir haber vereceğim.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Biz insana, anne babasına en güzel bir biçimde davranmasını, şunu söyleyerek önerdik: "Eğer onlar, hakkında hiçbir bilgin olmayan bir şeyle bana ortak koşman için seninle çekişirlerse, o takdirde onlara itaat etme. Yalnız banadır dönüşünüz. Nihayet ben size yapıp ettiğiniz şeylerin haberini bildireceğim."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Biz insana, anne ve babasına (karşı) güzelliği (ilke edinmesini) tavsiye ettik. Eğer onlar, hakkında bilgin olmayan şeyle bana ortak koşman için sana karşı çaba harcayacak olurlarsa, bu durumda, onlara itaat etme. Dönüşünüz banadır. Artık yaptıklarınızı size haber vereceğim.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Biz insana, anne babası hakkında iyilik tavsiye ettik. Eğer onlar, senin hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için uğraşırlarsa onları, dinleme! Dönüşünüz banadır ve Ben o zaman size yaptıklarınızı haber veririm.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Biz insana, (yapacağı en hayırlı işlerden biri olarak) anne ve babasına iyi davranmasını emrettik; ama (buna rağmen,) eğer onlar (ilah olarak) kabul edemeyeceğin herhangi bir şeyi Bana ortak koşmanı isterlerse onlara uyma: (çünkü) hepiniz (sonunda) dönüp Bana geleceksiniz; o zaman (hayatta iken) yapmış olduğunuz her şeyi (iyi ve kötü yönleriyle) gözünüzün önüne sereceğim.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Biz, insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hem insana valideyni hakkında güzellik tavsıye ettik, maamafih sana, hakkında sence hiç bir ılim bulunmıyan bir şeyi bana şirk koşasın diye uğraşırlarsa o vakıt onları dinleme, dönümünüz banadır, ben o vakıt size yaptıklarınızı haber veririm

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz insana ana babasına iyilik etmeyi tavsiye ettik. Eğer onlar seni, (gerçekliği) hakkında hiçbir bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa (bu hususta) onlara ita'at etme. Dönüşünüz banadır. O zaman size yaptıklarınızı haber veririm.

 • Gültekin Onan

  Biz insana, anne ve babasına (karşı) güzelliği (ilke edinmesini) tavsiye ettik. Eğer onlar, hakkında bilgin olmayan şeyle bana ortak koşman için sana karşı çaba harcayacak olurlarsa, bu durumda, onlara itaat etme. Dönüşünüz banadır. Artık yaptıklarınızı size haber vereceğim.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz insana ana ve babasına güzellik (ve iyilik yapmasını) tavsiye etdik. Eğer onlar, hakkında bilgin olmayan (tanımadığın) bir şey'i bana ortak koşman için uğraşırlarsa kendilerine itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. Binaen'aleyh ne yapar idiyseniz size ben haber vereceğim.

 • İbni Kesir

  Biz, insana; anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Eğer onlar, hakkında bilgin olmayan şeyi Bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, kendilerine itaat etme. Dönüşünüz Bana'dır. Yaptıklarınızı size bildiririm.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Eğer seni, hakkında hiç bir bilgin olmayan, şeyi bana şirk koşman için zorlarlarsa, o zaman onlara itaat etme! Dönüşünüz banadır. İşte o zaman size ne yapmış olduğunuzu haber vereceğim.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Biz insana, yapacağı en hayırlı iş olarak, annesine ve babasına iyi davranmasını bildirdik. Ama bununla beraber, onlar senden, hakkında bilgin olmayan bir şeyi, Bana şirk koşmanı isterlerse, itaat etme! Hepinizin dönüşü Bana'dır ve Ben de yapageldiğiniz şeyleri bir bir bildirip karşılığını vereceğim.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Biz insana ana-babasına güzel davranmasını vasiyet ettik.. . Eğer ilmine ters düşen bir şeyi bana ortak koşman için seninle tartışıp seni zorlarlarsa, o ikisine itaat etme! Dönüşünüz banadır. . . Yaptıklarınızın (anlamının) haberini vereceğim.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz insana, anne ve babasına iyi davranmasını öğütlemişizdir. Ancak onlar, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de uyma. Hepinizin dönüşü banadır ve yaptıklarınız şeyler hakkında size bilgi vereceğim.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Biz, insana anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Eğer onlar, hakkında bilgin* olmayan bir şey ile Bana şirk koşman için seninle cihad* ederlerse, onları dinleme. Dönüşünüz ancak Bana'dır. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim.

 • Progressive Muslims

  And We instructed the human to be good to his parents. But if they strive to make you set up partners with Me, then do not obey them. To Me are all your destinies, and I will inform you of what you used to do.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We enjoined upon man goodness to his parents; but if they strive to make thee ascribe a partnership with Me to that of which thou hast no knowledge, then obey thou them not; unto Me is your return, and I will inform you of what you did.

 • Aisha Bewley

  We have instructed man to honour his parents, but if they endeavour to make you associate with Me something about which you have no knowledge, do not obey them. It is to Me you will return and I will inform you about the things you did.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We enjoined the human being to honor his parents. But if they try to force you to set up idols beside Me, do not obey them. To Me is your ultimate return, then I will inform you of everything you had done.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We instructed man to be good to his parents. But if they strive to make you set up partners with Me, then do not obey them. To Me are all your destinies, and I will inform you of what you used to do.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We instructed the human to be good to his parents. But if they strive to make you set up partners with Me, then do not obey them. To Me are all your destinies, and I will inform you of what you used to do.