/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Allah'ın bilgisi* olmaksızın, hiç kimseye vakti belirlenmiş bir süreden önce ölmek yoktur.* Kim dünya kazancını isterse; ona, onu veririz, kim de ahiret kazancını isterse, ona da onu veririz. Şükredenleri ödüllendireceğiz.

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ
Ve ma kane li nefsin en temute illa bi iznillahi kitaben mueccela, ve men yurid sevabed dunya nu'tihi minha, ve men yurid sevabel ahirati nu'tihi minha, ve se necziş şakirin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Hiç kimse, tayin edilmiş belli bir vadeden önce, Allah'ın izni olmadan ölmez. Kim bu dünyanın nimetlerini arzularsa kendisine ondan vereceğiz; kim de ahiretin nimetlerini arzularsa kendisine ondan vereceğiz ve şükredenleri ödüllendireceğiz.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH'ın izni olmadan hiç kimse ölemez. Ölümün belirlenmiş bir süresi var. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz, kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenleri ödüllendireceğiz.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Allah'ın bilgisi* olmaksızın, hiç kimseye vakti belirlenmiş bir süreden önce ölmek yoktur.* Kim dünya kazancını isterse; ona, onu veririz, kim de ahiret kazancını isterse, ona da onu veririz. Şükredenleri ödüllendireceğiz.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah'ın izni olmadan, yazılı eceli gelmeden kimse ölmez. Kim dünyalık isterse ona ondan veririz. Kim ahiretlik isterse ona da ondan veririz. Biz, görevini yapanları ödüllendireceğiz.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah'ın izni olmadıkça, hiç kimse ölmez. Süresi belirlenmiş bir yazıdır. Kim dünya yararını isterse, ona, ondan veririz. Kim sonsuz yaşam yararını isterse, ona da ondan veririz. Şükredenleri, yakında ödüllendireceğiz.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Hiç kimse, Allah'ın izniyle ilahi yasa ile kararlaştırılmış vade dışında ölmez. Ve kim bu dünyanın nimetlerini isterse kendisine ondan veririz, kim de ahiretin nimetlerini isterse ona da ondan veririz; ve Biz, şükredenleri ödüllendiririz.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kişi ölmez. Vakti belirlenmiş bir yazıdır o. Dünya çıkarını gözetene ondan veririz; ahiret yararını gözetene de ondan veririz. Şükredenleri ödüllendireceğiz biz.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Allah'ın izni olmaksızın hiç bir nefis için ölmek yoktur. O, süresi belirtilmiş bir yazıdır. Kim dünyanın yararını (sevabını) isterse ona ondan veririz, kim ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri pek yakında ödüllendireceğiz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse ölmeyecektir. O, vadesi yazılmış şaşmaz bir yazıdır. Bununla birlikte kim dünya nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenleri ise kesinlikle mükafatlandıracağız.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Hiç kimse, tayin edilmiş belli bir vadeden önce, Allah'ın izni olmadan ölmez. Ve kim bu dünyanın nimetlerini arzularsa kendisine ondan vereceğiz; kim de ahiretin nimetlerini arzularsa ona da bunu vereceğiz; ve (Bize) şükredenleri mükafatlandıracağız.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse, ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hem Allahın izni olmakdıkça kimseye ölmek yok: o va'desile yazılmış şaşmaz bir yazı, bununla beraber kim dünya sevabını isterse ona ondan veriniz, kim de Ahıret sevabını isterse ona da ondan veririz, şükredenlere ise muhakkak mükafat vereceğiz.
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya sevabını (menfaatini) isterse, kendisine ondan veririz; kim ahiret sevabını isterse, kendisine ondan veririz, şükredenleri mükafatlandıracağız.
Gültekin Onan
Tanrı'nın izni olmaksızın hiç bir nefs için ölmek yoktur. O, süresi-belirtilmiş (müeccela)bir yazıdır. Kim dünyanın yararını (sevabını) isterse ona ondan veririz, kim ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri pek yakında ödüllendireceğiz.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Allahın izni (emri ve kazaası) olmadıkça hiç bir kimseye ölmek yokdur. O, va'desiyle yazılmış bir yazıdır. Kim dünya menfaatini dilerse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse ona da bundan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.
İbni Kesir
Allah'ın izni olmadıkça hiç bir kimseye ölmek yoktur. O, vadesiyle yazılmış bir yazıdır. Kim dünya nimetini isterse kendisine ondan veririz, kim de ahiret nimetini dilerse buna da ondan veririz. Ve şükredenleri mükafatlandıracağız.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Hiç kimse, Allah'ın izni olmadan ve belirlenmiş süresi gelmeden ölmez. Dünya nimeti isteyene ondan veririz. Ahiret nimeti isteyene de ondan veririz. Biz, şükredenleri mükafatlandıracağız.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Allah izin vermedikçe hiç bir kişi ölemez. Bu, belli bir vakte bağlanmış, takdir edilmiştir. Her kim dünya mükafatını isterse, kendisine dünyalık birşeyler veririz. Kim ahiret mükafatı isterse ona da bundan veririz. Biz, şükredenleri elbette ödüllendireceğiz.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Varlığındaki Allah Esma'sının oluşturduğu ("B"iiznillah) değişmez programı (kitaben müeccela) elvermedikçe hiç kimse ölmez! Kim dünyanın nimetlerini isterse, ona dünyada veririz. Kim de sonsuz gelecek sürecinin nimetlerini arzu ederse, ona da ondan veririz. Biz şükredenlerin cezasını (karşılığını) veririz (değerlendirenlerin değerlendirmelerinin sonucunu yaşatırız).
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
No one dies except by GOD's leave, at a predetermined time. Whoever seeks the vanities of this world, we give him therefrom, and whoever seeks the rewards of the Hereafter, we bless him therein. We reward those who are appreciative.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
It is not permitted for a soul to die except by the permission of God in an appointed record. And whoever wants the reward of this world We give him of it, and whoever wants the reward of the Hereafter, We give him of it. And We will reward the thankful.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
It is not permitted for a person to die except by God's leave in an appointed record. Whoever wants the rewards of this world We give him of it, and whoever wants the reward of the Hereafter, We give him of it. We will reward the thankful.
# Kelime Anlam Kök
1 ve ma: ve yoktur
2 kane: كون
3 linefsin: hiçbir kişi için نفس
4 en:
5 temute: ölmek موت
6 illa: olmadan
7 biizni: izni اذن
8 llahi: Allah'ın
9 kitaben: yazılmıştır كتب
10 mu'eccelen: belirli bir süreye göre اجل
11 ve men: ve kim
12 yurid: isterse رود
13 sevabe: sevabını (menfaatini) ثوب
14 d-dunya: dünya دنو
15 nu'tihi: kendisine veririz اتي
16 minha: ondan
17 ve men: ve kim
18 yurid: isterse رود
19 sevabe: sevabını ثوب
20 l-ahirati: ahiret اخر
21 nu'tihi: kendisine veririz اتي
22 minha: ondan
23 ve seneczi: ve mükafatlandıracağız جزي
24 ş-şakirine: şükredenleri شكر