/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

De ki: "İçinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. O, yerde ve gökte olan her şeyi bilir. Kuşkusuz, Allah Her Şeye Güç Yetiren'dir."

قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Kul in tuhfu ma fi sudurikum ev tubduhu ya'lemhullah, ve ya'lemu ma fis semavati ve ma fil ard, vallahu ala kulli şey'in kadir.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
De ki: Kalplerinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Zira O, göklerdeki ve yeryüzündeki her şeyi bilir; Allah'ın her şeye gücü yeter.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
De ki, 'İçinizdeki düşüncelerinizi ister gizleyin, ister açıklayın, ALLAH bilir.' Göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. ALLAH'ın gücü herşeye yeter.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
De ki: "İçinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. O, yerde ve gökte olan her şeyi bilir. Kuşkusuz, Allah Her Şeye Güç Yetiren'dir."
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
De ki: "Gizleseniz de açığa vursanız da içinizde olanı* Allah bilir. O, göklerde ve yerde olanları bilir. Her şeye ölçü koyan Allah'tır."
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
De ki: "İçinizden geçenleri gizleseniz de açıklasanız da Allah, onu bilir. Göklerde olan her şeyi ve yeryüzünde olan her şeyi bilir. Çünkü Allah, her şeye Gücü Yetendir!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
De ki: "İçinizdekileri saklasanız da açıklasanız da Allah onu bilir; zira göklerde ve yerde olanların hepsi O'na ayandır: ve Allah her bir şeye kadirdir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
De ki: "Göğüslerinizde olanı gizleseniz de açıklasanız da Allah onu bilir. Göklerdekileri, yerdekileri de bilir. Allah herşeye Kadir'dir."
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
De ki: "Sinelerinizde olanı -gizleseniz de, açığa vursanız da- Allah bilir. Ve göklerde olanı da, yerde olanı da bilir. Allah, her şeye güç yetirendir."
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
De ki: "İçinizdekileri gizleseniz de belli etseniz de Allah onu bilir ve bütün göklerde ve yerde ne varsa bilir. Allah herşeye gücü yetendir."
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
De ki: "Kalplerinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Zira O, göklerdeki ve yeryüzündeki her şeyi bilir; ve Allah her şeye kadirdir."
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
De ki: "İçinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir."
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
De ki: gizleseniz de sinelerinizdekini belli etseniz de Allah onu bilir ve bütün göklerde ne var yerde ne varsa bilir ve Allah her şey'e kadirdir.
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
De ki: "Göğüslerinizde olanı gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir; göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir.
Gültekin Onan
De ki: "Sinelerinizde olanı-gizleseniz de, açığa vursanızda- Tanrı bilir. Ve göklerde olanı da, yer de olanı da bilir. Tanrı, herşeye güç yetirendir."
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
De ki: Göğüslerinizin içinde olanı gizleseniz de, onu açıklasanız da Allah bilir onu. Göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsini) O bilir. Allah herşey'e hakkıyle gücü yetendir.
İbni Kesir
De ki: İçinizde olanı gizleseniz de, açıklasanız da Allah bilir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini O, bilir. Allah, herşeye Kadir'dir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
De ki: -İçinizdekini gizleseniz de açıklasanız da onu Allah bilir. Göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Allah'ın her şeye de gücü yeter.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
De ki: "İçinizdekini gizleseniz de, açıklasanız da mutlaka Allah onu bilir. Bütün göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah, her şeye kadirdir."
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
De ki: "İçinizdekini gizleseniz de açıklasanız da Allah (yaratanı olarak) onu bilir. Semalarda ve arzda (afaki ve enfüsi anlamlarıyla) ne varsa bilir. Allah her şeye Kaadir'dir. "
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Say, "Whether you conceal your innermost thought, or declare it, GOD is fully aware thereof." He is fully aware of everything in the heavens and the earth. GOD is Omnipotent.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Say: "Whether you hide what is in your chests or you reveal it, God will know." And He knows what is in the heavens and the earth; and God is capable of all things.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Say, "Whether you hide what is in your chests or reveal it, God knows." He knows what is in the heavens and what is in the earth; and God is capable of all things.
# Kelime Anlam Kök
1 kul: de ki قول
2 in: eğer
3 tuhfu: gizleseniz خفي
4 ma: olanı
5 fi:
6 sudurikum: göğüslerinizde صدر
7 ev: veya
8 tubduhu: açığa vursanız onu بدو
9 yea'lemhu: onu bilir علم
10 llahu: Allah
11 ve yea'lemu: ve bilir علم
12 ma: olanı
13 fi:
14 s-semavati: göklerde سمو
15 ve ma: ve olanı
16 fi:
17 l-erdi: yerde ارض
18 vallahu: Allah
19 ala:
20 kulli: her كلل
21 şey'in: şeye شيا
22 kadirun: kadirdir قدر