Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer rüzgar göndersek, ekini ve bitkileri sararmış görseler, nankörlük etmeye başlarlar.

وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا ر۪يحاً فَرَاَوْهُ مُصْفَراًّ لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِه۪ يَكْفُرُونَ
Ve le in erselna rihan fe raevhu musfarran le zallu min ba'dihi yekfurun.
#kelimeanlamkök
1veleinandolsun eğer
2erselnagöndersekرسل
3rihenbir rüzgarروح
4fe raevhuve (ekini) görselerراي
5musferransararmışصفر
6lezellubaşlarlarظلل
7min
8bea'dihiondan sonraبعد
9yekfurunenankörlük etmeğeكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Biz onlara bir rüzgar göndersek de o bitkileri sapsarı olmuş görseler, kesinlikle inkarlarını sürdürürler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki bir rüzgâr göndersek de onu (ekinleri) sararmış görseler, ardından elbette nankörlüğe başlarlar.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ancak, O bir fırtına gönderir de onlar (ekinlerin kuruyup) sarardığını görseler, hemen inkar ve nankörlük etmeye başlarlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer rüzgar göndersek, ekini ve bitkileri sararmış görseler, nankörlük etmeye başlarlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlara bir rüzgar göndersek de, bitkinin sarardığını görseler tutar nankör kesilirler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Güçlü bir rüzgar göndersek ve böylece ekinlerinin sararmaya başladığını görseler, hemen nankörlük etmeye başlarlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ama Biz eğer bir sam yeli göndersek ve bu yüzden ekinlerinin sararıp solduğunu görseler, bunun ardından derhal inkarda ayak diremeye başlarlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yemin olsun, bir rüzgar göndersek de o yeri sararmış görseler, arkasından hiç şaşmadan nankörlük etmeye başlarlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, biz bir rüzgar göndersek de onu(n ekinini) sararmış görseler, mutlaka ardından nankörlük ederler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Andolsun ki, bir rüzgar göndersek de onun bitkilerinin sararmış olduğunu görseler, mutlaka onun arkasından nankörlüğe başlarlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İşte böyle: şayet (topraklarını kavuran) bir rüzgar göndersek ve ekinlerinin sararmaya başladığını görseler, (kısa süre önceki sevinçlerinden) vazgeçip (kudretimizi ve rahmetimizi) inkar etmeye kalkışırlar!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, eğer (ekinlerine zararlı) bir rüzgar göndersek de o ekini sararmış görseler, ardından mutlaka nankörlük etmeye başlarlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Celalim hakkı için bir rüzgar göndersek de onu (o eseri) sararmış görseler mutlak onun arkasından küfrana başlarlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Andolsun bir rüzgar, göndersek de o (eki)ni sararmış görseler, ondan sonra nankörlük etmeğe başlarlar.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, biz bir rüzgar göndersek de onu(n ekinini) sararmış görseler, mutlaka ardından küfrederler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun, biz bir rüzgar gönderir de Onu (n eserini) sararmış görürlerse ardından muhakkak ki küfraana başlarlar.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki; bir rüzgar gönderir de yeşillikleri sarartırsak; bunu görünce hemen nankörlüğe başlarlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bir rüzgar göndersek de yeşillikleri sararttığımızı görseler hemen bunun ardından nankörlüğe başlarlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Eğer Biz onlara sıcak, kavurucu bir rüzgar göndersek, onlar da o yeşillikleri sararmış, kavrulmuş görseler, ondan sonra nankörlük etmeye koyulurlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Andolsun ki eğer bir rüzgar irsal etsek de onu sararmış görseler, ondan sonra elbette nankörlüklerine dönerler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ancak, O bir fırtına gönderir de onlar (ekinlerin kuruyup) sarardığını görseler hemen inkar ve nankörlük etmeye başlarlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer rüzgar göndersek, ekini ve bitkileri sararmış görseler, nankörlük etmeye başlarlar.

 • Progressive Muslims

  And if We chose to send a wind and they see it turn yellow, then they will continue to be rejecters after it.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And if We send a wind, and they see it turn yellow, they would continue after that to deny.

 • Aisha Bewley

  But if We send a wind, and they see it turning yellow, still they persist after that in being kafir.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Had we sent upon them instead a yellow sandstorm, they would have continued to disbelieve.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if We chose to send a wind and they see it turn yellow, they will continue to be rejecters after it.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If We chose to send a wind and they see it turn yellow, then they will continue to be ingrates after it.