/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

"Ey iman edenler! Kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, sizi, imanınızdan sonra tekrar kafir yaparlar."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ
Ya eyyuhellezine amenu in tutiu ferikan minellezine utul kitabe yeruddukum ba'de imanikum kafirin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi yeniden inkarcılığa sevk ederler.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
İnananlar! Kitap halkından bir kısmına uyarsanız iman etmenizden sonra sizi inkarcılığa döndürürler.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
"Ey iman edenler! Kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, sizi, imanınızdan sonra tekrar kafir yaparlar."
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Ey inanıp güvenenler! Kendine kitap verilenlerin bir kesimine uyarsanız, inanıp güvendikten sonra sizi ayetleri görmeyecek hale getirirler (kafir yaparlar).
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Ey inanca çağırılanlar! Kitap verilenler arasından bir kümeyi izlerseniz, inancınızdan sonra, sizi nankörlük etmeye döndürürler.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Siz ey (bu vahye) iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir fırkaya uyarsanız, sizi imanınızdan sonra yeniden inkara döndürürler.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir zümreye boyun eğerseniz sizi, imanınızdan sonra kafirler haline getirirler.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Ey iman edenler, eğer kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba boyun eğecek olursanız, sizi imanınızdan sonra tekrar küfre döndürürler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ey iman edenler, eğer o kitap verilenlerden her hangi bir gruba uyarsanız, sizi inandıktan sonra döndürür kafir ederler.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Siz ey imana ermiş olanlar! Önceki çağlarda kendilerine vahiy verilenlerden bir fırkaya uyarsanız, iman ettikten sonra yeniden hakikati reddetmenize sebep olabilirler.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ey o bütün iman edenler! eğer o kitab verilenlerden her hangi bir fırkaya uyarsanız sizi imanınızdan sonra çevirirler kafir ederler
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ey inananlar, Kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız imanınızdan sonra, (onlar) sizi döndürüp kafir yaparlar.
Gültekin Onan
Ey inananlar, eğer kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba boyun eğecek olursanız, sizi inandıktan sonra tekrar kafirler(e) döndürürler / haline getirirler (yerudduküm).
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Ey iman edenler, eğer kendilerine Kitab verilenlerin içinden her hangi bir zümreye boyun eğecek olursanız sizi imanınızdan sonra döndürüb kafirler yaparlar.
İbni Kesir
Ey iman edenler; eğer kendilerine kitab verilenlerden herhangi bir zümreye uyarsanız, imanınızdan sonra sizi çevirirler de kafir yaparlar.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
-Ey iman edenler, eğer kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, iman ettikten sonra sizi kafirliğe döndürürler.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Ey iman edenler! Eğer Ehl-i kitaptan bir kısmına uyacak olursanız, iyi bilin ki onlar sizi imanınızdan sonra küfre çevirmek isterler.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Ey iman edenler, eğer kendilerine hakikat bilgisi verilenlerden bir bölümüne (sonradan sapmış olmaları nedeniyle) itaat ederseniz, sizi imandan sonra inkar ehline dönüştürürler.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
O you who believe, if you obey some of those who received the scripture, they will revert you, after having believed, into disbelievers.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
O you who believe, if you obey a group of those who received the Book they will turn you after your belief into rejecters!
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
O you who acknowledge, if you obey a group of those who received the book they will turn you after your acknowledgement into ingrates!
# Kelime Anlam Kök
1 ya eyyuha: ey
2 ellezine: kimseler
3 amenu: inanan(lar) امن
4 in: şayet
5 tutiu: uyarsanız طوع
6 ferikan: gruba فرق
7 mine: herhangi bir
8 ellezine: kimselerden
9 utu: verilen(ler) اتي
10 l-kitabe: Kitap كتب
11 yeruddukum: sizi döndürürler ردد
12 bea'de: sonra بعد
13 imanikum: imanınızdan امن
14 kafirine: kafir olarak كفر