/ 34
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Sizin yaratılmanız ve ölümden sonra diriltilmeniz Allah için bir kişiyi yaratmak ve diriltmek kadar kolaydır. Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Duyan, Her Şeyi Gören'dir.

مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ
Ma halkukum ve la ba'sukum illa ke nefsin vahıdeh, innallahe semiun basir.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Hepinizin yaratılması ve yeniden diriltilmesi, tek bir canlının yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Şüphesiz ki, Allah her şeyi işitendir; her şeyi görendir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Hepinizin yaratılışı ve dirilişi bir tek kişininki gibidir. ALLAH Dinleyendir, Görendir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Sizin yaratılmanız ve ölümden sonra diriltilmeniz Allah için bir kişiyi yaratmak ve diriltmek kadar kolaydır. Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Duyan, Her Şeyi Gören'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Sizin yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz tek bir nefsin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah işitir, görür.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Sizin yaratılmanız ve yeniden yaşama döndürülmeniz, yalnızca bir tek kişi gibidir. Kuşkusuz, Allah, Duyandır; Görendir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Hepinizin yaratılması ve tekrar diriltilmesi, (O'nun için) bir tek can(ın yaratılması ve diriltilmesi) gibidir: Kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi tarifsiz bilir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Sizin yaratılmanız da diriltilmeniz de bir tek canlınınki gibidir. Allah Semi'dir, Basir'dir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz yalnızca tek bir kişi(yi yaratıp sonra diriltmek) gibidir. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Sizin yaratılmanız da (tekrar) diriltilmeniz de ancak bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir; muhakkak Allah, işitendir, bilendir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Hepinizin yaratılması ve yeniden diriltilmesi, (O'nun için) tek bir can(lının yaratılması ve diriltilmesi) gibidir: Şüphe yok ki Allah, her şeyi işiten, her şeyi görendir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
(Ey insanlar!) Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz, ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Sizin yaratılmanız da, ba'solunmanız da ancak tek bir nefis gibidir. Hakıkat Allah, semidir basirdir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz, bir tek kişi(nin yaratılıp diriltilmesi) gibidir. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.
Gültekin Onan
Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz yalnızca tek bir kişi(yi yaratıp sonra diriltmek) gibidir. Şüphesiz Tanrı işitendir, görendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Sizin (topunuzun) yaratılmanız da, tekrar diriltilmeniz de bir tek kişi (yi yaratmak ve diriltmek) gibidir. Hakıykat Allah herşey'i işiden, kemaliyle görendir.
İbni Kesir
Sizin yaratılmanız da, yeniden diriltilmeniz de bir tek kişininki gibidir. Şüphesiz ki ALLAH; sEMİ'DİR, bASİR'DİR.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Sizin yaratılışınız da, tekrar diriltilmeniz de, ancak tek bir kişininki gibidir. Kuşkusuz Allah, her şeyi işitir ve görür.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Ey insanlar! Sizin hepinizi yaratmak veya hepinizi öldükten sonra diriltmek bir tek kişiyi diriltmek gibidir. Allah semidir, basirdir (her şeyi hakkıyla işitir ve görür).
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Sizin yaratılmanız da, daha sonra yeni bir yapıyla yeni bir boyutta oluşumunuz da (ba's) bir tek nefsinki gibidir. . . Muhakkak ki Allah, Semi'dir, Basıyr'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
The creation and resurrection of all of you is the same as that of one person. GOD is Hearer, Seer.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Your creation and your resurrection is all like that of one soul. God is Hearer, Seer.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Your creation and your resurrection is all as one breath. God is Hearer, Seer.
# Kelime Anlam Kök
1 ma: değildir
2 halkukum: sizin yaratılmanız خلق
3 ve la: ve değildir
4 bea'sukum: diriltilmeniz بعث
5 illa: başka bir şey
6 kenefsin: kişi(nin yaratılmasından) نفس
7 vahidetin: bir tek وحد
8 inne: şüphesiz
9 llahe: Allah
10 semiun: işitendir سمع
11 besirun: görendir بصر