/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. O dilediğini* bağışlar, dilediğine* azap eder. Allah Çok Affedici ve Çok Bağışlayıcı'dır.

وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard, yagfiru li men yeşau ve yuazzibu men yeşa', vallahu gafurun rahim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Oysa göklerde ve yeryüzünde olan her şey Allah'ındır. O, dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah affedicidir; merhametlidir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Göklerde ve yerde bulunan her şey ALLAH'ındır. Affedilmeyi hakkedeni affeder, cezayı hakkedeni cezalandırır. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. O dilediğini* bağışlar, dilediğine* azap eder. Allah Çok Affedici ve Çok Bağışlayıcı'dır.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O, affı hak edeni affeder, azabı hak edene de azap eder. Bağışlaması çok, iyiliği bol olan Allah'tır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Göklerde olan her şey ve yeryüzünde olan her şey, Allah'ın malıdır. Dilediğini bağışlayacak, dilediğini de cezalandıracaktır. Çünkü Allah, Sınırsız Bağışlayandır; Merhametlidir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Oysa, göklerdeki ve yeryüzündeki her şey Allah'a aittir; dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır; fakat Allah'ın affı da, rahmeti de tarifsizdir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini/dileyeni affeder; dilediğine/dileyene azap eder. Allah çok affedici, çok merhametlidir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ındır. Kimi dilerse bağışlar, kimi dilerse azablandırır. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Göklerde ne var ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır; dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Oysa göklerdeki ve yeryüzündeki her şey Allah'a aittir: O, dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır; ve Allah, çok affedicidir, rahmet kaynağıdır.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hem göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allahındır: dilediğine mağfiret eder dilediğine azab, ve Allah gafurdur, rahimdir.
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. (O), dilediğini bağışlar, dilediğine azabeder, Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Gültekin Onan
Göklerde ve yerde olanların tümü Tanrı'nındır. Kimi dilerse bağışlar, kimi dilerse azablandırır. Tanrı bağışlayandır, esirgeyendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allahın. O kimi dilerse yarlığar, kimi dilerse azablandırır. Allah çok yarlığayıcı, gerçekden esirgeyicidir.
İbni Kesir
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Ve Allah, Gafur'dur, Rahim'dir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır! Dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Allah, çok bağışlayan ve merhamet edendir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahimdir (çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur).
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Semalarda ve arzda ne varsa hepsi Allah'ındır (O'nun Esma'sının varlığıyla var ve kaimdirler). Dilediğine mağfiret eder, dilediğine (yaptıklarının karşılığı olarak) azap verir. Allah Ğafur'dur, Rahıym'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
To GOD belongs everything in the heavens and the earth. He forgives whomever He wills, and punishes whomever He wills. GOD is Forgiver, Most Merciful.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And to God is what is in the heavens and in the earth, He forgives whom He pleases, and He punishes whom He pleases; and God is Forgiving, Merciful.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
To God is what is in the heavens and the earth, He forgives whom He pleases, and He punishes whom He pleases; and God is Forgiving, Compassionate.
# Kelime Anlam Kök
1 velillahi: ve Allah'ındır
2 ma: olanlar
3 fi:
4 s-semavati: göklerde سمو
5 ve ma: ve olanlar
6 fi:
7 l-erdi: yerde ارض
8 yegfiru: (O) bağışlar غفر
9 limen: kimseyi
10 yeşa'u: dilediği شيا
11 ve yuazzibu: ve azabeder عذب
12 men: dimseye
13 yeşa'u: dilediği شيا
14 vallahu: Allah
15 gafurun: çok bağışlayan غفر
16 rahimun: çok esirgeyendir رحم