Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sizin yaratılmanız ve ölümden sonra diriltilmeniz Allah için bir kişiyi yaratmak ve diriltmek kadar kolaydır. Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Duyan, Her Şeyi Gören'dir.

مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ
Ma halkukum ve la ba'sukum illa ke nefsin vahıdeh, innallahe semiun basir.
#kelimeanlamkök
1madeğildir
2halkukumsizin yaratılmanızخلق
3ve lave değildir
4bea'sukumdiriltilmenizبعث
5illabaşka bir şey
6kenefsinkişi(nin yaratılmasından)نفس
7vahidetinbir tekوحد
8inneşüphesiz
9llaheAllah
10semiunişitendirسمع
11besirungörendirبصر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Hepinizin yaratılması ve yeniden diriltilmesi, tek bir canlının yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Şüphesiz ki, Allah her şeyi işitendir; her şeyi görendir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz ancak tek bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir.
*
Şüphesiz ki Allah duyandır, görendir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Hepinizin yaratılışı ve dirilişi bir tek kişininki gibidir. ALLAH Dinleyendir, Görendir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Sizin yaratılmanız ve ölümden sonra diriltilmeniz Allah için bir kişiyi yaratmak ve diriltmek kadar kolaydır. Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Duyan, Her Şeyi Gören'dir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Sizin yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz tek bir nefsin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah işitir, görür.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Sizin yaratılmanız ve yeniden yaşama döndürülmeniz, yalnızca bir tek kişi gibidir. Kuşkusuz, Allah, Duyandır; Görendir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Hepinizin yaratılması ve tekrar diriltilmesi, (O'nun için) bir tek can(ın yaratılması ve diriltilmesi) gibidir: Kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi tarifsiz bilir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Sizin yaratılmanız da diriltilmeniz de bir tek canlınınki gibidir. Allah Semi'dir, Basir'dir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz yalnızca tek bir kişi(yi yaratıp sonra diriltmek) gibidir. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Sizin yaratılmanız da (tekrar) diriltilmeniz de ancak bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir; muhakkak Allah, işitendir, bilendir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Hepinizin yaratılması ve yeniden diriltilmesi, (O'nun için) tek bir can(lının yaratılması ve diriltilmesi) gibidir: Şüphe yok ki Allah, her şeyi işiten, her şeyi görendir.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
(Ey insanlar!) Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz, ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Sizin yaratılmanız da, ba'solunmanız da ancak tek bir nefis gibidir. Hakıkat Allah, semidir basirdir

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz, bir tek kişi(nin yaratılıp diriltilmesi) gibidir. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.

Gültekin Onan
Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz yalnızca tek bir kişi(yi yaratıp sonra diriltmek) gibidir. Şüphesiz Tanrı işitendir, görendir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Sizin (topunuzun) yaratılmanız da, tekrar diriltilmeniz de bir tek kişi (yi yaratmak ve diriltmek) gibidir. Hakıykat Allah herşey'i işiden, kemaliyle görendir.

İbni Kesir
Sizin yaratılmanız da, yeniden diriltilmeniz de bir tek kişininki gibidir. Şüphesiz ki ALLAH; sEMİ'DİR, bASİR'DİR.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Sizin yaratılışınız da, tekrar diriltilmeniz de, ancak tek bir kişininki gibidir. Kuşkusuz Allah, her şeyi işitir ve görür.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Ey insanlar! Sizin hepinizi yaratmak veya hepinizi öldükten sonra diriltmek bir tek kişiyi diriltmek gibidir. Allah semidir, basirdir (her şeyi hakkıyla işitir ve görür).

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Sizin yaratılmanız da, daha sonra yeni bir yapıyla yeni bir boyutta oluşumunuz da (ba's) bir tek nefsinki gibidir.. . Muhakkak ki Allah, Semi'dir, Basıyr'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Hepinizin yaratılışı ve dirilişi bir tek kişininki gibidir. ALLAH Dinleyendir, Görendir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Sizin yaratılmanız ve ölümden sonra diriltilmeniz Allah için bir kişiyi yaratmak ve diriltmek kadar kolaydır. Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Duyan, Her Şeyi Gören'dir.

Rashad Khalifa The Final Testament
The creation and resurrection of all of you is the same as that of one person. GOD is Hearer, Seer.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Your creation and your resurrection is all like that of one soul. God is Hearer, Seer.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Your creation and your resurrection is all as one breath. God is Hearer, Seer.