Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sizi önce zayıf yaratıp, ardından size güç veren sonra bu gücün ardından sizi zayıf ve yaşlı kılan Allah'tır. O, dilediği şeyi yaratır. Ve O, Her Şeyi Bilen'dir, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

اَللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةًۜ يَخْلُقُ مَا يَشَٓاءُۚ وَهُوَ الْعَل۪يمُ الْقَد۪يرُ
Allahullezi halakakum min da'fin summe ceale min ba'di da'fin kuvveten summe ceale min ba'di kuvvetin da'fen ve şeybeh, yahluku ma yeşau, ve huvel alimul kadir.
#kelimeanlamkök
1allahuAllah
2lleziki
3halekakumsizi yarattıخلق
4min-tan
5dea'finzayıflık-ضعف
6summesonra
7cealeverdiجعل
8min
9bea'diardındanبعد
10dea'finzayıflığınضعف
11kuvvetenbir kuvvetقوي
12summesonra
13cealeverdiجعل
14min
15bea'di(-ten) sonraبعد
16kuvvetinkuvvet-قوي
17dea'fenzayıflıkضعف
18ve şeybetenve ihtiyarlıkشيب
19yehlukuyaratırخلق
20ma
21yeşa'udilediğiniشيا
22ve huveve O
23l-alimubilendirعلم
24l-kadirugücü yetendirقدر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Sizi önce zayıf yaratıp sonra bu zayıflığın ardından size güç veren, sonra bu gücün ardından sizi tekrar zayıf ve yaşlı kılan Allah'tır. Allah, dilediğini yaratır. O, her şeyi bilendir; her şeye gücü yetendir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve yaşlılık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O bilendir, gücü yetendir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH sizi zayıf olarak yarattı, zayıflıktan sonra size güç verdi, güçten sonra zayıflık ve ağarmış saçlar verdi. O dilediğini yaratır. O Bilendir, Güçlüdür.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Sizi önce zayıf
*
yaratıp, ardından size güç veren sonra bu gücün ardından sizi zayıf ve yaşlı kılan Allah'tır. O, dilediği şeyi yaratır. Ve O, Her Şeyi Bilen'dir, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Allah sizi güçsüz olarak yaratır; güçsüzlüğün ardından güçlü hale getirir. Güçlülükten sonra da yine güçsüz ve ak saçlı yapar, kurduğu düzene göre yaratır. Bilen ve ölçüyü koyan odur.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Allah, sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğünüzden sonra güç veren, sonra, o gücün arkasından, güçsüzlük ve yaşlılık verendir. Dilediğini yaratır. Çünkü O, Bilendir; Gücü Yetendir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Allah'tır başlangıçta sizi güçten yoksun yaratan, bu yoksunluğun ardından sizi güçlü kuvvetli kılan, bu güçlü kuvvetli dönemin ardından sizi (tekrar) zayıflığa ve ak saçlılığa mahkum eden: O dilediğini yaratır; zira O her şeyi bilendir, mutlak kudret sahibidir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Allah O'dur ki, sizi bir güçsüzlükten yarattı. Sonra o güçsüzlüğün arkasından bir kuvvet oluşturdu. Sonra o kuvvetin arkasından bir güçsüzlük ve ihtiyarlığa vücut verdi. Dilediğini yaratır. Alim'dir O, Kadir'dir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Allah, sizi bir za'ftan yarattı, sonra (bu) za'fın ardından bir kuvvet kıldı, sonra bu kuvvetin ardından da bir za'f ve yaşlılık verdi. Dilediğini yaratır. O, bilendir, güç yetirendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah o herşeye gücü yeten ki, sizi bir güçsüzden yaratmakta; sonra güçsüzlüğün arkasından kuvvet vermekte; sonra da kuvvetin arkasından güçsüz ve ihtiyar yapmaktadır. Dilediğini yaratıyor; O, öyle herşeyi bilen, herşeye gücü yetendir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Sizi zayıf (bir halde) yaratan, zayıflığınızdan sonra (size) güç veren ve güc(ünüzü gösterdiğiniz bir dönem)den sonra (yaşlılığın getirdiği) zayıflığa sizi duçar eden ve saçlarınıza aklar düşüren O'dur! O, dilediğini var eder; O her şeyi bilendir ve sınırsız güç Sahibidir!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Allah, sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O, dilediğini yaratır. O, hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allah, o kadir ki sizi bir za'ftan yaratmakta, sonra za'fın arkasından bir kuvvet yapmakta, sonra da kuvvetin arkasından bir za'f ve bir saç aklığı yapmakta, neyi dilerse halk ediyor, o öyle alim, öyle kadir

