Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Siz, hayra çağıran, iyiliği öğütleyip, kötülükten alıkoyan bir ümmet
*
olun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
Veltekun minkum ummetun yed'une ilel hayri ve ye'murune bil ma'rufi ve yenhevne anil munker, ve ulaike humul muflihun.
#kelimeanlamkök
1veltekunolsunكون
2minkumiçinizden
3ummetunbir toplulukامم
4yed'uneçağıranدعو
5ila
6l-hayrihayraخير
7veye'muruneve emredenامر
8bil-mea'rufiiyiliğiعرف
9ve yenhevneve men'edenنهي
10ani
11l-munkerikötülüktenنكر
12ve ulaikeişte
13humuonlar
14l-muflihunekurtuluşa erenlerdirفلح
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir grup bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
İçinizde, iyiliğe çağıran, sağduyuyu öğütleyen ve kötülükten sakındıran bir topluluk olsun. Bunlar başaranlardır
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Siz, hayra çağıran, iyiliği öğütleyip, kötülükten alıkoyan bir ümmet
*
olun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
İçinizde insanları iyiliğe çağıran, marufa uymalarını isteyen ve münkere
*
karşı çıkan önder bir toplum (ümmet) bulunsun. İşte umduklarını bulacak olanlar onlardır
*
.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Aranızda, iyiliğe çağıran, doğru olanı öğütleyen ve kötülüğü yasaklayan bir topluluk vardır. Kurtuluşa erişenler, işte onlardır.
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Öyleyse sizler hayra çağıran, meşru ve iyi olanı öneren, kötü ve yanlış olandan da sakındıran, (ümmet olmanın gereğini yapan) bir ümmet olun! İşte onlardır ebedi saadete erecek olanlar.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
İçinizden hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirlenene özendiren, kötülük ve çirkinlik belirlenenden sakındıran bir topluluk olsun. Kurtuluş ve zafere erenler işte onlardır.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Sizden; hayra çağıran, iyiliği (marufu) emreden ve kötülükten (münkerden) sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bir de sizlerden, iyiliğe çağıran, doğruyu emreden, kötülükten alıkoyan önde gider bir topluluk bulunsun! İşte arzularına erecek olanlar, onlardır.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
ve belki içinizden iyi ve yararlı olana davet eden, doğru olanı emreden, eğri ve yanlıştan alıkoyan bir topluluk çıkar: nihai kurtuluşa erişecek kimseler, işte bunlar olacak.
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Hem sizden müteşekkil, önde gider, hayra davet eder, maruf ile emir ve münkerden nehyeyler bir ümmet olsun, işte onlardır o felahı bulacaklar
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men'eden bir topluluk olsun; işte onlar kurtuluşa erenlerdir.
Gültekin Onan
Sizden, hayra çağıran, iyiliği (marufu) buyuran ve münkerden (kötülükten) sakındıran bir ümmet bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Sizden öyle bir cemaat bulunmalıdır ki (Onlar herkesi) hayra çağırsınlar, iyiliği emretsinler, kötülükden vaz geçirmiye çalışsınlar. İşte onlar muraadına erenlerin ta kendileridir.
İbni Kesir
İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. İşte onlar, kurtuluşa erenlerdir.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Sizden hayra davet eden, iyiliği emredip, kötülükten uzaklaştıran bir ümmet oluşsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Ey müminler! İçinizden hayra çağıran, iyiliği yayıp kötülükleri önleyen bir topluluk bulunsun. İşte selamet ve felahı bulanlar bunlar olacaklardır.
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
İçinizden hayra (Hakk'a) davet eden, Hak ve hakikate göre hükmedip, Din'e ters olan şeylerden uzaklaşmanızı tavsiye eden bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa ereceklerdir.
Rashad Khalifa The Final Testament
Let there be a community of you who invite to what is good, advocate righteousness, and forbid evil. These are the winners.
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And let there be a nation from among you who calls towards goodness, and orders kindness, and prohibits vice. And these are the successful ones.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Let there be a nation from amongst you that calls towards goodness, and orders recognized norms, and deters from evil. These are the successful ones.