Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Hakk, Rabb'indendir. Sakın kuşku duyanlardan olma.
الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ
El hakku min rabbike fe la tekun minel mumterin.
#kelimeanlamkök
1el-hakku(Bu,) gerçektirحقق
2min-den (gelen)
3rabbikeRabbin-ربب
4fela
5tekunöyle ise olmaكون
6mine-dan
7l-mumterinekuşkulananlar-مري
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Gerçek, Rabbinden gelendir. Öyle ise şüphecilerden olma!
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Bu, Rabbinden gelen gerçektir; kuşkulananlardan olma.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Hakk, Rabb'indendir. Sakın kuşku duyanlardan olma.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Rabbinden (Sahibinden) gelen, tümüyle gerçektir. Sakın şüpheye kapılanlardan olma!
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Gerçek, Efendindendir. Artık, kuşkuya düşenler arasında olma.
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
İşte (bu) gerçek sana Rabbin tarafından bildirildi; öyleyse tereddüt edenlerden olma.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Hak, Rabbindendir. O halde, kuşku duyanlardan olma.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Gerçek, Rabbinden (gelen)dir. Öyleyse kuşkuya kapılanlardan olma.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bu gerçek senin Rabbindendir; bunun için şüphe edenlerden olma!
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
(Bu), Rabbinden bir hakikat(tir); öyleyse, şüphecilerden olma!
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Hak Rabbindendir. O halde, sakın şüphe edenlerden olma.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bu hak senin rabbından, binaenaleyh şüphe edenlerden olma
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(Bu,) Rabbinden gelen gerçektir. Öyle ise kuşkulananlardan olma.
Gültekin Onan
Gerçek, rabbinden (gelen) dir. Öyleyse kuşkuya kapılanlardan olma.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(Bu) Hak (ve hakıykat) Rabbinden (gelen bir gerçek) dir. öyle ise şübhecilerden olma.
İbni Kesir
Hak, Rabbındandır. Öyleyse şüphecilerden olma.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Gerçek Rabbin'dendir. O halde şüphe edenlerden olma!
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Hakikat, Rabbinin tarafından gelir. Bunda hiçbir tereddüdün olmasın!
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Bu, Rabbinden hakikattir; bu yüzden, şüphe edenlerden olma!
Rashad Khalifa The Final Testament
This is the truth from your Lord; do not harbor any doubts.
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
The truth is from your Lord, so do not be of those who doubt.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
The truth is from your Lord; so do not be of those who are doubtful.