Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak! Ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriltiyor! Ölüleri de kesinlikle diriltecek O'dur. O, Her Şeye Güç Yetiren'dir.

فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثَارِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْـيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاۜ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْـيِ الْمَوْتٰىۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ
Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha, inne zalike le muhyil mevta, ve huve ala kulli şey'in kadir.
#kelimeanlamkök
1fenzurbir bakنظر
2ila
3asarieserlerineاثر
4rahmetirahmetininرحم
5llahiAllah'ın
6keyfenasılكيف
7yuhyidiriltiyorحيي
8l-erdeyeriارض
9bea'de-nden sonraبعد
10mevtihaölümü-موت
11inneşüphe yok ki
12zalikeböylece
13lemuhyidiriltecektirحيي
14l-mevtaölüleriموت
15ve huveve O
16alaüzerine
17kulliherكلل
18şey'inşeyشيا
19kadirunkadirdirقدر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'ın rahmetinin belirtilerine bak! Nasıl ölümünden sonra toprağa hayat veriyor. Şüphesiz O, ölüleri de böyle diriltecektir. O'nun her şeye gücü yeter.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'ın rahmetinin sonuçlarına bir bak: Toprağı ölümünün ardından nasıl diriltiyor! Şüphesiz ki O, ölüleri de mutlaka dirilticidir.* O, her şeye gücü yetendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın rahmetinin ürünlerine bak; ölümünden sonra toprağı nasıl da diriltiyor. Bunun gibi ölüleri de diriltecektir. O her şeye gücü yetendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak! Ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriltiyor! Ölüleri de kesinlikle diriltecek O'dur. O, Her Şeye Güç Yetiren'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'ın ikramının etkilerine baksana; toprağa, ölümünden sonra nasıl can veriyor. Bunu yapan elbette ölülere de can verir. O, her şeye bir ölçü koyar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Şimdi, Allah'ın rahmetinin eserlerine bak; yeryüzünü, ölümünden sonra nasıl canlandırıyor? Kuşkusuz, ölülere de işte böyle Yaşam Verendir. Çünkü O, her şeye Gücü Yetendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Haydi (ey insan)! Dön de bir bak Allah'ın rahmetinin sonuçlarına: ölü toprağa nasıl da can veriyor! İşte bunu yapan ölüleri diriltenin ta kendisidir: zira O'nun güç ve kudreti her şeye yeter.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Artık Allah'ın rahmetinin eserlerine bak, nasıl diriltiyor toprağı ölümü ardından! İşte bu Muhyi, ölüleri elbette diriltir. O, herşeye Kadir'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Şimdi Allah'ın rahmetinin eserlerine bak; ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriltmektedir? Şüphesiz O, ölüleri de gerçekten diriltecektir. O, her şeye güç yetirendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki, O mutlaka ölüleri diriltir. Daha da her şeye gücü yetendir O!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İşte (ey insanoğlu,) bunlar Allah'ın rahmetinin işaretleridir; (bak,) ölü toprağa nasıl can veriyor! İşte ölüye tekrar can veren de (Allah)tır; zaten O, her şeyi yapmaya kadirdir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah'ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki O, ölüleri de elbette diriltecektir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şimdi bak Allahın rahmeti asarına, Arzı ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şübhe yok ki o her halde ölüleri diriltir, daha da her şey'e kadirdir o

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah'ın rahmetinin eserlerine bak ki, nasıl yeri ölümünden sonra diriltiyor? Şüphe yok ki, O, ölüleri de diriltecektir, O her şeye kadirdir.

 • Gültekin Onan

  Şimdi Tanrı'nın rahmetinin eserlerine bak; ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriltmektedir? Şüphesiz O, ölüleri de gerçekten diriltecektir. O, her şeye güç yetirendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Şimdi bak Allahın rahmet eserlerine: Arzı, ölümünün ardından, nasıl diriltiyor. Şübhe yok ki O, ölüleri de herhalde (tekrar) dirilticidir. O, her şey'e hakkıyle kaadirdir.

 • İbni Kesir

  Allah'ın rahmetinin belirtilerine bir baksana. Toprağı öldükten sonra nasıl diriltiyor? İşte O; bütün ölüleri de muhakkak diriltecek. O; her şeye kadirdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'ın rahmetinin eserine bir bak, yeryüzünü kuruduktan sonra nasıl canlandırıyor. İşte ölüleri de böyle diriltecektir. O'nun herşeye gücü yeter.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İşte bak, Allah'ın rahmetinin eserlerine! Ölmüş toprağa nasıl hayat veriyor! İşte bunları yapan kim ise, ölüleri de O diriltecektir. O, her şeye hakkıyla kadirdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah'ın rahmetinin eserlerine bak, (ahseni takvim - halife olarak yaratılıp ölümsüz kılınan kendini, beden - madde kabul ederek) ölümünden sonra, arzı (ilimle) nasıl diriltiyor? Muhakkak ki işte O, ölüleri elbette hayata (ölümsüzlüğe) kavuşturandır! "HU" her şeye Kaadir'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın rahmetinin ürünlerine bak; ölümünden sonra toprağı nasıl da diriltiyor. Bunun gibi ölüleri de diriltecektir. O her şeye gücü yetendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak! Ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriltiyor. Ölüleri de kesinlikle diriltecek O'dur. O, Her Şeye Güç Yetiren'dir.

 • Progressive Muslims

  So look at the effects of God's mercy, how He revives the land after its death. Such is the One who will revive the dead, and He is capable of all things.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  So look thou at the effects of the mercy of God, how He gives life to the earth after its death: that is the Quickener of the Dead, and He is over all things powerful.

 • Aisha Bewley

  So look at the effect of the mercy of Allah, how He brings the dead earth back to life. Truly He is the One Who brings the dead to life. He has power over all things.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You shall appreciate GOD's continuous mercy, and how He revives the land that has been dead. He will just as certainly resurrect the dead. He is Omnipotent.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So look at the effects of the mercy of God, how He revives the land after its death. Such is the One who will revive the dead, and He is capable of all things.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So look at the effects of God's compassion, how He revives the land after its death. Such is the One who will revive the dead, and He is capable of all things.