/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Nice nebilerle, kendilerini Allah'a adamış olanlar birlikte savaştı. Bunlar, Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşemediler, yılmadılar ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri* sever.

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ
Ve keeyyin min nebiyyin katele, meahu rıbbiyyune kesir, fe ma vehenu li ma asabehum fi sebilillahi ve ma daufu ve mestekanu vallahu yuhibbus sabirin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Nice peygamberler vardır ki, Allah'ın pek çok sevgili kulu onlarla birlikte savaşmışlar, Allah yolunda başlarına gelenden zerre kadar yılmamış, gevşememiş, boyun eğmemişlerdir. Allah sabredenleri sever.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Nice peygamberler var ki kendilerini Rab'lerine adamış birçok kişi onlarla birlikte savaştı. ALLAH yolunda başlarına gelenden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. ALLAH direnenleri sever.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Nice nebilerle, kendilerini Allah'a adamış olanlar birlikte savaştı. Bunlar, Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşemediler, yılmadılar ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri* sever.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Kendilerini Rablerine (Sahiplerine) teslim etmiş çok kişi, nice nebi ile birlikte savaştı. Onlar, Allah yolunda başlarına gelenden ötürü zayıflık göstermediler ve savaşa ara vermediler. Allah, sabredenleri sever.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Nice peygamberin yanında, kendisini Efendisine adamış olan birçok kişi savaştı. Allah'ın yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar ve boyun eğmediler. Çünkü Allah, dirençli olanları sever.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Ve nice peygamber, yanındaki Rabbe adanmış bir çok insanla birlikte savaşma durumunda kaldı. Onlar Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı ne yılgınlığa kapıldılar, ne acziyet gösterdiler, ne de baş eğdiler: zira Allah direnenleri sever.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Nice peygamber, beraberinde kendisini Rabb'e adayan birçok kişi bulunduğu halde savaşmıştır. Onlar, Allah yolunda kendilerine gelip çatan zorluklar yüzünden gevşememiş, zayıflık göstermemiş, susup pusmamışlardır. Allah sabredenleri sever.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Nice peygamberle birlikte birçok Rabbani (bilgin)ler savaşa girdiler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden (güçlük ve mihnet)den dolayı ne gevşeklik gösterdiler, ne boyun eğdiler. Allah, sabredenleri sever.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Nice peygamberler vardır ki, bir çok Allah erleri onların maiyyetinde savaştı ve Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşemediler, zaaf göstermediler ve baş eğmediler. Allah da sabredenleri sever.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Nice peygamber, arkasında Allah'a ram olmuş birçok insanla birlikte (O'nun yolunda) savaşmak zorunda kaldı: Onlar, Allah yolunda çektikleri sıkıntılardan dolayı ne korkuya kapıldılar, ne zayıf düştüler ve ne de kendilerini (düşman önünde) küçük düşürdüler, zira Allah sıkıntılara göğüs gerenleri sever;
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Nice peygamberler var ki, kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah, sabredenleri sever.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Nice Peygamber, ma'iyyetinde rübubiyyet aşina bir çok erenler harb ettiler de Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı fütur getirmediler, za'f göstermediler, miskinlik etmediler Allah da sabredenleri sever
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Nice peygamber var ki, kendileriyle beraber birçok erenler çarpıştılar; Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zayıflık göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.
Gültekin Onan
Nice peygamberle birlikte birçok rabbani (bilginler) savaşa girdiler de, Tanrı yolunda kendilerine isabet eden (güçlük ve mihnet)den dolayı ne gevşeklik gösterdiler, ne boyun eğdiler. Tanrı, sabredenleri sever.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Nice peygamber (gelib geçmişdi ki) maiyyetinde bir çok alimler muhaarebe etdi de Allah yolunda kendilerine gelen (belalar) dan dolayı ne gevşeklik, ne za'f göstermediler, (düşmana) boyun da eğmediler. Allah sabr (-u sebat) edenleri sever.
İbni Kesir
Nice peygamberler, beraberinde Rabba kul olanlardan bir çoğu bulunduğu halde savaştılar ve Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı yılmadılar, boyun eğmediler. Allah, sabredenleri sever.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Nice peygamberler vardır ki onların yanında bir çok rabbani (Rabbine yönelen kimse) savaşmıştır. Allah yolunda başlarına gelen musibetler sebebiyle gevşememişler, zaaf göstermemiş ve boyun da eğmemişlerdir. Allah sabredenleri sever.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Nice peygamberler gelip geçti ki onlarla beraber,kendisini Allah'a adamış birçok rabbaniler savaştı. Onlar, Allah yolunda başlarına gelen zorluklar sebebiyle asla yılmadılar, zayıflık göstermediler, düşmanlarına boyun da eğmediler. Allah böyle sabırlı insanları sever.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Nice Nebiler, beraberlerinde Rablerinin kulluğu içinde olduklarını yaşayanlar olduğu halde savaştılar da; Allah yolunda başlarına gelenler yüzünden gevşemediler, zaaf göstermediler ve boyun eğmediler. Allah güçlüklere tahammül edenleri sever.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Many a prophet had godly people fight along with him, without ever wavering under pressure in the cause of GOD, nor did they hesitate or become discouraged. GOD loves the steadfast.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And many a prophet had a large number of Devotees fighting with him. They did not waver by what afflicted them in the cause of God, nor did they become weak, nor did they become discouraged; and God loves the patient ones.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Many a prophet had a large number of devotees fighting with him. They did not waver by what afflicted them in the cause of God, nor did they become weak, nor did they become discouraged; and God loves the steadfast.
# Kelime Anlam Kök
1 ve keeyyin: nice var ki
2 min: den
3 nebiyyin: nebi- نبا
4 katele: çarpıştılar قتل
5 meahu: kendileriyle beraber
6 ribbiyyune: Rabbani (erenler) ربب
7 kesirun: birçok كثر
8 fema:
9 vehenu: yılmadılar وهن
10 lima: şeylerden
11 esabehum: başlarında gelen صوب
12 fi:
13 sebili: yolunda سبل
14 llahi: Allah
15 ve ma:
16 deufu: zayıflık göstermediler ضعف
17 ve ma:
18 stekanu: boyun eğmediler كين
19 vallahu: Allah
20 yuhibbu: sever حبب
21 s-sabirine: sabredenleri صبر