Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Allah'ın bilgisi
*
olmaksızın, hiç kimseye vakti belirlenmiş bir süreden önce ölmek yoktur.
*
Kim dünya kazancını isterse; ona, onu veririz, kim de ahiret kazancını isterse, ona da onu veririz. Şükredenleri ödüllendireceğiz.
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ
Ve ma kane li nefsin en temute illa bi iznillahi kitaben mueccela, ve men yurid sevabed dunya nu'tihi minha, ve men yurid sevabel ahirati nu'tihi minha, ve se necziş şakirin.
#kelimeanlamkök
1ve mave yoktur
2kaneكون
3linefsinhiçbir kişi içinنفس
4en
5temuteölmekموت
6illaolmadan
7biizniizniاذن
8llahiAllah'ın
9kitabenyazılmıştırكتب
10mu'eccelenbelirli bir süreye göreاجل
11ve menve kim
12yuridisterseرود
13sevabesevabını (menfaatini)ثوب
14d-dunyadünyaدنو
15nu'tihikendisine veririzاتي
16minhaondan
17ve menve kim
18yuridisterseرود
19sevabesevabınıثوب
20l-ahiratiahiretاخر
21nu'tihikendisine veririzاتي
22minhaondan
23ve seneczive mükafatlandıracağızجزي
24ş-şakirineşükredenleriشكر
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Hiç kimse, tayin edilmiş belli bir vadeden önce, Allah'ın izni olmadan ölmez. Kim bu dünyanın nimetlerini arzularsa kendisine ondan vereceğiz; kim de ahiretin nimetlerini arzularsa kendisine ondan vereceğiz ve şükredenleri ödüllendireceğiz.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH'ın izni olmadan hiç kimse ölemez. Ölümün belirlenmiş bir süresi var. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz, kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenleri ödüllendireceğiz.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Allah'ın bilgisi
*
olmaksızın, hiç kimseye vakti belirlenmiş bir süreden önce ölmek yoktur.
*
Kim dünya kazancını isterse; ona, onu veririz, kim de ahiret kazancını isterse, ona da onu veririz. Şükredenleri ödüllendireceğiz.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Allah'ın izni olmadan, yazılı eceli gelmeden kimse ölmez. Kim dünyalık isterse ona ondan veririz. Kim ahiretlik isterse ona da ondan veririz. Biz, görevini yapanları ödüllendireceğiz.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Allah'ın izni olmadıkça, hiç kimse ölmez. Süresi belirlenmiş bir yazıdır. Kim dünya yararını isterse, ona, ondan veririz. Kim sonsuz yaşam yararını isterse, ona da ondan veririz. Şükredenleri, yakında ödüllendireceğiz.
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Hiç kimse, Allah'ın izniyle ilahi yasa ile kararlaştırılmış vade dışında ölmez. Ve kim bu dünyanın nimetlerini isterse kendisine ondan veririz, kim de ahiretin nimetlerini isterse ona da ondan veririz; ve Biz, şükredenleri ödüllendiririz.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kişi ölmez. Vakti belirlenmiş bir yazıdır o. Dünya çıkarını gözetene ondan veririz; ahiret yararını gözetene de ondan veririz. Şükredenleri ödüllendireceğiz biz.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Allah'ın izni olmaksızın hiç bir nefis için ölmek yoktur. O, süresi belirtilmiş bir yazıdır. Kim dünyanın yararını (sevabını) isterse ona ondan veririz, kim ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri pek yakında ödüllendireceğiz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse ölmeyecektir. O, vadesi yazılmış şaşmaz bir yazıdır. Bununla birlikte kim dünya nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenleri ise kesinlikle mükafatlandıracağız.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Hiç kimse, tayin edilmiş belli bir vadeden önce, Allah'ın izni olmadan ölmez. Ve kim bu dünyanın nimetlerini arzularsa kendisine ondan vereceğiz; kim de ahiretin nimetlerini arzularsa ona da bunu vereceğiz; ve (Bize) şükredenleri mükafatlandıracağız.
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse, ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Hem Allahın izni olmakdıkça kimseye ölmek yok: o va'desile yazılmış şaşmaz bir yazı, bununla beraber kim dünya sevabını isterse ona ondan veriniz, kim de Ahıret sevabını isterse ona da ondan veririz, şükredenlere ise muhakkak mükafat vereceğiz.
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya sevabını (menfaatini) isterse, kendisine ondan veririz; kim ahiret sevabını isterse, kendisine ondan veririz, şükredenleri mükafatlandıracağız.
Gültekin Onan
Tanrı'nın izni olmaksızın hiç bir nefs için ölmek yoktur. O, süresi-belirtilmiş (müeccela)bir yazıdır. Kim dünyanın yararını (sevabını) isterse ona ondan veririz, kim ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri pek yakında ödüllendireceğiz.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Allahın izni (emri ve kazaası) olmadıkça hiç bir kimseye ölmek yokdur. O, va'desiyle yazılmış bir yazıdır. Kim dünya menfaatini dilerse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse ona da bundan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.
İbni Kesir
Allah'ın izni olmadıkça hiç bir kimseye ölmek yoktur. O, vadesiyle yazılmış bir yazıdır. Kim dünya nimetini isterse kendisine ondan veririz, kim de ahiret nimetini dilerse buna da ondan veririz. Ve şükredenleri mükafatlandıracağız.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Hiç kimse, Allah'ın izni olmadan ve belirlenmiş süresi gelmeden ölmez. Dünya nimeti isteyene ondan veririz. Ahiret nimeti isteyene de ondan veririz. Biz, şükredenleri mükafatlandıracağız.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Allah izin vermedikçe hiç bir kişi ölemez. Bu, belli bir vakte bağlanmış, takdir edilmiştir. Her kim dünya mükafatını isterse, kendisine dünyalık birşeyler veririz. Kim ahiret mükafatı isterse ona da bundan veririz. Biz, şükredenleri elbette ödüllendireceğiz.
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Varlığındaki Allah Esma'sının oluşturduğu ("B"iiznillah) değişmez programı (kitaben müeccela) elvermedikçe hiç kimse ölmez! Kim dünyanın nimetlerini isterse, ona dünyada veririz. Kim de sonsuz gelecek sürecinin nimetlerini arzu ederse, ona da ondan veririz. Biz şükredenlerin cezasını (karşılığını) veririz (değerlendirenlerin değerlendirmelerinin sonucunu yaşatırız).
Rashad Khalifa The Final Testament
No one dies except by GOD's leave, at a predetermined time. Whoever seeks the vanities of this world, we give him therefrom, and whoever seeks the rewards of the Hereafter, we bless him therein. We reward those who are appreciative.
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
It is not permitted for a soul to die except by the permission of God in an appointed record. And whoever wants the reward of this world We give him of it, and whoever wants the reward of the Hereafter, We give him of it. And We will reward the thankful.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
It is not permitted for a person to die except by God's leave in an appointed record. Whoever wants the rewards of this world We give him of it, and whoever wants the reward of the Hereafter, We give him of it. We will reward the thankful.