Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yaratmayı ilk kez başlatan, sonra onu tekrar eden O'dur. Bu, O'nun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce nitelikler O'nundur. O, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Ve huvellezi yebdeul halka summe yuiduhu, ve huve ehvenu aleyh, ve lehul meselul a'la fis semavati vel ard, ve huvel azizul hakim.
#kelimeanlamkök
1ve huveve O
2lleziki
3yebdeubaşlarبدا
4l-halkayaratmağaخلق
5summesonra
6yuiyduhuonu tekrarlarعود
7ve huveve bu
8ehvenudaha kolaydırهون
9aleyhiO'na
10velehuve O'nundur
11l-meseludurumمثل
12l-ea'laen yüceعلو
13fi
14s-semavatigöklerdeسمو
15vel'erdive yerdeارض
16ve huveve O
17l-azizuüstündürعزز
18l-hakimuhüküm ve hikmet sahibidirحكم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
İlkin varlıkları yaratıp, sonra yaratmayı tekrarlayan O'dur. İkinci yaratma O'nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat O'nundur. O, sonsuz güç ve hikmet sahibidir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Yaratmaya başlayan O'dur; sonra onu yeniden yaratır ki
*
bu O'nun için çok kolaydır.
*
Göklerde ve yerde en yüce sıfat yalnızca O'na aittir. O güçlüdür, doğru hüküm verendir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Yaratılışı başlatıp tekrarlayan da O'dur; bu O'na çok kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce örnek O'na aittir. O Üstündür, Bilgedir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Yaratmayı ilk kez başlatan, sonra onu tekrar eden
*
O'dur. Bu, O'nun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce nitelikler O'nundur. O, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Yaratmayı başlatan, sonra da tekrarlayan odur. Tekrar yaratmak onun için daha da basittir. Göklerde ve yerde en üstün
*
örnekler
*
O'na aittir. onunkilerdir. O güçlüdür, doğru karar verir. verendir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
O, yaratılışı başlatır; sonra onu tekrarlar. Zaten bu, O'nun için çok kolaydır. Göklerde ve yeryüzünde en yüce nitelemeler, O'na özgüdür. Çünkü O, Üstündür; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ve sadece O'dur her şeyi yoktan var eden, sonra bu (yaratışı) tekrarlayacak olan: Bu O'nun için çok kolaydır; zira göklerde ve yerdeki en güzel örnekler O'na aittir: mutlak üstünlük ve mutlak hikmet sahibi de yalnızca O'dur.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Yaratmaya ilk başlayan/yaratılanları ilk yaratan O'dur. Sonra onları çevirip yeniden yaratacaktır. Bu O'nun için çok da kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce örnekler/en yüce sıfatlar O'nundur. O'dur Aziz, O'dur Hakim...

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan O'dur; bu O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce misal O'nundur. O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hem kainatı ilkin yaratan O'dur. Sonra onu çevirip yeniden yapacak olan da O'dur ki, bu O'na daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüksek şan ve şeref O'nundur. Çok güçlü olan O'dur, hikmet sahibi olan O'dur.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
(Bütün hayatı) yoktan var eden, sonra onu yeniden vücuda getiren O'dur: Bu O'nun için pek kolaydır; çünkü O, göklerde ve yerde mevcut olan bütün yüceliklerin özü ve esasıdır ve yalnız O kudret ve hikmet sahibidir.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu, O'na göre (ilk yaratmadan) daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Hem odur o halkı ilkin yaratan, sonra onu çevirip yeniden yapacak olan ki bu ona daha kolaydır, Göklerde ve Yerde destan en yüksek şan onun ve aziz o hakim o

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Yaratmağa başlayan O'dur. Sonra onu çevirip yeniden yapar. Bu, O'na daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce durum O'nundur (En büyük kudret ve şeref misali O'dur). O, üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Gültekin Onan
Yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan O'dur; bu O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce misal O'nundur. O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
O, ilkin mahluku yaratıb sonra onu (öldürdükden ve tekrar diriltdikten sonra) iaade edecek olandır ki bu, Ona göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat (lar) Onun. O, yegane gaalib, yegane hüküm ve hikmet saahibidir.

İbni Kesir
İlkin yaratıp sonra onu iade eden O'dur. Bu, O'nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce misal O'nundur. Ve O; Aziz'dir, Hakim'dir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
O, önce yaratan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu O'na çok kolaydır. Göklerde ve yerde en üstün sıfatlar O'nundur. O, güçlüdür, hakimdir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Mahlukları ilkin yoktan yaratan, ölümden sonra da dirilten O'dur. Bu diriltme O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. Gerçekten O aziz ve hakimdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
"HU" ki halkı ibda (izhar) eden, sonra onu iade eden! Ki o(nu yapmak), O'na kolaydır! Semalarda ve arzda en ala misaller O'nundur! "HU"; Aziyz'dir, Hakiym'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Yaratılışı başlatıp tekrarlayan da O'dur; bu O'na çok kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce örnek O'na aittir. O Üstündür, Bilgedir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Yaratmayı ilk kez başlatan, sonra onu tekrar eden
*
O'dur. Bu, O'nun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce nitelikler O'nundur. O, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

Rashad Khalifa The Final Testament
And He is the One who initiates the creation, then repeats it; this is even easier for Him. To Him belongs the most sublime similitude, in the heavens and the earth, and He is the Almighty, Most Wise.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And He is the One who initiates the creation, then He repeats it, and this is easy for Him. And to Him is the highest example in the heavens and the earth. And He is the Noble, the Wise.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
He is the One who initiates the creation, then He repeats it; this is easy for Him. To Him is the highest example in the heavens and the earth. He is the Noble, the Wise.