/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Yoksa onlar, Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar. Oysa yerde ve gökte bulunanların tamamı isteyerek veya istemeyerek, O'na teslim olmuşlardır. Ve hepsi O'na döndürüleceklerdir.

أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ
E fe gayre dinillahi yebgune ve lehu esleme men fis semavati vel ardı tav'an ve kerhen ve ileyhi yurceun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerdeki ve yerdekilerin hepsi, ister istemez O'na teslim olmuştur ve O'na döndürüleceklerdir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde ne varsa ister istemez O'na teslim olmuştur ve hepsi O'na döndürülecektir
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Yoksa onlar, Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar. Oysa yerde ve gökte bulunanların tamamı isteyerek veya istemeyerek, O'na teslim olmuşlardır. Ve hepsi O'na döndürüleceklerdir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa, isteyerek veya istemeyerek O'na teslim olmuştur. Hepsi hayata döndürülüp O'nun huzuruna çıkarılacaktır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Yine de Allah'ın Dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yeryüzünde kim varsa, ister istemez, O'na teslim olmuştur. Zaten O'na döndürüleceklerdir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Yoksa onlar, Allah'ın dininden gayrı (bir inanç sistemi) mi arıyorlar? Oysa ki bütün göktekiler ve yerdekiler ister istemez O'na teslim oldular: Çünkü hepsi (sonunda) O'na varacaklar.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Hala Allah'ın dininden gayrısını mı arıyorlar? Oysaki, göklerdeki şuurlulur da, yerdekiler de ister istemez O'na teslim olmuşlardır ve yalnız O'na döndürüleceklerdir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Peki onlar, Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O'na teslim olmuştur ve O'na döndürülmektedirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa ki, göklerde ve yerde ne varsa, hepsi ister istemez O'na teslim olmuş, hep döndürülüp O'na götürülüyorlar.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Onlar Allah'a imandan başka bir itikat mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yeryüzünde olan her şey isteyerek veya istemeyerek O'na boyun eğer, çünkü her şey (sonunda) O'na dönecektir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez O'na boyun eğmişken ve O'na döndürülüp götürülecekken onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar?
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Daha Allah dininin gayrısını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa hepsi ister istemez ona teslim olmuş hep döndürülüb ona götürülüyorlar
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde olanların hepsi, ister istemez, O'na teslim olmuştur ve O'na döndürüleceklerdir.
Gültekin Onan
Peki onlar, Tanrı'nın dininden başka bir din mi arıyorlar ? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O'na teslim olmuştur ve O'na döndürülmektedirler.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Şimdi onlar Allanın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde ne varsa (hepsi) ister istemez Ona boyun eğmişdir, Nihayet de Ona döndürülüp götürüleceklerdir.
İbni Kesir
Yoksa Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa; ister istemez O'na teslim olmuştur. Ve O'na döndürüleceklerdir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah'ın dininden başka bir din mi arzu ediyorlar? Oysa, göklerde ve yerde olanların hepsi ister istemez O'na teslim olmuştur. O'na döneceklerdir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Göklerde ve yerde bulunan kim varsa, gerek isteyerek, gerek istemeyerek Allah'a itaat ederken, hepsi döndürülüp O'na götürülürken, onlar kalkıp Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar?
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Semalarda ve arzda (evrenin mana ve madde boyutlarında) ne varsa, isteyerek veya istemeyerek O'na teslim olmuş durumda iken, Allah Dini'nden (İslam'dan - yaratmış olduğu sistem ve düzenden) başkasını mı arıyorlar. (Oysa) O'na döndürülmektedirler.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Are they seeking other than GOD's religion, when everything in the heavens and the earth has submitted to Him, willingly and unwillingly, and to Him they will be returned?
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Is it other than the system of God that they desire, when those in the heavens and the earth have submitted to Him voluntarily or by force? And to Him they will be returned.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Is it other than God's system that they desire, when those in the heavens and the earth have peacefully surrendered to Him voluntarily or by force? To Him they will be returned.
# Kelime Anlam Kök
1 efegayra: başkasını mı غير
2 dini: dininden دين
3 llahi: Allah'ın
4 yebgune: arıyorlar بغي
5 esleme: teslim olmuştur سلم
6 men: olanların hepsi
7 fi:
8 s-semavati: göklerde سمو
9 vel'erdi: ve yerde ارض
10 tav'an: isteyerek طوع
11 vekerhen: ve(ya) istemeyerek كره
12 ve ileyhi: ve O'na
13 yurceune: döndürüleceklerdir رجع