Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sen, körleri sapkınlıklarından kurtarıp doğru yola iletemezsin. Sen, ayetlerimizi ancak iman edeceklere duyurabilirsin; zira onlar teslim olmuş kimselerdir.

وَمَٓا اَنْـتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْۜ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِاٰيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۟
Ve ma ente bi hadil umyi an dalaletihim, in tusmiu illa men yu'minu bi ayatina fe hum muslimun.
#kelimeanlamkök
1ve mave değilsin
2entesen
3bihadiyola getirecekهدي
4l-umyikörleriعمي
5an-ndan
6delaletihimsapıklıkları-ضلل
7in
8tusmiusen işittiremezsinسمع
9illabaşkasına
10menkimseler(den)
11yu'minuinanan(lar)امن
12biayatinaayetlerimizeايي
13fehumve onlar
14muslimunemüslüman olurlarسلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Manen körleri de sapıklıklarından doğru yola iletemezsin. Ancak teslimiyet göstererek ayetlerimize iman edebileceklere duyurabilirsin.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sen körleri şaşkınlıklarından (çevirip) doğru yola iletemezsin.* Ayetlerimize inanıp teslim olanlardan başkasına duyuramazsın.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Körü de sapıklığından kurtarıp yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimizi onaylayanlara işittirebilirsin ki onlar hemen teslim olurlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sen, körleri* sapkınlıklarından kurtarıp doğru yola iletemezsin. Sen, ayetlerimizi ancak iman edeceklere duyurabilirsin; zira onlar teslim* olmuş kimselerdir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Körlere, yanlışlarından kurtaracak yolu gösteremezsin, sadece ayetlerimize inananlara dinletebilirsin. Sonra onlar teslim olurlar*.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sapkınlık içindeki körleri de doğru yola eriştiremezsin. Sen, ancak, ayetlerimize inananlara duyurabilirsin. Teslim olanlar, işte onlardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yine sen (kalbi) kör olanları sapıklıktan çevirip de doğru yola yöneltemezsin. Sen ancak ayetlerimize iman eden kimselere duyurabilirsin ve onlar da hemen teslim oluverirler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ve sen körleri de sapıklıklarından aydınlığa çıkaramazsın. Sen ancak, ayetlerimize iman edenlere dinletirsin de onlar müslüman oluverirler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ve sen kendi sapıklıkları içinde kör olanları da doğruya iletici değilsin. Sen yalnızca, bizim ayetlerimize iman edenlere duyurabilirsin ki onlar müslümanlardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Körleri de sapıklıktan doğru yola çıkaramazsın; sen ancak ayetlerimize iman edeceklere duyurabilirsin de onlar İslam'a gelir, selameti bulurlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve yine, (kalpleri) kör olanları sapıklıklarından döndürüp doğru yola iletemezsin. Sen (davetini) ancak mesajlarımıza inan(mak istey)enlere ve böylece kendilerini Bize teslim edenlere duyurabilirsin.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sen, körleri sapkınlıklarından çıkarıp doğru yola iletemezsin. Sen, çağrını ancak ayetlerimize inanıp müslüman olan kimselere işittirebilirsin.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Körlerin de şaşkınlıklarından yol göstericisi değilsin, ancak ayetlerimize iyman edeceklere işittirirsin de onlar islama gelir, selameti bulurlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve sen, körleri de sapıklıklarından çıkarıp yola getiremezsin. Sen ancak, ayetlerimize inananlara işittirirsin de onlar müslüman olurlar.

 • Gültekin Onan

  Ve sen kendi sapıklıkları içinde kör olanları da doğruya iletici değilsin. Sen yalnızca bizim ayetlerimize inananlara duyurabilirsin ki onlar müslümanlardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Sen körleri dahi sapıklıklarından ayırıb doğru yola iletici değilsin. Sen (başkalarına değil) ancak ayetlerimize iman edib de müslüman olanlara, (yalınız) onlara dinletebilirsin.

 • İbni Kesir

  Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola döndüremezsin. Sen; ayetlerimizi ancak inananlara duyurabilirsin. İşte onlar, müslümanlardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Körleri de sapıklıklarından doğru yola iletemezsin. Sen, ancak ayetlerimize inananlara sesini duyurabilirsin. Çünkü onlar teslim olmuşlardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sen, körleri de şaşkınlıktan, yanlış yola girmekten kurtaramazsın. Sen ancak, ayetlerimize iman etmeye yatkın kimselere çağrını duyurabilirsin. Çünkü onlar hakka teslim olurlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sen basiretsizleri, sapık inançlarından çıkarıp, hakikati gösteremezsin! Sen ancak müslimler (teslim olmuşlar) olmaları dolayısıyla, varlıklarındaki işaretlerimize iman eden kimselere işittirirsin!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Körü de sapıklığından kurtarıp yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin ki onlar hemen teslim olurlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sen, körleri* sapkınlıklarından kurtarıp doğru yola iletemezsin. Sen, ayetlerimizi ancak iman edeceklere duyurabilirsin; zira onlar teslim* olmuş kimselerdir.

 • Progressive Muslims

  Nor can you enlighten the blind from their straying; but you can only make those who believe in Our revelations listen, for they have surrendered.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And thou wilt not guide the blind out of their error. Thou wilt only make hear him who believes in Our proofs, so they are submitting.

 • Aisha Bewley

  You will not guide blind men from their misguidance. You will not make anyone hear except for those who have iman in Our Signs and so are Muslims.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Nor can you guide the blind out of their straying. You can only be heard by those who believe in our revelations, and decide to become submitters.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Nor can you enlighten the blind from their straying; but you can only make those who believe in Our revelations listen, for they have submitted.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Nor can you enlighten the blind from their straying; but you can only make those who acknowledge Our signs listen, for they have peacefully surrendered.