Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Onların durumu, tıpkı Firavuncuların ve onlardan önceki kimselerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar; Allah da onları suçları nedeniyle yakaladı. Allah'ın cezası çok çetindir.
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Ke de'bi ali fir'avne, vellezine min kablihim kezzebu bi ayatina, fe ehazehumullahu bi zunubihim vallahu şedidul ıkab.
#kelimeanlamkök
1kede'bidurumu gibiداب
2aliailesininاول
3fir'avneFir'avn
4vellezineve kimselerin
5min
6kablihimonlardan öncekiقبل
7kezzebuonlar da yalanladılarكذب
8biayatinaayetlerimiziايي
9feehazehumuonları yakaladıاخذ
10llahuAllah
11bizunubihimgünahlarıylaذنب
12vallahuAllah'ın
13şediduçetindirشدد
14l-ikabicezasıعقب
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
İnkarcıların yolu Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tuttuğu yola benzer. Onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar; Allah da kendilerini günahları yüzünden yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Firavun'un halkı veya onlardan öncekilerin durumu gibi... Ayetlerimizi (vahiy ve mucizelerimizi) yalanladılar ve ALLAH da onları suçüstü yakaladı. ALLAH'ın cezalandırması şiddetlidir.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Onların durumu, tıpkı Firavuncuların ve onlardan önceki kimselerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar; Allah da onları suçları nedeniyle yakaladı. Allah'ın cezası çok çetindir.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Bunların tutumu, Firavun hanedanı ve onlardan öncekilerin tutumu gibidir
*
. Onlar da ayetlerimiz karşısında yalana sarılmışlardı
*
da Allah suçüstü yakalamıştı. Allah cezayı, suçla doğru orantılı olarak
*
verir.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Firavun ailesi ve onlardan öncekiler gibi ayetlerimizi yalanladılar. Sonunda Allah, suçları yüzünden onları yakaladı. Çünkü Allah'ın cezası çok yamandır.
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
(Onların gidişatı da) tıpkı Firavun toplumu ve onlardan öncekilerin gidişatı gibi: mesajlarımızı yalanladılar ve Allah da onları günahları nedeniyle (suçüstü) yakalayıverdi: Allah pek şiddetli cezalandırandır.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Tıpkı Firavun hanedanı ve onlardan öncekilerin durumu gibi. Ayetlerimizi yalanlamışlardı da Allah, onları günahları yüzünden yakalamıştı. Allah, cezayı çok şiddetli vermektedir.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı gibi. Ayetlerimizi yalanladılar, böylece Allah günahları nedeniyle onları yakalayıverdi. Allah, (cezayla) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin gidişi gibi, ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahları yüzünden tutup yakaladı. Allah'ın azabı çok şiddetlidir.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Firavun halkının ve onlardan önce yaşayanların başına gelenlerin aynısı (onların başına da gelecek): Onlar mesajlarımızı yalanladılar ve Allah günahlarından dolayı onları hesaba çekti: çünkü Allah karşılık vermede şedittir.
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
(Bunların durumu) Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir: Ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah, azabı çok şiddetli olandır.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Tıpkı Ali Fir'avnin gidişi gibi, ki ayetlerimizi tekzib ettiler de Allah onları cürümlerile tutup alıverdi, Allahın ikabı çok şiddetlidir.
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Fir'avn ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibi. Onlar da ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah'ın cezası çetindir.
Gültekin Onan
Tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı gibi. Ayetlerimizi yalanladılar, böylece Tanrı günahları nedeniyle onları yakalayıverdi. Tanrı, (cezayla) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(Onların gidişi) tıbkı Fir'avn haanedanının ve onlardan evvel gelenlerin gidişi gibidir. Onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar da Allah da kendilerini günahları yüzünden yakalayıverdi. Allah, cezası pek çetin olandır.
İbni Kesir
Tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin yaptığı gibi. Onlar ayetlerimizi yalanladılar da Allah günahlarından dolayı onları yakalayıverdi. Allah azabı çok şiddetli olandır.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Tıpkı Firavun Hanedanı ve onlardan öncekilerin gidişi (tavırları) gibi ayetlerimizi yalanladılar da Allah da onları günahları sebebiyle cezalandırdı. Allah'ın cezalandırması pek şiddetlidir.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Tıpkı Firavun taraftarlarının ve onlardan daha öncekilerin gidişi gibi. Onlar, ayetlerimizi yalanladılar, Allah da kendilerini cürümleri sebebiyle kıskıvrak yakaladı. Allah'ın cezası pek şiddetlidir.
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
(Onların gidişatı) tıpkı Firavun hanedanı ve onlardan öncekilerin gidişatı gibi... (Onlar) işaretlerimizi (Esma'nın açığa çıkışı olan işaretleri) yalanlamışlardı. Allah da onları bu suçlarıyla yakalayıverdi. Allah Şediyd ül 'Ikab'dır (yapılan suçun hak ettiği karşılığı vermede çok şiddetlidir).
Rashad Khalifa The Final Testament
Like Pharaoh's people and those before them, they rejected our revelations and, consequently, GOD punished them for their sins. GOD is strict in enforcing retribution.
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Like the behavior of the people of Pharaoh and those before them. They rejected Our signs so God took them for their sins. God is awesome in retribution.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Like the behavior of the people of Pharaoh and those before them. They rejected Our signs, so God took them for their sins. God is severe in retribution.