/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Hakk, Rabb'indendir. Sakın kuşku duyanlardan olma.

الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ
El hakku min rabbike fe la tekun minel mumterin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Gerçek, Rabbinden gelendir. Öyle ise şüphecilerden olma!
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Bu, Rabbinden gelen gerçektir; kuşkulananlardan olma.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Hakk, Rabb'indendir. Sakın kuşku duyanlardan olma.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Rabbinden (Sahibinden) gelen, tümüyle gerçektir. Sakın şüpheye kapılanlardan olma!
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Gerçek, Efendindendir. Artık, kuşkuya düşenler arasında olma.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
İşte (bu) gerçek sana Rabbin tarafından bildirildi; öyleyse tereddüt edenlerden olma.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Hak, Rabbindendir. O halde, kuşku duyanlardan olma.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Gerçek, Rabbinden (gelen)dir. Öyleyse kuşkuya kapılanlardan olma.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bu gerçek senin Rabbindendir; bunun için şüphe edenlerden olma!
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
(Bu), Rabbinden bir hakikat(tir); öyleyse, şüphecilerden olma!
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Hak Rabbindendir. O halde, sakın şüphe edenlerden olma.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bu hak senin rabbından, binaenaleyh şüphe edenlerden olma
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
(Bu,) Rabbinden gelen gerçektir. Öyle ise kuşkulananlardan olma.
Gültekin Onan
Gerçek, rabbinden (gelen) dir. Öyleyse kuşkuya kapılanlardan olma.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Bu) Hak (ve hakıykat) Rabbinden (gelen bir gerçek) dir. öyle ise şübhecilerden olma.
İbni Kesir
Hak, Rabbındandır. Öyleyse şüphecilerden olma.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Gerçek Rabbin'dendir. O halde şüphe edenlerden olma!
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Hakikat, Rabbinin tarafından gelir. Bunda hiçbir tereddüdün olmasın!
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Bu, Rabbinden hakikattir; bu yüzden, şüphe edenlerden olma!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
This is the truth from your Lord; do not harbor any doubts.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
The truth is from your Lord, so do not be of those who doubt.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
The truth is from your Lord; so do not be of those who are doubtful.
# Kelime Anlam Kök
1 el-hakku: (Bu,) gerçektir حقق
2 min: -den (gelen)
3 rabbike: Rabbin- ربب
4 fela:
5 tekun: öyle ise olma كون
6 mine: -dan
7 l-mumterine: kuşkulananlar- مري