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allah'tır ki sizi zayıflıktan yarattı. Sonra zayıflığın ardından (size) bir kuvvet verdi. Sonra kuvvetin ardından da zayıflık ve ihtiyarlık verdi. Allah, dilediğini yaratır, O, bilendir, gücü yetendir.

Gültekin Onan
Tanrı, sizi bir za'ftan yarattı, sonra (bu) za'fın ardından bir kuvvet kıldı, sonra bu kuvvetin ardından da bir za'f ve yaşlılık verdi. Dilediğini yaratır. O, bilendir, güç yetirendir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Allah, sizi bir za'fdan yaratan, sonra diğer bir za'fın ardından kuvvet veren, sonra kuvvetin arkasından da yine za'fa ve ihtiyarlığa getirendir. (O), ne dilerse yaratır. O, hakkıyle bilendir, kemaliyle kaadirdir.

İbni Kesir
Allah, O'dur ki; sizi güçsüz olarak yaratmıştır. Güçsüzlükten sonra kuvvetli kılmıl, sonra da kuvvetliliğn ardından güçsüz ve ihtiyar yapmıştır. O; dilediğini yaratır. O; Alim'dir, Kadir'dir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Allah, sizi zayıf olarak yaratmış, sonra bu zayıflığın ardından güç vermiş, sonra gücün ardından zayıflık ve ihtiyarlık vermiştir. O, dilediğini yaratır. O, bilgili ve güçlüdür.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Allah o kadirdir ki sizi bir zaaftan yaratmakta, sonra zaafın ardından bir kuvvet yaratmakta, müteakiben kuvvetten sonra bir zaaf ve ihtiyarlık yapmaktadır. O dilediğini yaratır. Her şeyi bilen, her şeye kadir olan, yalnız O'dur.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Allah'tır ki, sizi zayıflıkla (hakikatinin farkında olmaksızın) yarattı! Sonra, zayıflığın ardından bir kuvvet (hakikatini - Rabbini bilmenin kuvveleriyle) oluşturdu! Sonra, kuvvetin ardından zayıflık (ismi Allah olan indinde acziyetini - abd-i aciz) ve ak saçlı (bilge) haline getirdi.. . Dilediğini yaratır. . . "HU"; Aliym'dir, Kaadir'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH sizi zayıf olarak yarattı, zayıflıktan sonra size güç verdi, güçten sonra zayıflık ve ağarmış saçlar verdi. O dilediğini yaratır. O Bilendir, Güçlüdür.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Sizi önce zayıf
*
yaratıp, ardından size güç veren sonra bu gücün ardından sizi zayıf ve yaşlı kılan Allah'tır. O, dilediği şeyi yaratır. Ve O, Her Şeyi Bilen'dir, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

Rashad Khalifa The Final Testament
GOD is the One who created you weak, then granted you after the weakness strength, then substituted after the strength weakness and gray hair. He creates whatever He wills. He is the Omniscient, the Omnipotent.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
God is the One who has created you from weakness, then He made strength after the weakness, then He makes after the strength a weakness and grey hair. He creates what He wills and He is the Knowledgeable, the Capable.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
God is the One Who created you from weakness, then He made strength after the weakness, then He makes after the strength a weakness and gray hair. He creates what He wills and He is the Knowledgeable, the Able.