Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İnsanların mallarında artsın diye ribadan verdiğiniz, Allah'ın katında artmaz. Allah'ın yüzünü dileyerek zekattan verenler, işte bunu yapanlar kat kat arttıranlardır.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ
Ve ma ateytum min riben li yerbuve fi emvalin nasi fe la yerbu indallah, ve ma ateytum min zekatin turidune vechallahi fe ulaike humul mud'ıfun.
#kelimeanlamkök
1ve mane ki
2ateytumverdinizاتي
3min
4ribenriba (faiz)ربو
5liyerbuveartması içinربو
6fiiçinde
7emvalimallarıمول
8n-nasiinsanlarınنوس
9felaasla
10yerbuartmazربو
11indekatındaعند
12llahiAllah
13vemaama
14ateytumverdiğinizاتي
15min-tan
16zekatinzekat-زكو
17turiduneisteyerekرود
18vecheyüzünü (rızasını)وجه
19llahiAllah'ın
20feulaikeişte
21humuonlar
22l-mud'ifunekat kat artıranlardırضعف

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını umarak verdiğiniz zekata gelince, işte zekatı veren o kimseler, evet işte onlar sevaplarını ve mallarını kat kat arttıranlardır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekâta gelince, işte zekât veren o kişiler -evet onlar- (sevaplarını) katlayanlardır.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Halkın malları içinde artması için verdiğiniz tefecilik parası ALLAH'ın yanında artmaz. Ancak, ALLAH'ın rızasını dileyerek verdiğiniz bir zekata gelince, onu verenler yatırımlarını katlarlar.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
İnsanların mallarında artsın diye ribadan verdiğiniz, Allah'ın katında artmaz. Allah'ın yüzünü
*
dileyerek zekattan
*
verenler, işte bunu yapanlar kat kat arttıranlardır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
İnsanların malları içinde artsın diye verdiğiniz faizli borç
*
Allah'ın yanında artmaz. Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekata gelince; mallarını kat kat artıranlar zekat verenlerdir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
İnsanların mallarında artış olması için verdiğiniz faiz, Allah'ın katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu dileyerek verdiğiniz zekat; katlayarak artıranlar, işte onlardır.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Yine (iyi bilin ki), başka insanların mal varlığı sayesinde artsın diye faiz karşılığı verdikleriniz asla Allah katında size artış sağlamaz. Bir de Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz arındırıcı mali yükümlülükler var. İşte böyle yapanlar, ödüllerini kat kat artıranların ta kendileridir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
İnsanların malları içinde artsın diye riba olarak verdiğiniz, Allah katında artmaz. Allah'ın yüzünü isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onu verenler kat kat artıranların ta kendileridir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
İnsanların mallarından artsın diye, verdiğiniz faiz Allah katında artmaz. Ama Allah'ın yüzünü (rızasını) isteyerek verdiğiniz zekat ise, işte (sevablarını ve gelirlerini) kat kat arttıranlar onlardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz faiz, Allah katında artmaz. Allah'ın yüzünü dileyerek verdiğiniz zekat ise, katlayanlar (kat kat artıranlar) işte onlardır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ve (unutmayın! Başka) insanların malvarlığı sayesinde, artsın diye faizle verdikleriniz (size) Allah katında bir artış sağlamaz. Oysa, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için karşılıksız verdikleriniz (O'nun tarafından bereketlendirilir,) işte onlar, (bu şekilde Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler,) ödüllerini kat kat artıranlardır!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz, Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz; işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Nasın mallarında nemalansın diye verdiğiniz riba (faiz) Allah yanında nemalanmaz, Allah yüzünü murad ederek verdiğiniz zekat ise katlayanlar işte onlardır

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
İnsanların malları içinde, artması için verdiğiniz riba, Allah katında artmaz. Ama Allah'ın yüzünü (O'nun rızasını) isteyerek verdiğiniz zekat(a gelince); işte (onu verenler sevaplarını ve mallarını) kat kat artıranlardır.

Gültekin Onan
İnsanların mallarından artsın diye, verdiğiniz faiz Tanrı katında artmaz. Ama Tanrı'nın yüzünü (rızasını) isteyerek verdiğiniz zekat ise, işte (sevablarını ve gelirlerini) kat kat arttıranlar onlardır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
İnsanların mallarında artış olması için faiz (cinsin) den verdiğiniz şey (nakd, mal, sadaka ve saire) Allah katında artmaz. Allahın rızasını dileyerek verdiğiniz zekat ise, sevablarını kat kat artıranlar onlar (onu verenler) dir.

İbni Kesir
İnsanların malları içinde artsın diye verdiğiniz faiz Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekat ise böyle değildir. İşte onlar; sevablarını kat kat artıranlardır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Başkalarının malı artsın diye faize verdiğinizin Allah katında bereketi yoktur. Fakat, Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekat böyle değildir. Kat kat artıranlar işte bunlardır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Şunu unutmayın! Başkalarının mallarıyla artış sağlasın diye faize verdiğiniz para, zahiren fazlalaşsa da Allah'ın nezdinde artmaz. Ama Allah'ın rızasını arzulayarak verdiğiniz zekatlar, O'nun nezdinde bereketlenir. İşte böyle yapanlar ödüllerini kat kat artırırlar.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
İnsanların, malları artsın amacıyla riba almak üzere verdiğiniz şey, Allah indinde artmaz! Vechullahı isteyerek zekat (tezkiye, saflaştırma) olarak verdiğinize gelince; işte onlar kat kat arttıranların ta kendileridir!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Halkın malları içinde artması için verdiğiniz tefecilik parası ALLAH'ın yanında artmaz. Ancak, ALLAH'ın rızasını dileyerek verdiğiniz bir zekata gelince, onu verenler yatırımlarını katlarlar.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
İnsanların mallarında artsın diye ribadan
*
verdiğiniz, Allah'ın katında artmaz
*
. Allah'ın yüzünü
*
dileyerek zekattan
*
verenler, işte bunu yapanlar kat kat arttıranlardır.

Rashad Khalifa The Final Testament
The usury that is practiced to increase some people's wealth, does not gain anything at GOD. But if you give to charity, seeking GOD's pleasure, these are the ones who receive their reward manifold.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And any usury you have taken to grow from the money of the people, it will not grow with God. And any contribution that you have placed seeking the face of God, then those will be multiplied.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Any financial interest you have placed to grow in the people's money, it will not grow with God. But, any contribution that you have placed seeking His presence; those will be multiplied.